Whoopi Goldberg (AP/Carolyn Kaster, File)

Nederlands + English

“Ik heb spijt van de pijn die ik heb veroorzaakt,” zei Goldberg.

Door World Israel News

ABC’s ‘The View’-presentatrice Whoopi Goldberg hield vol dat de Holocaust “niet over ras” ging tijdens de show van afgelopen zondag, waardoor spanning ontstond tussen de co-hosts en grote tegenreacties ontstonden op sociale media.

“Laten we eerlijk zijn,” zei Goldberg tijdens de show. “Omdat de Holocaust niet over ras gaat. Nee, het gaat niet over ras.”

Ze verontschuldigde zich de volgende dag in een verklaring op Twitter.

“In de show van vandaag zei ik dat de Holocaust ‘niet over ras gaat, maar over de onmenselijkheid van de mens tegenover de mens’. Ik had moeten zeggen dat het over beide gaat,” zei ze.

“Zoals Jonathan Greenblatt van de Anti-Defamation League deelde: ‘De Holocaust ging over de systematische vernietiging van het Joodse volk door de nazi’s – die zij beschouwden als een inferieur ras.’ Ik ben gecorrigeerd.

“Het Joodse volk over de hele wereld heeft altijd mijn steun gehad en dat zal nooit verslappen. Het spijt me voor de pijn die ik heb veroorzaakt.

“Geschreven met mijn oprechte verontschuldigingen, Whoopi Goldberg.”

Ondertussen heeft Yad Vashem, het Wereld Holocaust Herdenkingscentrum, Goldberg uitgenodigd om een bezoek te brengen en meer te leren over “de oorzaken, gebeurtenissen en nasleep van de Holocaust.”

 

ENGLISH

“I’m sorry for the hurt I have caused,” Goldberg said.

By World Israel News

ABC’s ‘The View’ host Whoopi Goldberg insisted that the Holocaust was “not about race” on last Sunday’s show, creating tension among the co-hosts and sparking major backlash on social media.

“Let’s be truthful about it,” Goldberg said during the show. “Because the Holocaust isn’t about race. No, it’s not about race.”

She apologized the next day in a statement on Twitter.

“On Today’s show, I said the Holocaust ‘is not about race, but about man’s inhumanity to man.’ I should have said it is about both,” she said.

“As Jonathan Greenblatt from the Anti-Defamation League shared, ‘The Holocaust was about the Nazi’s systematic annihilation of the Jewish people — who they deemed to be an inferior race.’ I stand corrected.

“The Jewish people around the world have always had my support and that will never waiver. I’m sorry for the hurt I have caused.

“Written with my sincerest apologies, Whoopi Goldberg.”

Meanwhile, Yad Vashem, the World Holocaust Remembrance Center, invited Goldberg to visit and learn more about “the causes, events and aftermath of the Holocaust.”