3D-uitgevoerd medisch nauwkeurige illustratie van een baby in de baarmoeder in week 20 (Foto: Shutterstock)

Nederlands + Englush

Het is tijd om de pro-life beweging van Israël dringend te versterken en uit te breiden

JERUZALEM, ISRAËL – Aanstaande vrijdag zullen Israëlische pro-life leiders het  allereerste “National Prayer For Life”-evenement ooit organiseren houden in centraal Israël. 

Door Allisrael News – Joel C. Rosenberg 

Groter dan eerdere gebeurtenissen roepen de leiders van de beweging pastors, leiders van bedieningen en evangelische en messiaans-joodse gelovigen van alle soorten op om samen te komen en te bidden dat de Heer op bovennatuurlijke wijze tussenbeide komt om de levens van onschuldige ongeboren kinderen te verdedigen en de Israëlische cultuur dramatisch te transformeren: van een organisatie die abortussen grotendeels accepteert – en zelfs aanmoedigt – tot een organisatie die Bijbelse waarden omarmt, ongeboren baby’s koestert samen met een pro-life cultuur. .

Ze merken op dat het koning David zelf was – de beroemdste en meest geliefde monarch in de geschiedenis van het oude Israël – die Psalm 139 schreef, waarin hij de heiligheid van het onschuldige menselijke leven bevestigde als “samengeweven” door God in de baarmoeder van een moeder.

Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn Uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij allen opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij Uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal.  (Psalm 139:13-17 (NBG))

Als de Heer het wil, ben ik vrijdag bij het gebedsevenement.

Als u in Israël woont, verzoek ik u dringend om zich bij ons aan te sluiten. U kunt alle details verkrijgen, u inschrijven voor het evenement en uw gratis exemplaar van een 10-daagse pro-life gebedsgids ontvangen door te schrijven naar  nationalprayerforlifeil@gmail.com .

Als u buiten Israël woont, moedig ik u nog steeds aan om te schrijven en een ​​kopie van de gebedsgids aan te vragen, zodat u samen met ons op de bres kunt gaan staan voor de onschuldige Israëlische ongeboren kinderen.

Hoe wijdverspreid is abortus in Israël?

De plaag van abortus hier in de Joodse staat is veel erger dan de meeste evangelische christenen over de hele wereld zich waarschijnlijk kunnen voorstellen.

Sommige Israëli’s geloven dat het totale aantal abortussen dat sinds 1948 is uitgevoerd – legaal en illegaal – bijna 800.000 bedraagt.

Anderen geloven dat het aantal boven de 2 miljoen ligt.

Het is hoe dan ook gruwelijk, vooral als je bedenkt dat de totale bevolking van Israël vandaag de dag slechts 10 miljoen bedraagt.

Maar laten we eens nauwkeuriger naar de cijfers kijken om beter te begrijpen wat er werkelijk aan de hand is.

(Foto met dank aan Be’ad Chaim)

ABORTUSSEN WORDEN IN ISRAËL IN 1977 LEGAAL

Bij het begin van de nieuwe staat in 1948 was het strafbaar om abortus te plegen.

Maar in 1977 werd het ‘beëindigen van een zwangerschap’ hier gelegaliseerd.

“Ondanks de heftige, soms hartstochtelijke bezwaren van religieuze joden, heeft het Israëlische parlement vandaag een wet aangenomen die abortussen legaliseerde, maar die net niet toestond abortus op verzoek te plegen”,  berichtte  de New York Times op 31 januari 1977.

Vrouwen moesten toen – en nu nog – toestemming vragen om een ​​abortus te ondergaan en hun reden daarvoor opgeven.

“De wet staat het beëindigen van een zwangerschap toe na goedkeuring door een commissie bestaande uit drie leden, twee artsen – een gynaecoloog – en een maatschappelijk werker”, aldus de NYT.

The Times voegde eraan toe dat “enkele van de redenen waarom een ​​legale abortus kan worden verkregen zijn: als een moeder jonger dan 16 of ouder dan 40 is; als de zwangerschap het gevolg is van incest, verkrachting of buitenechtelijk was; als kan worden vastgesteld dat het kind lichamelijk of geestelijk gehandicapt geboren zou worden, of als de geboorte de lichamelijke of emotionele gezondheid van de moeder zou schaden.”

Tot vorig jaar moesten vrouwen fysiek voor deze panels verschijnen om een ​​abortus aan te vragen, maar nu kunnen ze zich online aanmelden.

Het overgrote deel van de aanvragen wordt goedgekeurd.

In de loop der jaren zijn er verschillende Israëlische wetten aangenomen die maken dat abortus gratis gedaan kan worden of tegen zeer lage kosten én dat de toegang tot abortus uitgebreid is.

WAT VERTELLEN DE OFFICIËLE CIJFERS ONS?

