Wat is er voor nodig om de VS en hun bondgenoten te laten inzien dat de toegeeflijkheid jegens het Iraanse regime door de mullahs en hun gevolmachtigden wordt opgevat als zwakte? Als deze toegeeflijkheid voortduurt, vergis je dan niet: vandaag is Israël het slachtoffer; morgen zijn het de VS en Europa. (Afbeeldingsbron: MEMRI)

Nederlands + English

Bron: The Gatestone Institute – Khaled Abu Toameh

De regering Biden houdt vol dat ze geen enkel bewijs heeft van de “directe” betrokkenheid van Iran bij de Hamas aanval op Israël van 7 oktober. De regering Biden heeft blijkbaar het rapport van de Wall Street Journal van 9 oktober, “Iran hielp wekenlang bij het beramen van een aanval op Israël”, en ook “Hamas ontving wapens en training van Iran, zeggen functionarissen” van de Washington Post totaal genegeerd.

De leiders van Hamas scheppen inderdaad al lang op over de financiële en militaire hulp die ze ontvangen van Iran om hen in staat te stellen de Jihad (heilige oorlog) te voeren om Joden af te slachten en Israël uit te roeien. Op basis van de verklaringen van deze leiders is het massaal duidelijk dat Hamas zonder de steun van Iran, en de gemelde planning, de massamoord op Israëli’s bij de grens met de Gazastrook niet had kunnen uitvoeren.

In tegenstelling tot de Amerikaanse regering is een groeiend aantal Arabieren ervan overtuigd dat Iran de “kop van de slang” is en dat het diep betrokken was bij het bloedbad van Hamas. Deze Arabieren zijn naar sociale media gegaan om hun verontwaardiging te uiten over de verantwoordelijkheid van het Iraanse regime voor de aanval.

De vertegenwoordiger van Hamas in Libanon, Ahmed Abdulhadi, onthulde vorige week dat zijn groep voor en tijdens het bloedbad samenwerkte met Iran en hun Libanese terreur proxy Hezbollah. “We coördineerden met Hezbollah en met Iran en de As [van het Verzet] voor, tijdens en na de strijd op het hoogste niveau,” zei Abdulhadi in een interview met Newsweek.

Op 12 oktober was Abdulhadi bij een aantal Hamas-functionarissen die naar het vliegveld van Beiroet gingen om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian te verwelkomen. “We kwamen naar de luchthaven van Beiroet om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken te verwelkomen en hem te bedanken voor de solidariteit van Iran met Palestina,” vertelde Abdulhadi aan verslaggevers.

Abdulhadi en andere Hamas-functionarissen hebben de afgelopen jaren regelmatig ontmoetingen gehad met Iraanse functionarissen in Beiroet en Teheran. Vorige maand zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken na een besloten bijeenkomst met leiders van Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad in Beiroet dat Iran zich blijft inzetten om het Palestijnse “verzet en de bevrijding [van Palestina]” te steunen. Wanneer Iraanse functionarissen het hebben over het steunen van het Palestijnse “verzet”, verwijzen ze naar wreedheden zoals die welke Hamas heeft begaan op 7 oktober.

Een andere Hamas-functionaris, Ali Baraka, vertelde aan de Russische staatszender RT dat zijn groep de aanval twee jaar lang in het geheim had gepland en andere facties of bondgenoten, waaronder Iran en Hezbollah, niet had ingelicht over het “uur nul”. Baraka bevestigde dat Iran “ons geld en wapens geeft”.

Hamas heeft nooit verborgen gehouden dat het financiële en militaire steun krijgt van Iran. In 2020 onthulde de hooggeplaatste Hamasleider Mahmoud al-Zahar dat de Iraanse generaal-majoor Qassem Soleimani, de vermoorde commandant van de Qods Force van de Islamitische Revolutionaire Garde, hem 22 miljoen dollar had overhandigd tijdens zijn eerste ontmoeting met hem in 2006. Al-Zahar zei dat toen hij werd aangesteld als minister van Buitenlandse Zaken van Hamas, hij een ontmoeting had met de toenmalige Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad en hem verschillende eisen voorlegde, die de Iraanse president verwees naar Soleimani.

