Raketten vliegen in de lucht bij de internationale luchthaven, in Damascus, Syrië, maandag 21 januari 2019. (SANA via AP) *** Local Caption *** 22.01.19 25.01.19 ? | Foto: AP/SANA
Missiles flying into the sky near international airport, in Damascus, Syria, Monday, Jan. 21, 2019. (SANA via AP) *** Local Caption *** 22.01.19 25.01.19 ? | Photo: AP/SANA

Nederlands + English

In een zeer ongebruikelijke zet heeft het Israëlische leger een verklaring uitgegeven waarin het zegt Iraanse militaire doelen in Syrië aan te vallen. Het waarschuwt ook de Syrische autoriteiten om geen represailles te nemen tegen Israël.

Door: Israel Hayom

Een luchtdoelraket die vanuit Syrisch grondgebied in de richting van Israël werd gelanceerd, ontplofte in de lucht, met een luide knal die vannacht in het hele land te horen was. De explosie kwam na een vermeende Israëlische aanval in de buurt van Homs.

Israëlische gevechtsvliegtuigen richtten zich op een Syrische luchtverdedigingsbatterij van waaruit een luchtdoelraket naar Israël werd gelanceerd, zei een Israëlische militaire woordvoerder zondag vroeg. De gevechtsvliegtuigen vielen ook andere doelen in het gebied aan, terwijl er geen slachtoffers werden gemeld door de Syrische raket, zei de woordvoerder, Avichay Adraee.

De Syrische luchtverdediging onderschepte zondag wat het zei een Israëlische raketaanval te zijn over centrale delen van het land en haalde de meeste raketten neer, zei de staatsmedia. Een verklaring van het leger zei dat raketten die over delen van de Libanese hoofdstad Beiroet vlogen locaties raakten in de buurt van de stad Homs, met alleen materiële schade tot gevolg.

Een Israëlische militaire woordvoerder zei eerder op Twitter dat een luchtdoelraket die vanuit Syrisch grondgebied naar Israël was gelanceerd, in de lucht was ontploft. Israël heeft in de afgelopen maanden zijn vermeende aanvallen op Syrische luchthavens en luchtmachtbases geïntensiveerd om het toenemende gebruik door Iran van aanvoerlijnen door de lucht om wapens te leveren aan bondgenoten in Syrië en Libanon, waaronder de Libanese Hezbollah, te verstoren.

De aanvallen maken deel uit van een escalatie van een conflict met lage intensiteit dat al jaren aan de gang is met als doel het vertragen van de groeiende aanwezigheid van Iran in Syrië, zeggen Israëlische militaire experts.

De invloed van Teheran is gegroeid in Syrië sinds het president Bashar al-Assad begon te steunen in de burgeroorlog die begon in 2011. Strijders die gelieerd zijn aan Iran, waaronder Hezbollah, hebben nu de macht in gebieden in het oosten, zuiden en noordwesten van Syrië en in verschillende voorsteden rond de hoofdstad.

******************************

ENGLISH

In a very unusual move, the Israeli military has issued a statement saying it is attacking Iranian military targets in Syria. It is also warning Syrian authorities not to retaliate against Israel.

By: Israel Hayom

An anti-aircraft missile launched from inside Syrian territory toward Israel exploded in mid-air, with a loud boom heard all across the country overnight. The explosion came after an alleged Israeli strike near Homs.

Israeli warplanes targeted a Syrian air defense battery from which an anti-aircraft missile was launched toward Israel, an Israeli military spokesman said early on Sunday. The warplanes also attacked other targets in the area, while no casualties were reported from the Syrian missile, said the spokesman, Avichay Adraee.

Syrian air defenses on Sunday intercepted what it said was an Israeli missile strike across central parts of the country and downed most of the missiles, state media said. An army statement said missiles that flew over parts of Lebanon’s capital Beirut hit locations near the city of Homs, resulting only in material damage.

An Israeli military spokesperson said earlier on Twitter that an anti-aircraft missile launched from inside Syrian territory toward Israel exploded in mid-air. Israel has in recent months intensified alleged strikes on Syrian airports and air bases to disrupt Iran’s increasing use of aerial supply lines to deliver arms to allies in Syria and Lebanon, including Lebanon’s Hezbollah

The strikes are part of an escalation of what has been a low-intensity conflict that has been going on for years with the goal of slowing Iran’s growing entrenchment in Syria, Israeli military experts say.

Tehran’s influence has grown in Syria since it began supporting President Bashar al-Assad in the civil war that started in 2011. Fighters allied to Iran, including Hezbollah, now hold sway in areas in eastern, southern, and northwestern Syria and in several suburbs around the capital.