Volgens de  meest recente statistieken uit officiële bronnen varieert het aantal legale abortussen dat jaarlijks in Israël wordt uitgevoerd van 16.000 tot 20.000.

Als we de gegevens nader bekijken, blijkt dat  er tussen 1977 en 2021 minstens 778.454 legale abortussen hebben plaatsgevonden.

Echter, gezien de manier waarop de wet uit 1977 werd geschreven, begonnen veel Israëlische vrouwen wegen te zoeken tot illegale abortussen.

Dit betekent niet dat er sprake is van ‘obscure gelegenheden’ of ‘doe-het-zelf’-procedures.

Het betekent dat vrouwen privé artsen betaalden om abortussen uit te voeren, omdat ze óf niet voor een van deze commissies wilden verschijnen, óf omdat hun redenen om een ​​abortus te willen niet rechtsgeldig waren.

Zo stond de wet vrouwen oorspronkelijk toe abortussen te ondergaan als ze met succes betoogden dat ze het zich niet konden veroorloven de kinderen groot te brengen.

“Twee jaar na de inwerkingtreding van het oorspronkelijke wetsvoorstel werd de vijfde [reden] voor abortus – bekend als ‘de sociaal-economische clausule’ – echter door de wetgever ingetrokken en werden de goedkeuringen voor abortus uiteindelijk beperkt tot slechts vier toegestane gronden,” aldus een onderzoek  van de historische legaliteit van abortus in Israël, dit jaar gepubliceerd door de Universiteit van Haifa.

Tegenwoordig blijkt uit officiële overheidsgegevens dat de belangrijkste reden die vrouwen aanvoeren voor beëindiging een ‘buitenechtelijke zwangerschap’ is”, zo bleek uit de studie, waarbij werd opgemerkt dat dit de belangrijkste reden is die jongere, alleenstaande Israëlische vrouwen opgeven, omdat zij abortus gebruiken als een vorm van anticonceptie.

Het onderzoek wees echter ook op een gestaag stijgende trend waarbij getrouwde vrouwen in Israël hun baby’s laten aborteren.

Soms komt dit omdat de zwangerschap het resultaat is van een overspelige relatie, of omdat ontdekt wordt dat de baby een of andere lichamelijke afwijking heeft.

Maar uit het onderzoek blijkt dat veel getrouwde vrouwen hun baby’s laten aborteren omdat ze denken dat ze het zich niet kunnen veroorloven deze baby’s te houden. Toch liegen ze tegen de commissies en geven ze andere redenen, omdat ‘sociaal-economische’ factoren geen wettelijke gronden zijn voor het afbreken van een zwangerschap.

“Volgens de statistieken van het ministerie van Volksgezondheid werd in 2019 bijna de helft (48%) van de abortusgoedkeuringen verleend aan getrouwde vrouwen”, aldus het rapport.

Maar nogmaals, veel meer Israëlische vrouwen willen dit gesprek met deze “beëindigingscomissies” niet voeren en kiezen er daarom voor om hun abortus illegaal te laten uitvoeren.

Lilach Counseling Center, gerund door Be’ad Chaim (Foto met dank)

WAT VERTELLEN DE ONOFFICIËLE CIJFERS ONS?

Helaas werden in Israël zelfs in de beginjaren van de Joodse staat op grote schaal illegale abortussen uitgevoerd.

In een studie uit 1958, gepubliceerd in het  American Journal of Public Health,  merkten onderzoekers S. Halevi en A. Brzezinski, MD, op dat “het doel van dit artikel is om, voor zover mogelijk, de abortussen onder Joodse vrouwen in Israël te berekenen en aan te geven..”

Ze concludeerden dat ondanks het feit dat abortussen destijds tegen de wet waren, “abortussen prominent aanwezig zijn als oorzaak van ziekenhuisopname in Israël.”

De onderzoekers verklaarden zelfs dat „een op de vier vrouwen die in de vruchtbare leeftijd in het ziekenhuis werden opgenomen, werd opgenomen met de diagnose abortus.”

Dat is een duizelingwekkend en tragisch cijfer: in de jaren vijftig werd maar liefst 25% van de Israëlische vrouwen in het ziekenhuis opgenomen om niet-noodzakelijke abortussen te ondergaan, ondanks het feit dat deze illegaal waren.

Door zorgvuldig statistieken te analyseren die zijn verzameld door het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) – en ziekenhuisgegevens die eufemistische taal gebruikten om de illegaliteit van niet-noodzakelijke abortussen te maskeren – schatten de onderzoekers dat er alleen al in 1952 1.398 illegale abortussen werden uitgevoerd voor Joodse vrouwen in Israëlische ziekenhuizen.

In 1953 werden er naar schatting nog eens 1.576 illegale abortussen uitgevoerd in Israëlische ziekenhuizen.