In 2021 zei de hooggeplaatste Hamasfunctionaris Osama Hamdan dat “wat onthuld is over Soleimani’s rol in de ondersteuning van het Palestijnse verzet tot nu toe slechts een klein deel is.” Hamdan onthulde dat Soleimani Kornet antitank geleide raketten naar de door Hamas geregeerde Gazastrook had gestuurd.

Yahya Sinwar, de Hamasleider in de Gazastrook, zei in 2017 dat Soleimani “contact met ons had opgenomen en alle militaire en technologische capaciteiten van Iran tot onze beschikking had gesteld.” Volgens Sinwar communiceerde Soleimani met de militaire vleugel van Hamas, die het bloedbad van 7 oktober in Israël uitvoerde, evenals de gewapende vleugel van de Palestijnse Islamitische Jihad, en bood hij aan hen te helpen in hun Jihad (heilige oorlog) tegen Israël. “We staan achter elke alliantie die de Palestijnse nationale zaak dient en het verzet van ons volk dient,” voegde Sinwar eraan toe.

De woeste aanval van Hamas op Israël kwam in het kader van de door Iran gesteunde wens, sinds de Islamitische Revolutie van 1979, om “de Zionistische entiteit” te elimineren. De Iraanse opperste leider, president en andere hoge functionarissen hebben herhaaldelijk opgeroepen tot de vernietiging van Israël. De aanval van 7 oktober lijkt ook deel uit te maken van de Iraanse pogingen om normalisatie tussen Israël en Saoedi-Arabië of een andere Arabische staat te voorkomen.

De Palestijnse politicus Jihad al-Khaizaran zei dat de aanval “het begin was van een oorlog om de Palestijnse gebieden te bevrijden en de zionistische entiteit te elimineren”. Al-Khaizaran vertelde de Saudische krant Okaz: “Het Palestijnse verzet bereidt zich al lange tijd voor op de operatie.”

Terwijl velen in het Westen ervoor kozen om de rol van Iran in het bewapenen, trainen en financieren van Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad te negeren, kan hetzelfde niet gezegd worden van een groot aantal Arabieren die al lang waarschuwen voor de expansionistische acties van Teheran in het Midden-Oosten. Sommige van die Arabieren hebben openlijk gesproken over hoe Iran zijn volmachten gebruikt om niet alleen Israël, maar ook sommige Arabische landen te verwoesten. Via zijn gevolmachtigden bezet het Iraanse regime nu effectief Libanon, Irak en Syrië, naast de Gazastrook. De Arabieren, kortom, zien duidelijk wat veel westerlingen blijkbaar niet willen weten.

Zonder de steun van Iran zou Hamas sinds 2007 niet in staat zijn geweest om de macht in de Gazastrook te behouden. De terreurgroep pleegde toen een bloedige staatsgreep tegen de Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas nadat hij honderden van zijn getrouwen had vermoord. Zonder de steun van Iran zouden Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen niet in staat zijn geweest om tienduizenden raketten op Israël af te vuren. Zonder Iran zou Hezbollah niet zo machtig zijn als in Libanon, waar het bewapend is met honderdduizenden raketten die elk moment op Israël kunnen worden afgevuurd.

Mansour al-Malik, een petroleumingenieur uit Saoedi-Arabië, schreef op 8 oktober:

“Hamas is een organisatie die gelieerd is aan het klerikale regime in Iran, net als Hezbollah in Libanon, de Houthi’s in Jemen en de Popular Mobilization Forces in Irak, en het is dezelfde as die dag en nacht Saudi-Arabië en Koeweit bedreigt. We maken onderscheid tussen een as van rechtvaardigheid en een as van terrorisme.”

De Koeweitse politieke analist Talal al-Ghazi schreef:

“De betrekkingen van Hamas met Iran bestaan al sinds haar [Hamas’s] oprichting. Hamas onderhoudt al betrekkingen met Iran sinds 1990, toen ze [Hamas] trouw beloofden aan Iran en een kantoor openden in Teheran. Niemand moet ons vertellen dat Hamas zich tot Iran wendde omdat de Arabieren het in de steek lieten. De Arabieren steunden Hamas niet omdat het een arm van Iran is.”

