Drone Delivery (Sam Churchill/flickr)

Nederlands + English

Sushi, ijs, bloed, bloedplaatjes en plasma vliegen vandaag hoog in het luchtruim boven centraal Israël, dankzij een geavanceerd proefprogramma voor de levering per drone, gesteund door Israëls Innovatie Autoriteit.

Door Lauren Marcus, World Israel News

De leveringen via drones zijn de derde fase van een acht-stappen-programma dat is opgezet door Israëls National Drone Initiative.

De bezorg-drones vliegen boven Tel Aviv, Herzliya, Ramat HaSharon en Hadera, maar uitsluitend in open gebieden ver van bevolkingscentra en overvolle straten in de stad.

Hongerige zwemmers kunnen sushi bestellen om te worden geleverd aan Herzliya’s Tzuk Beach, of ijs aan Charles Clore Park in de buurt van Jaffa, maar niet aan een appartement dat midden in een dichtbevolkte Tel Aviv buurt ligt.

Het bloed zal worden vervoerd van de Magen David Adom-centra naar het Sheba Tel HaShomer-ziekenhuis, overeenkomstig de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid.

De test kan mogelijk de weg vrijmaken voor leveringen van kritieke biomedische voorraden met behulp van drones in de toekomst.

In een verklaring zei Dror Bin, CEO van de Israel Innovation Authority, dat het programma aantoont dat Israël “op weg is om een wereldwijd toonaangevend ecosysteem op dit gebied te creëren.”

“[Met]in het kader van de demonstratie zijn er vracht-afleverings-vluchten door commerciële bedrijven in verschillende gebieden rechtstreeks naar de eindconsument,” zei Bin.

“Een dergelijke unieke samenwerking tussen de Innovation Authority, de Civil Aviation Authority en Ayalon Highways is een katalysator voor aanvullende publieke entiteiten zoals het IDF Home Front Command, Magen David Adom, United Hatzalah hulpdiensten en andere commerciële entiteiten om te profiteren van de buitengewone mogelijkheden die in deze pilot worden gedemonstreerd.”

Itamar Ben-Meir, CEO van Ayalon Highways’ luchtcontrolecentrum, voegde eraan toe dat dinsdag “een betekenisvolle stap voor het Nationaal Drone-initiatief” betekende.

De demonstratie wordt uitgevoerd door 16 particuliere UAV-bedrijven, in samenwerking met de Israëlische politie, de nationale brandweer en het IDF Home Front Command.

 

ENGLISH

Sushi, ice cream, and blood, platelets and plasma are flying high in the skies over central Israel today, thanks to a cutting-edge drone delivery pilot program backed by Israel’s Innovation Authority.

By Lauren Marcus, World Israel News

The deliveries conducted via drones are phase three in an eight step program created by Israel’s National Drone Initiative.

The delivery drones are flying over Tel Aviv, Herzliya, Ramat HaSharon and Hadera, but exclusively in open areas far from population centers and congested urban streets.

Hungry swimmers can order sushi to be delivered to Herzliya’s Tzuk Beach, or ice cream to Charles Clore Park near Jaffa, but not to an apartment located in the middle of a dense, highly populated Tel Aviv neighborhood.

Blood will be transported from Magen David Adom centers to Sheba Tel HaShomer hospital in accordance with Health Ministry guidelines.

The test could potentially pave the way for drone deliveries of critical biomedical supplies using drones in the future.

In a statement, Israel Innovation Authority CEO Dror Bin said the program showed that Israel is “on its way to creating a globally leading ecosystem in this field.”

“[With]in the framework of the demonstration, there [are] cargo delivery flights by commercial firms in different areas directly to the end consumer,” said Bin.

“Such unique collaboration between the Innovation Authority, the Civil Aviation Authority and Ayalon Highways is a catalyst for additional public entities such as the IDF Home Front Command, Magen David Adom, United Hatzalah emergency services and other commercial entities to benefit from the extraordinary capabilities demonstrated in this pilot.”

Itamar Ben-Meir, CEO of Ayalon Highways’ aerial control center, added that Tuesday marked “a meaningful step for the National Drone Initiative.”

The demonstration is being carried out by 16 private UAV companies, in collaboration with the Israeli Police, the National Fire Department, and the IDF Home Front Command.