Als je een gemiddelde neemt van deze twee schattingen en dat aantal vermenigvuldigt met de 29 jaar die lopen vanaf de onafhankelijkheid van Israël in 1948 tot de legalisering van abortus in 1977, zou het redelijk kunnen zijn om aan te nemen dat er minstens 43.123 illegale abortussen zijn uitgevoerd bij Joodse vrouwen in Israël gedurende die drie decennia.

Als dat zo is, zou dat het aantal abortussen in Israël sinds 1948 op minstens 821.577 brengen.

In het onderzoek uit 1958 werd echter specifiek gesteld dat “er geen twijfel over kan bestaan ​​dat een deel van de opgewekte abortussen thuis of buiten erkende medische instellingen [wordt uitgevoerd] en daarom niet wordt gerapporteerd.”

Met betrekking tot dergelijke “allerlei soorten abortussen buiten het ziekenhuis” waren de onderzoekers van mening dat het aantal “ongetwijfeld op zijn minst enkele duizenden per jaar bedraagt.”

Als hun weloverwogen inschatting redelijk was, zou dat betekenen dat er tussen 1948 en 1977 in elk van de 29 jaar tussen 1948 en 1977 nog eens 2.000 illegale abortussen plaatsvonden buiten Israëlische ziekenhuizen.

Dit zou erop kunnen wijzen dat in de eerste drie decennia van de Joodse staat nog eens 58.000 baby’s in de baarmoeder waren gedood.

Dat zou het totale aantal abortussen in Israël sinds 1948 op 879.577 brengen.’

Maar zelfs nadat abortus in 1977 werd gelegaliseerd, keurden panels niet alle abortusverzoeken goed.

Zo werden er veel illegale abortussen uitgevoerd bij vrouwen die door hun artsenpanel werden afgewezen en ervoor kozen om naar privéklinieken te gaan, waar ze voor hun eigen abortussen moesten betalen, als het ware ‘onder de tafel’.

ZIJN ILLEGALE ABORTUSSEN WERKELIJK HOGER DAN EERDER GEDACHT?

Een studie uit 1990, gepubliceerd door het Israel Journal of Medical Sciences  – en in het Engels overgenomen door de National Library of Medicine – onderzocht het aantal illegale abortussen dat tussen 1980 en 1983 in Israël werd uitgevoerd en ontdekte dat het aantal illegale abortussen aanzienlijk hoger was dan bij andere onderzoekers hadden gevonden.

“Het lijkt erop dat er in Israël jaarlijks ongeveer 6.000 illegale abortussen worden uitgevoerd”, merkten de onderzoekers op.

Die schatting is drie keer hoger dan het onderzoek uit 1958.

We moeten dan ook rekening houden met de mogelijkheid dat er in de jaren na het onderzoek uit 1958 elk jaar nog eens 4.000 illegale abortussen in Israël werden uitgevoerd, meer dan we eerder hadden geschat.

Deze trend heeft zich mogelijk verspreid over de periode van 1960 tot ongeveer 2020.

Meer recentelijk wordt aangenomen dat het  aantal illegale abortussen is afgenomen, omdat de Israëlische abortuswetten toleranter zijn geworden  en de  abortuspanels nu ruim 99% van alle verzoeken goedkeuren , volgens het meest recente bewijsmateriaal.

Dit bewijs suggereert dat er in de loop van deze zestig jaar nog eens 240.000 illegale abortussen hadden kunnen plaatsvinden, boven de eerdere schattingen.

Dit zou betekenen dat in de afgelopen 75 jaar het totale aantal abortussen – legaal en illegaal – in Israël zou kunnen oplopen tot 1.119.577.

Jonge zwangere vrouw met een echofoto (Foto: Shutterstock)

PRO-LIFE-LEIDERS IN ISRAËL ZEGGEN DAT HET AANTAL ABORTUSSEN VEEL HOGER IS

Sommige pro-life leiders in Israël zijn echter van mening dat zelfs met dit cijfer het aantal abortussen dat in de Joodse staat wordt uitgevoerd nog steeds jammerlijk onderschat wordt.

Ze beweren dat het aantal jaarlijks uitgevoerde abortussen feitelijk 30.000 tot 50.000 bedraagt ​​– en niet 16.000 tot 20.000, zoals blijkt uit officiële statistieken.

En ze citeren verschillende bronnen, die teruggaan tot het artikel van 31 januari 1977 in de New York Times waarnaar hierboven wordt verwezen.

‘De schattingen van het aantal abortussen in Israël’, zo berichtte de  Times  in 1977, ‘variëren van 40.000 per jaar, een cijfer dat door de regering wordt gebruikt, tot 70.000, een cijfer dat door een aantal feministische organisaties wordt gebruikt’, eraan toevoegend dat ‘sindsdien In 1952 zijn er geen vervolgingen geweest tegen artsen die illegale abortussen uitvoerden.