“Iran heeft elke connectie met de [Hamas] militaire operatie ontkend, maar indicatoren bewijzen het tegendeel,” merkte de Egyptische Midden-Oosten expert Huda Raouf op.

“Het is algemeen bekend dat Iran een relatie heeft opgebouwd met niet-statelijke spelers en gewapende groepen in de Arabische landen, omdat het hen financiële en militaire steun en training gaf op een manier die entiteiten creëerde parallel aan de staatsinstellingen. Ook de relatie met Hamas was een belangrijke sleutel voor Iran om de Palestijnse kwestie zodanig te beïnvloeden dat het zijn invloed kon uitbreiden.”

Raouf zei dat de mullahs van Teheran bang zijn dat toenadering tussen de Arabische staten en Israël het Iraanse regime regionaal zou isoleren. “[Iran] wil ook de boodschap overbrengen dat het elke poging om het Palestijns-Israëlische conflict op te lossen kan dwarsbomen,” schreef ze.

Op 12 oktober publiceerde het Middle East Media Research Institute (MEMRI) een rapport getiteld:

“Mondstuk van het Iraanse regime Kayhan: Iran is de geest en de handen achter Hamas; Operatie ‘Al-Aqsa Flood’ werd gepland, georkestreerd door Qods Force commandant Qassem Soleimani voordat hij werd gedood; Khamenei zinspeelde in augustus 2022, augustus 2023 op ‘de volledige verovering’ van Israël”.

De volgende dag, 13 oktober, publiceerde MEMRI een ander rapport getiteld:

“Iraanse website Asr-e roept Iraniërs op zich niet uit te spreken over Iraanse betrokkenheid bij ‘het Hamas-Israël conflict’ – uit angst voor het schaden van Iraanse belangen en internationale status.”

Het rapport eindigt met:

“Opgemerkt moet worden dat de spreekbuis van het regime Kayhan in zijn hoofdartikel van 10 oktober 2023 trots was op de betrokkenheid van Iran bij de aanval van de Palestijnse verzetsgroep Hamas tegen Israël. Het schreef de planning van de aanval toe aan IRGC Qods Force commandant Qasem Soleimani, voorafgaand aan de moord op hem in januari 2020 in een Amerikaanse luchtaanval, en zei dat de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei in een toespraak in augustus 2023 had gezegd dat er een grote overwinning in het verschiet lag.”

De regering Biden lijkt te doen alsof niets het uitblijven van een confrontatie met het Iraanse regime in de weg zal staan, om er zo voor te zorgen dat het de verdraaiingen van de Amerikaanse regering zal zien als een stilzwijgende toestemming om de agressie van haar proxies te laten escaleren.

Dat is in feite één van de redenen waarom landen volmachten hebben: om de aandacht van zichzelf af te leiden zodat ze comfortabel achterover kunnen leunen en aanspraak kunnen maken op “plausibele ontkenning”.

Wat is er voor nodig om de VS en hun bondgenoten te laten inzien dat de toegeeflijkheid jegens het Iraanse regime door de mullahs en hun proxies wordt opgevat als zwakte? Als deze appeasement doorgaat, vergis je dan niet: vandaag is Israël het slachtoffer; morgen zijn het de VS en Europa.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist uit Jeruzalem.

******************************

ENGLISH

What will it take for the US and its allies to grasp that the appeasement of the Iranian regime is read by the mullahs and their proxies as weakness? If such appeasement continues, make no mistake: today, the carnage is Israel; tomorrow, it will be the US and Europe. (Image source: MEMRI)

Source: The Gatestone Institute – Khaled Abu Toameh

The Biden administration insists that it does not have any evidence of Iran’s “direct” involvement in the October 7 Hamas attack on Israel. The Biden administration has apparently totally dismissed the Wall Street Journal report on October 9, “Iran Helped Plot Attack on Israel Over Several Weeks,” as well as the Washington Post’s “Hamas received weapons and training from Iran, officials say.

