Foto: In Cypres

Nederlands + English

De Cypriotische autoriteiten hebben een 38-jarige Azerische onderdaan met een Russisch paspoort gearresteerd, die van plan was een aanslag te plegen op Israëlische zakenlieden die in de Cypriotische hoofdstad Nicosia wonen.

Door Tobias Siegal, World Israel News

De Islamitische Republiek Iran heeft geprobeerd een gecoördineerde aanval uit te voeren tegen Israëlische zakenlieden in Cyprus, zo bevestigde het kabinet van de premier maandag.

Vorige week arresteerden de Cypriotische autoriteiten een Azerische onderdaan met een Russisch paspoort. Na een onderzoek dat onder een spreekverbod werd geplaatst, zeiden de autoriteiten dat de verdachte vermoedelijk een huurmoordenaar is die door Teheran is ingehuurd om Israëlische burgers aan te vallen die zich momenteel in het land bevinden, meldden Cypriotische media.

De 38-jarige verdachte werd naar verluidt gearresteerd terwijl hij in een gehuurd voertuig wachtte in de buurt van een gebouw waar verschillende Israëlische zakenlieden verbleven. Bij zijn arrestatie droeg hij een handvuurwapen en een pistool.

“Ik kan namens de veiligheidsinstelling verduidelijken dat dit een terreurdaad was die door Iran werd georganiseerd tegen Israëlische zakenmensen die op Cyprus wonen,” bevestigde een woordvoerder van de media die sprak namens premier Naftali Bennett maandag.

De Iraanse ambassade in Cyprus verwierp beweringen over de betrokkenheid van Iran bij een terroristische aanslag tegen Israëli’s in het land, en noemde de beschuldigingen van een complot tegen Israëli’s “ongegrond”, meldde Reuters.

Bij de evaluatie van het incident later op maandag, zei minister van Defensie Benny Gantz dat “Iran zowel een wereldwijde als een regionale bedreiging blijft vormen, evenals een uitdaging voor Israël,” eraan toevoegend dat “we onze burgers en de veiligheid van de Staat Israël overal ter wereld en tegen elke bedreiging zullen blijven beschermen.”

Het verhaal verscheen voor het eerst op zondag, toen Israëlische media meldden dat de Israëlische miljardair Tedi Sagi uit Cyprus was gevlucht nadat hem was meegedeeld dat hij het doelwit was van een moordenaar.

In eerste Israëlische berichten werd ervan uitgegaan dat het incident van financiële aard was en dat Sagi het doelwit was omdat hij geld verschuldigd was aan zijn zakenpartners in Rusland.

Het kabinet van de premier verduidelijkte echter: “In tegenstelling tot sommige berichten gisteren over een incident in Cyprus … Dit [was] geen criminele daad en de Israëlische zakenman Teddy Sagi was niet het doelwit van de aanval.”

In plaats daarvan was Sagi slechts een potentieel doelwit onder tientallen Israëlische zakenlieden die in de Cypriotische hoofdstad Nicosia wonen.

Hij en enkele anderen waren op voorhand op de hoogte gebracht door de Cypriotische inlichtingendiensten en zijn er naar verluidt in geslaagd het land op het nippertje te ontvluchten.

“Ik kan met zekerheid zeggen dat dit een poging tot een terroristische aanslag was, uitgevoerd door Iran”, zei een woordvoerder namens Sagi op Radio 103 FM. “Een van de redenen waarom ik hier vandaag ben gekomen, was om elke bewering te verwerpen dat de aanvaller gestuurd zou zijn door iemand die ruzie heeft met Sagi.”

Sagi is de oprichter van de goksoftwarebedrijven Playtech en SafeCharge en de eigenaar van de Londense Camden Market. Zijn persoonlijke rijkdom wordt geschat op 3,6 miljard dollar. Volgens Israëlische media zijn Sagi en verschillende van zijn zakenpartners de afgelopen jaren verwikkeld geraakt in een voortdurende ruzie waarbij criminele individuen betrokken zijn geweest.

 

******************************
ENGLISH

Cypriot authorities have arrested a 38-year-old Azeri national carrying a Russian passport, who was planning on attacking Israeli businessmen living in the Cypriot capital of Nicosia.

By Tobias Siegal, World Israel News

The Islamic Republic of Iran has tried to carry out a coordinated attack against Israeli businessmen in Cyprus, the Prime Minster’s Office confirmed Monday.

Last week, Cypriot authorities arrested an Azeri national carrying a Russian passport. Following an investigation that was put under a gag order, authorities said the suspect is believed to be a hitman hired by Tehran to attack Israeli citizens currently in the country, Cypriot media reported.

The 38-year-old suspect was reportedly arrested while waiting in a rented vehicle near a building where several Israeli businessmen were staying. He was carrying a handgun and a pistol upon his arrest.

“I can clarify on behalf of the security establishment, that this was an act of terror that was orchestrated by Iran against Israeli businesspeople living in Cyprus,” a media spokesperson speaking on behalf of Prime Minister Naftali Bennett confirmed Monday.

The Iranian embassy in Cyprus rejected claims of Iran’s involvement in a terrorist attack against Israelis in the country, calling the allegations of a plot against Israelis “baseless,” Reuters reported.

Assessing the incident later on Monday, Defense Minister Benny Gantz said that “Iran continues to pose both a global and a regional threat, as well as a challenge for Israel,” adding that “we will continue to protect our citizens and the security of the State of Israel anywhere in the world and against any threat.”

The story first broke out on Sunday, when Israeli media reported that Israeli billionaire Tedi Sagi had fled Cyprus after being notified that he was being targeted by an assassin.

Initial Israeli reports presumed the incident to be financial in nature, arguing that Sagi was targeted due to money he owed his business partners in Russia.

However, the Prime Minister’s Office clarified that “As opposed to some of the reports yesterday regarding an incident in Cyprus … This [was] not a criminal act and the Israeli businessman Teddy Sagi was not the target of the attack.”

Instead, Sagi was only one potential target among dozens of Israeli businessmen living in the Cypriot capital of Nicosia.

Him, as well as a few others, were notified in advance by intelligence officials in Cyprus and reportedly managed to escape the country in the nick of time.

“I can say for certain that this was an attempted terrorist attack carried out by Iran,” a spokesperson speaking on behalf of Sagi on Radio 103 FM said. “One of the reasons I came here today was to reject any claim suggesting that the assailant was sent by someone in quarrel with Sagi.”

Sagi is the founder of the gambling software companies Playtech and SafeCharge and the owner of London’s Camden Market. His personal wealth is estimated at $3.6 billion (U.S. dollars.) According to Israeli media, Sagi and several of his business partners have been caught up in an ongoing dispute in recent years that has seen the involvement of criminal individuals.