 In 2017 meldde de Times of Israel dat er jaarlijks naar schatting 15.000 illegale abortussen werden uitgevoerd in Israël , bovenop de ongeveer 20.000 legale abortussen die elk jaar worden uitgevoerd, wat duidt op een jaarlijks totaal van 35.000 abortussen.

In 2019 meldde de Israëlische krant Haaretz  dat “de Israëlische abortuswet voor ieder wat wils heeft: een schijn van regulering voor conservatieven, maar een realiteit waarin bijna elke vrouw die een abortus wil er een kan krijgen – en naar schatting 40.000 Israëlische vrouwen per jaar dat hebben ondergaan.”

Bovendien  meldde Haaretz dat “voor tieners en soldaten die bij het Israëlische leger dienen, abortussen volledig door de staat worden gefinancierd. En bij een herziening van de nationale wet op de gezondheidszorg in 2014 werden abortussen gratis voor alle vrouwen tussen de 20 en 33 jaar, ongeacht hun omstandigheden aangeboden, om jonge vrouwen te helpen die het zich niet kunnen veroorloven om zelfs maar een zwaar gesubsidieerde vergoeding voor de procedure te betalen.

Veel Israëlische vrouwen, zo bevestigde Haaretz, “kiezen voor particuliere abortussen en vermijden zo het commissieproces”, eraan toevoegend dat “als een vrouw enkele honderden dollars heeft, het verkrijgen van een privé-abortus in een dokterskliniek in plaats van een openbaar ziekenhuis de efficiëntere route is. Hoewel dergelijke artsen technisch gezien de wet overtreden, is de praktijk gebruikelijk en wijdverspreid, waardoor elke vrouw – ongeacht haar burgerlijke staat, leeftijd of persoonlijke situatie – discreet en veel sneller een abortus kan verkrijgen dan via de officiële procedure. Er is nog nooit een arts hiervoor vervolgd.”

Tijdens de seksuele revolutie van de jaren zestig en zeventig, en nadat het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten in 1973 alle abortussen legaliseerde in het beruchte  Roe v. Wade-  arrest, raakten veel vrouwen over de hele wereld – ook in Israël – veel meer geïnteresseerd in het ondergaan van abortus als middel, een vorm van anticonceptie, of deze nu legaal was in hun land of niet.

Bovendien merken Israëlische pro-life voorstanders op dat er de afgelopen jaren nieuwe medicijnen beschikbaar zijn gekomen om een ​​abortus op te wekken zonder dat een vrouw naar een openbaar of privéziekenhuis hoeft, of zelfs naar een privékliniek.

Dergelijke factoren hebben sommigen ertoe gebracht te geloven dat het totale aantal abortussen in Israël de twee miljoen zou kunnen benaderen – of zelfs boven de twee miljoen zou kunnen uitstijgen.

“Op nationaal niveau wordt men zich bewust van de noodzaak om het Joodse volk weer op te bouwen na het verlies van zes miljoen mensen tijdens de Holocaust”, betoogt Sandy Shoshani, directeur van het pro-life ministerie van Be’ad Chaim, gevestigd in Jeruzalem. Toch stelt ze dat “abortus de antithese is van deze vergelijking, want terwijl de levens van 1,5 miljoen Joodse kinderen verloren zijn gegaan in de Holocaust, zijn er sinds 1948 minstens 2 miljoen verloren gegaan door abortus.”

‘Eén voor Israël’, een Messiaans-Joodse bediening gevestigd in Netanya, beweert ook dat ruim twee miljoen ongeboren baby’s zijn geaborteerd sinds de oprichting van de Joodse staat.

“Hoewel 40% van de ondervraagde Israëliërs gelooft dat abortus verkeerd is, vinden er jaarlijks maar liefst 40.000 abortussen plaats op een bevolking van slechts 9 miljoen mensen”, aldus een artikel dat enkele jaren geleden op de website van het ministerie werd geplaatst. “Dat zijn bijna twee miljoen baby’s die sinds de vorming van het land in 1948 in de baarmoeder van hun moeder zijn vermoord.”

Sandy Shoshani, directeur van Be’ad Chaim, laat een kalender zien die de organisatie maakt met foto’s van baby’s die door hun werk zijn gered (Foto: Screenshot)

EEN VERSCHRIKKELIJKE ISRAËLISCHE TRAGEDIE

Uiteindelijk weet alleen de God van Israël Zelf hoeveel onschuldige ongeboren baby’s zijn vermoord in de baarmoeder van de vrouwen in het land Israël.

Eén enkele abortus is verschrikkelijk.

Maar 800.000 is een verschrikkelijke Israëlische tragedie.

En twee miljoen is nog erger.

Het bloed van deze kinderen schreeuwt om gerechtigheid, en de Bijbel maakt duidelijk dat de Heer op een dag op soevereine wijze zulke gerechtigheid zal uitoefenen.