Hamas leaders have indeed long been boasting of the financial and military aid they receive from Iran to enable them to pursue the Jihad (holy war) to slaughter Jews and extinguish Israel. Based on the statements of these leaders, it is massively clear that without Iran’s support, and reported planning, Hamas could not have carried out the massacre of Israelis near the border with the Gaza Strip.

Unlike the US administration, a growing number of Arabs are convinced that Iran is the head of the snake and that it was involved, deeply, in the Hamas massacre. These Arabs have taken to social media platforms to voice their outrage over the Iranian regime’s responsibility for the assault.

Hamas’s representative in Lebanon, Ahmed Abdulhadi, revealed last week that his group coordinated with Iran and its Lebanese terror proxy Hezbollah before and during the massacre. “We coordinated with Hezbollah and with Iran and the Axis [of Resistance] before, during and after the battle at the highest level,” Abdulhadi said in an interview with Newsweek.

On October 12, Abdulhadi was among a number of Hamas officials who went to Beirut Airport to welcome Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian. “We came to Beirut Airport to welcome the Iranian foreign minister and thank him for Iran’s solidarity with Palestine,” Abdulhadi told reporters.

Abdulhadi and other Hamas officials have been holding regular meetings with Iranian officials in Beirut and Tehran over the past few years. Last month, the Iranian foreign minister said after a closed meeting with leaders of Hamas and Palestinian Islamic Jihad in Beirut that Iran remains committed to supporting the Palestinian “resistance and the liberation [of Palestine].” When Iranian officials talk about supporting the Palestinian “resistance,” they are referring to atrocities such as the ones inflicted by Hamas on October 7.

Another Hamas official, Ali Baraka, told Russia’s state-run RT outlet that his group had secretly planned the assault for two years and did not inform any other factions or allies, including Iran and Hezbollah, of the “zero hour.” Baraka confirmed that Iran “gives us money and weapons.”

Hamas has never concealed the fact that it receives financial and military support from Iran. In 2020, senior Hamas leader Mahmoud al-Zahar revealed that Iranian Major General Qassem Soleimani, the slain commander of the Quds Force of the Islamic Revolutionary Guard Corps, had handed him $22 million in his first meeting with him in 2006. Al-Zahar said that when he was appointed as Hamas’s foreign minister, he met with then Iranian President Mahmoud Ahmadinejad and presented him with several demands, which the Iranian president referred to Soleimani.

In 2021, senior Hamas official Osama Hamdan said that “what has been revealed about Soleimani’s role in supporting the Palestinian resistance is only a small part so far.” Hamdan disclosed that Soleimani had sent Kornet anti-tank guided missiles to the Hamas-ruled Gaza Strip.

Yahya Sinwar, the Hamas leader in the Gaza Strip, said in 2017 that Soleimani had “contacted us and put all of Iran’s military and technological capabilities at our disposal.” According to Sinwar, Soleimani communicated with the military wing of Hamas, which carried out the October 7 carnage in Israel, as well as the armed wing of Palestinian Islamic Jihad, and offered to help them in their Jihad (holy war) against Israel. “We are with every alliance that will serve the Palestinian national cause and serve the resistance of our people,” Sinwar added.

Hamas’s savage assault on Israel came in the framework of the Iranian-backed wish, since its 1979 Islamic Revolution, to eliminate “the Zionist entity.” Iran’s supreme leader, president and other senior officials have repeatedly called for the destruction of Israel. The October 7 attack, in addition, also seems part of the Iran’s efforts to prevent normalization between Israel and Saudi Arabia or any Arab state.

Palestinian politician Jihad al-Khaizaran said that the assault marked “the beginning of a war to liberate the Palestinian territories and eliminate the Zionist entity.” Al-Khaizaran told the Saudi newspaper Okaz: “The Palestinian resistance has been preparing for the operation for a long time.”