‘Hij heeft je laten zien, o sterveling, wat goed is. En wat vraagt ​​de Heer van jou? Om rechtvaardig te handelen, barmhartigheid lief te hebben en nederig met uw God te wandelen.”  (Micha 6:8)

Justitie vereist dat we de rechten van alle ongeboren kinderen krachtig verdedigen.

Ieder kind heeft een door God gegeven recht op leven.

Het is de taak van de overheid om hun rechten te beschermen, of dit nu populair is of niet.

HET IS TIJD OM DE PRO-LIFE-BEWEGING VAN ISRAËL DRINGEND TE VERSTERKEN EN UIT TE BREIDEN

Tegelijkertijd spoort de Heer ons aan om barmhartigheid lief te hebben en nederig met Hem te wandelen.

Daarom moeten we vriendelijkheid en medeleven tonen aan vrouwen die een abortus hebben ondergaan.

Diep in hun hart weten ze dat wat ze hebben gedaan verkeerd is.

Velen lijden vreselijk – maar vaak in stilte – onder de schuldgevoelens en schaamte omdat ze het leven van hun eigen baby’s hebben genomen.

Ze hebben geen idee waar ze terecht kunnen voor vergeving, laat staan ​​voor genezing.

Dit is waar volgelingen van Jezus – Jesjoea in het Hebreeuws – Gods liefde moeten tonen aan lijdende vrouwen.

We moeten hen helpen begrijpen dat Jezus werkelijk de Joodse Messias is.

Hij kwam werkelijk om ons Gods onvoorwaardelijke liefde en Zijn grenzeloze mededogen te demonstreren.

Hij kwam echt om vergeving te brengen voor elke zonde die we ooit hebben begaan – verleden, heden en toekomst – en om bovennatuurlijke genezing, verlossing en eeuwig leven te bieden aan iedereen die zijn zonden wil toegeven en het gratis geschenk van leven wil ontvangen dat Jezus kwam aanbieden .

Tegelijkertijd moeten we hoop – en hulp – bieden aan vrouwen die vandaag de dag overwegen een abortus te ondergaan.

Daarom ben ik zo dankbaar voor de pro-life beweging in Israël.

Elke dag bieden ze advies, zorg, troost en praktische hulp aan zulke vrouwen, waarbij ze er bij hen op aandringen hun baby’s te krijgen in plaats van ze te aborteren, en ze vervolgens te helpen door luiers, voedsel en andere hulp te verstrekken tijdens het eerste jaar van hun baby.

Dit is goed en juist en welgevallig voor de Heer.

Maar er is nog veel meer nodig.

Het is tijd om de pro-life beweging van Israël dringend te versterken en uit te breiden.

We hebben veel meer mensen nodig om te bidden.

We hebben meer vrijwilligers nodig om in crisiszwangerschapscentra te werken.

Meer financiële middelen om dergelijke hulporganisaties te helpen runnen en uitbreiden.

Meer onderwijs vanaf de preekstoelen van Israëlische kerken en Messiaanse gemeenten om gelovigen te helpen opleiden en mobiliseren om hun steentje bij te dragen aan het verdedigen en koesteren van het leven.

Ik ben enorm dankbaar dat de organisatie die Lynn en ik in 2006 hebben opgericht –  het Joshua Fund  – actief investeert in het pro-life werk in Israël.

Bovendien ben ik dankbaar voor het  “Nationaal Gebed voor het Leven”-evenement  afgelopen vrijdag.

Mijn hoop is dat veel evangelische en messiaans-joodse leiders en leken deze belangrijke gebeurtenis zullen bijwonen.

Ik zal er zijn – ik hoop dat jij er ook zult zijn.

Er is een prachtige ‘stam’ van gelovigen die zich bekommeren om ongeboren baby’s in Israël.

Maar mijn gebed is dat deze stam exponentieel zal toenemen, in overeenstemming met het hart van Jezus die zei: “Ik kwam opdat zij leven zouden hebben, en wel in overvloed.” (Johannes 10:10)

Joel C. Rosenberg Joel C. Rosenberg is de hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en de president en CEO van Near East Media. Hij is een bestsellerauteur van de New York Times, Midden-Oostenanalist en evangelisch leider en woont met zijn vrouw en zonen in Jeruzalem.

 

****************************************

ENGLISH

3D rendered medically accurate illustration of a baby in utero at week 20 (Photo: Shutterstock)

It’s time to urgently strengthen and expand Israel’s pro-life movement.

By: Allisrael News Joel C. Rosenberg 

JERUSALEM, ISRAEL – This Friday, Israeli pro-life leaders will host the first-ever “National Prayer For Life” event in central Israel.

Larger than previous events, the leaders of the movement are calling on pastors, ministry leaders and Evangelical and Messianic Jewish believers of all kinds to come together to pray for the Lord to supernaturally intervene to defend the lives of innocent unborn children and dramatically transform Israeli culture from one that largely accepts – even encourages – abortions to one that embraces biblical values, cherishing unborn babies and nurturing a culture of life.

They note that it was King David himself – the most famous and beloved monarch in the history of ancient Israel – who wrote Psalm 139, affirming the sanctity of innocent human life as “knit together” by God in a mother’s womb.

“For you created my inmost being; you knit me together in my mother’s womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; Your works are wonderful, I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place; when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body; all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. How precious to me are your thoughts, God! How vast is the sum of them!” (Psalm 139:13-17)

Lord willing, I’ll be at the prayer event on Friday.

If you live in Israel, I urge you to join us. You can get all the details, register for the event and get your free copy of a 10-day pro-life prayer guide, by writing to nationalprayerforlifeil@gmail.com.

If you live outside of Israel, I still encourage you to write and request a copy of the prayer guide so you can join us in interceding for the innocent Israeli unborn children.

HOW WIDESPREAD IS ABORTION IN ISRAEL?

The scourge of abortion here in the Jewish state is far worse than most Evangelical Christians around the world can probably imagine.

Some Israelis believe the total number of abortions performed since 1948 – legal and illegal – is close to 800,000.

Others believe the number tops 2 million.

It’s horrific either way, especially when you consider that the entire population of Israel today is only 10 million.

But let’s look more carefully at the numbers to better understand what’s really going on.

(Photo courtesy Be’ad Chaim)

ABORTIONS BECAME LEGAL IN ISRAEL IN 1977

At the beginning of the new state in 1948, it was a criminal act to get an abortion.

But “terminating a pregnancy” was legalized here in 1977.

“Over the strenuous, sometimes impassioned objections of religious Jews, the Israeli Parliament today passed a law that legalized abortions but fell short of providing abortion on demand,” reported the New York Times on Jan. 31, 1977.

Women then – and now – have to request permission to get an abortion and give their reason for wanting one.

“The law permits termination of a pregnancy after approval by a three-member committee consisting of two doctors – one a gynecologist– and a social worker,” noted the NYT.

The Times added that “some of the reasons for which a legal abortion could be obtained are: If a mother is under 16 or over 40; if the pregnancy resulted from incest, rape or was out of wedlock; if it can be determined the child would be born physically or mentally handicapped, or if the birth would injure the physical or emotional health of the mother.”

Until last year, women had to physically appear before these panels to request an abortion, but now they can apply online.

The vast majority of requests are approved.

Various Israeli laws expanding access to abortion – and making them free or very low cost – have been passed over the years.

WHAT DO THE OFFICIAL NUMBERS TELL US?

According to the most recent statistics from official sources, the number of legal abortions performed each year in Israel ranges from 16,000 to 20,000.

A closer look at the data shows that between 1977 and 2021 there have been at least 778,454 legal abortions.

However, given the way the 1977 law was written, many Israeli women began seeking illegal abortions.

This doesn’t mean “back alley” or “do-it-yourself” procedures.

It means women privately paid doctors to perform abortions because they either didn’t want to appear before one of these committees or because their reasons for wanting an abortion were not legally valid.

For example, the law originally allowed women to get abortions if they successfully argued they could not afford to raise the children.

“However, two years after the enactment of the original bill, the fifth [reason] for abortion – known as ‘the socioeconomic clause’ – was repealed by the legislature and abortion approvals were ultimately restricted to only four permissible grounds,” noted a study of the historic legality of abortion in Israel published by the University of Haifa this year.

Today, official government data show that the main reason women cite for termination is ‘pregnancy out of wedlock,’” the study found, noting that this is the primary reason that younger, single Israeli women give, as they use abortion as a form of birth control.

However, the study also pointed to a steadily-rising trend in which married women in Israel are aborting their babies.

Sometimes this is because the pregnancy is the result of an adulterous relationship, or because the baby is discovered to have had some type of physical defect.

But the study found that many married women have been aborting their babies because they don’t think they can afford to keep these babies. Yet, they are lying to the committees and giving other reasons because “socioeconomic” factors are not legal grounds for terminating a pregnancy.

“According to the Ministry of Health’s statistics, nearly half (48%) of the abortion approvals were granted to married women in 2019,” the report stated.

But, again, many more Israeli women don’t want to have this conversation with these “termination committees” and thus choose to have their abortions illegally.

Lilach Counseling Center, run by Be’ad Chaim (Photo courtesy)

WHAT DO THE UNOFFICIAL NUMBERS TELL US?

Sadly, even in the earliest years of the Jewish state, illegal abortions were widely performed in Israel.

In a 1958 study published in the American Journal of Public Health, researchers S. Halevi and A. Brzezinski, M.D., noted that “the purpose of the present paper is to calculate and to indicate, as far as possible, the incidence of abortions among Jewish women in Israel.”