While many in the West chose to disregard Iran’s role in arming, training and funding Hamas and Palestinian Islamic Jihad, the same cannot be said about a large number of Arabs who have long been warning of Tehran’s expansionist actions in the Middle East. Some of those Arabs have been openly talking about how Iran uses its proxies to wreak havoc not only on Israel, but on some Arab countries. Through its proxies, the Iranian regime now effectively occupies Lebanon, Iraq, Syria and Lebanon, in addition to the Gaza Strip. The Arabs, in short, see clearly what many Westerners apparently want to remain oblivious to.

Without Iran’s support, Hamas would not have been able to hold onto power in the Gaza Strip since 2007. At that time, the terror group staged a bloody coup against Mahmoud Abbas’s Palestinian Authority after killing hundreds of his loyalists. Without Iran’s backing, Hamas and other Palestinian terror groups would not have been able to fire tens of thousands of rockets into Israel. Without Iran, Hezbollah would not be as powerful as it is in Lebanon, where it is armed with hundreds of thousands of rockets that are ready to be launched at Israel at any moment.

Mansour al-Malik, a petroleum engineer from Saudi Arabia, wrote on October 8:

“Hamas is an organization affiliated with the clerical regime in Iran, just like Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen, and the Popular Mobilization Forces in Iraq, and it is the same axis that threatens Saudi Arabia and Kuwait day and night. We differentiate between a just cause and a terrorist axis.”

Kuwaiti political analyst Talal al-Ghazi wrote:

“Hamas’s relations with Iran have been in place since its [Hamas’s] founding. Hamas’s relations with Iran have been since 1990, when they [Hamas] pledged allegiance to Iran and opened an office in Tehran. No one should tell us that Hamas turned to Iran because the Arabs abandoned it. The Arabs did not support Hamas because it is an arm of Iran.”

“Iran has denied any connection to the [Hamas] military operation, but indicators prove otherwise,” commented Egyptian Middle East expert Huda Raouf.

“It is well known that Iran has established a relationship with non-state actors and armed groups in the Arab countries, as it provided them with financial and military support and training in a way that created entities parallel to the state institutions. Likewise, the relationship with Hamas was a major key for Iran to influence the Palestinian issue in a way that makes it extend its influence.”

Raouf said that Tehran’s mullahs are afraid that rapprochement between the Arab states and Israel would isolate the Iranian regime regionally. “[Iran] also wants to deliver messages that it can obstruct any efforts to resolve the Palestinian-Israeli conflict,” she wrote.

On October 12, the Middle East Media Research Institute (MEMRI) published a report titled:

“Iranian Regime Mouthpiece Kayhan: Iran Is The Mind And Hands Behind Hamas; Operation ‘Al-Aqsa Flood’ Was Planned, Orchestrated By Qods Force Commander Qassem Soleimani Before He Was Killed; Khamenei Hinted In August 2022, August 2023 At ‘The Complete Conquest’ Of Israel”

The next day, October 13, MEMRI published another report titled:

“Iranian Website Asr-e Calls On Iranians Not To Speak Out On Iranian Involvement In ‘The Hamas-Israel Conflict’ – For Fear Of Harming Iranian Interests and International Status.”

The report ends:

“It should be noted that in its October 10, 2023 editorial, the regime mouthpiece Kayhan took pride in Iran’s involvement in the attack by the Palestinian resistance group Hamas against Israel. It attributed the planning of the attack to IRGC Qods Force Commander Qasem Soleimani, prior to his January 2020 assassination in a U.S. airstrike, and it said that Iranian Supreme Leader Ali Khamenei had said in an August 2023 speech that a big victory was on the horizon.”

The Biden administration appears to be acting as if nothing will stop from failing to confront the Iranian regime, thereby ensuring that it will view the US administration’s contortions as tacit permission to escalate its proxies’ aggression.

That, in fact, is one of the reasons countries have proxies: to deflect attention from themselves so they can sit back in comfort and claim “plausible deniability.”

What will it take for the US and its allies to grasp that the appeasement of the Iranian regime is read by the mullahs and their proxies as weakness? If such appeasement continues, make no mistake: today, the carnage is Israel; tomorrow, it will be the US and Europe.

Khaled Abu Toameh is an award-winning journalist based in Jerusalem.