They concluded that despite the fact that abortions were against the law at the time, “abortions are prominent as a cause of hospitalization in Israel.”

In fact, the researchers stated that “one out of every four women hospitalized women in the reproductive ages was admitted with the diagnosis of abortion.”

That’s a staggering and tragic figure – fully 25% of Israeli women in the 1950s were being hospitalized to get elective abortions, despite the fact that they were illegal.

Carefully analyzing statistics compiled by Israel’s Central Bureau of Statistics (CBS) – and hospital records that used euphemistic language to mask the illegality of elective abortions – the researchers estimated that in 1952 alone there were 1,398 illegal abortions performed for Jewish women in Israeli hospitals.

In 1953, they estimated there were another 1,576 illegal abortions performed in Israeli hospitals.

If one takes an average of those two estimates and multiply that number by the 29 years spanning from Israel’s independence in 1948 and the legalization of abortion in 1977, it might be reasonable to believe that there were at least 43,123 illegal abortions performed for Jewish women in Israel during those three decades.

If so, that would bring the number of abortions in Israel since 1948 up to at least 821,577.

However, the 1958 study specifically made a point of stating that “there can be no doubt that a proportion of induced abortions are [conducted] at home or outside of recognized medical institutions, and therefore remain unreported.”

Regarding such “non-hospitalized abortions of all kinds,” the researchers stated their belief that the number “undoubtedly amounts at least to several thousand per year.”

If their educated guess was reasonable, that would mean there were an additional 2,000 illegal abortions outside of Israeli hospitals for each of the 29 years between 1948 and 1977.

This would suggest that another 58,000 babies had been killed in the womb over the first three decades of the Jewish state.

That would bring the total number of abortions performed in Israel since 1948 up to 879,577.’

Yet, even after abortion was legalized in 1977, panels did not approve all abortion requests.

Thus, many illegal abortions were performed for women who were turned down by their panel of doctors and chose to go to private clinics, paying for their own abortions, “under the table,” as it were.

ARE ILLEGAL ABORTIONS ACTUALLY HIGHER THAN PREVIOUSLY THOUGHT?

A 1990 study published by the Israel Journal of Medical Sciences – and excerpted in English by the National Library of Medicine – examined the number of illegal abortions performed in Israel from 1980 to 1983 and discovered that the number of illegal abortions was significantly higher than other researchers had found.

“It would appear that about 6,000 illegal abortions [every] year are performed in Israel,” the researchers noted.

That estimate is three times higher than the 1958 study.

We must consider, then, the possibility that in the years following the 1958 study, an additional 4,000 illegal abortions were performed in Israel every year above and beyond what we had previously estimated.

This trend may have spanned the period from 1960 through about 2020.

More recently, it is believed that illegal abortions have tapered off as Israeli abortion laws have become more permissive and the abortion panels are now approving upwards of 99% of all requests, according to the most recent evidence.

Over the course of these 60 years, then, this evidence suggests there could have been an additional 240,000 illegal abortions above and beyond the previous estimates.

This would mean that over the past 75 years, the total number of abortions – legal and illegal – performed in Israel could total 1,119,577.

PRO-LIFE LEADERS IN ISRAEL SAY THE NUMBER OF ABORTIONS IS VASTLY HIGHER

However, some pro-life leaders in Israel believe that even this figure still woefully underestimates the number of abortions performed in the Jewish state.

They argue the number of abortions performed annually is actually 30,000 to 50,000 – not 16,000 to 20,000, as tabulated by official statistics.

And they cite various sources, dating back to the Jan. 31, 1977 article in the New York Times referenced above.

“The estimates of the number of abortions in Israel,” the Times reported in 1977, “range from 40,000 a year, a figure used by the government, to 70,000, a figure used by a number of feminist organizations,” adding that “since 1952, there have been no prosecutions of doctors who performed illegal abortions.”

In 2017, the Times of Israel reported that an estimated 15,000 illegal abortions were performed annually in Israel, above and beyond the 20,000 or so legal abortions done each year, suggesting an annual total of 35,000 abortions.

In 2019, the Israeli newspaper Haaretz reported that “Israeli abortion law has something for everyone: A semblance of regulation for conservatives, but a reality in which almost any woman who wants an abortion is able to have one — and an estimated 40,000 Israeli women annually have them.”

What’s more, Haaretz reported that “for teenagers and soldiers serving in the Israeli Defense Forces, abortions are fully funded by the state. And in a revision of the national health coverage law in 2014, abortions became free to all women between 20 and 33 regardless of their circumstances, in order to help young women who cannot afford to pay even a heavily subsidized fee for the procedure.”

Many Israeli women, Haaretz confirmed, “opt for private abortions, thus avoiding the committee process,” adding that “if a woman has several hundred dollars, obtaining a private abortion in a doctor’s clinic rather than a public hospital is the more efficient route. Though technically such physicians are breaking the law, the practice is common and widespread, allowing any woman — regardless of her marital status, age or personal situation — to obtain an abortion discreetly and far more quickly than the official process. No doctor has ever been prosecuted for doing so.”

During the sexual revolution of the 1960s and 1970s, and after the United States Supreme Court legalized all abortions in 1973 in the infamous Roe v. Wade decision, many women all over the world – including in Israel – became far more interested in using abortion as a form of birth control, whether it was legal in their countries or not.

In addition, Israeli pro-life advocates note that new drugs have become available in recent years to induce an abortion without a woman having to go to a public or private hospital, or even to a private clinic.

Such factors have led some to believe the total number of abortions in Israel may approach – or even top – two million.

“On a national level there is a mindfulness of the need to rebuild the Jewish people after the loss of six million during the Holocaust,” argues Sandy Shoshani, director of the Be’ad Chaim pro-life ministry based in Jerusalem. Yet she argues that “abortion is the antithesis of this equation, for while the lives of 1.5 million Jewish children were lost in the Holocaust, at least 2 million have been lost to abortion since 1948.”

“One For Israel,” a Messianic Jewish ministry based in Netanya, also argues that upwards of two million unborn babies have been aborted since the founding of the Jewish state.

“Although 40% of the Israelis questioned believe abortion to be wrong, there are up to a staggering 40,000 abortions every year in a population of only 9 million people,” noted an article posted on the ministry’s website several years ago. “That’s close to two million babies who have been killed in their mother’s wombs since the nation’s formation in 1948.”

Sandy Shoshani, director of Be’ad Chaim, shows a calendar the organization creates with pictures of babies saved through their work (Photo: Screenshot)

A TERRIBLE ISRAELI TRAGEDY

Ultimately, only the God of Israel Himself knows how many innocent unborn babies have been murdered within the wombs of the women in the land of Israel.

A single abortion is horrible.

But 800,000 is a terrible Israeli tragedy.

And two million is even worse.

The blood of these children cries out for justice, and the Bible is clear that one day the Lord will sovereignly administer such justice.

“He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God.” (Micah 6:8)

Justice requires that we vigorously defend the rights of all unborn children.

Each child has a God-given right to life.

The government’s job is to protect their rights, whether this is popular or not.

IT IS TIME TO URGENTLY STRENGTHEN AND EXPAND ISRAEL’S PRO-LIFE MOVEMENT

At the same time, the Lord urges us to love mercy and walk humbly with Him.

That’s why we need to show kindness and compassion to women who have had abortions.

In their hearts, they know what they have done is wrong.

Many are suffering terribly – but often silently – with the guilt and shame of taking the lives of their own babies.

They have no idea where to turn for forgiveness, much less healing.

This is where followers of Jesus – Yeshua, in Hebrew – need to show God’s love to suffering women.

We need to help them understand that Jesus really is the Jewish Messiah.

He really did come to demonstrate to us God’s unconditional love and His limitless compassion.

He really did come to bring forgiveness for every sin we have ever committed – past, present and future – and to provide supernatural healing and redemption and eternal life for all who will admit their sins and receive the free gift of life that Jesus came to offer.

At the same time, we need to provide hope – and help – for women who are thinking of having an abortion today.

That’s why I’m so grateful for the pro-life movement in Israel.

Every day, they offer counseling and care and comfort and practical assistance to such women, urging them to have their babies rather than abort them, and then helping them by providing diapers and food, and other assistance during their babies’ first year.

This is good and right and pleasing to the Lord.

But much more is needed.

It is time to urgently strengthen and expand Israel’s pro-life movement.

We need many more people to pray.

We need more volunteers to work at crisis pregnancy centers.

More financial resources to help run and expand such ministries.

More teaching from the pulpits of Israel’s churches and Messianic congregations to help educate and mobilize believers to do their part in defending and cherishing life.

I’m deeply grateful that the ministry that Lynn and I founded in 2006 – The Joshua Fund – actively invests in Israel’s pro-life ministries.

What’s more, I’m grateful for the “National Prayer For Life” event this Friday.

My hope is that many Evangelical and Messianic Jewish leaders and lay people will attend this important event.

I’ll be there – I hope you will be, too.

There is a wonderful “tribe” of believers who care about unborn babies in Israel.

But my prayer is that this tribe will increase exponentially, in keeping with the heart of Jesus who said: “I came that they might have life, and have it abundantly.” (John 10:10)

Joel C. Rosenberg  Joel C. Rosenberg is the editor-in-chief of ALL ISRAEL NEWS and ALL ARAB NEWS and the President and CEO of Near East Media. A New York Times best-selling author, Middle East analyst, and Evangelical leader, he lives in Jerusalem with his wife and sons.