An Israeli-built Elbit Systems Hermes 450 unmanned aircraft is towed out of a hangar at the Hillsboro, N.D. airport on Friday, May 20, 2016, before its first flight to collect agriculture data. It is believed to be the first drone of its type to be tested in the United States, as part of a joint project between North Dakota State University and the Northern Plains UAS Test Site. (AP Photo/Dave Kolpack)

Een Israëlisch gebouwd Elbit Systems Hermes 450 onbemand vliegtuig wordt uit een hangar gesleept op de luchthaven van Hillsboro,
N.D. op vrijdag 20 mei 2016, voor zijn eerste vlucht om landbouwgegevens te verzamelen. Het is vermoedelijk de eerste drone van
dit type die in de Verenigde Staten wordt getest, als onderdeel van een gezamenlijk project van de North Dakota State University en
de Northern Plains UAS Test Site. (AP Foto/Dave Kolpack)

Nederlands + English

De commandanten zullen worden getraind om Elbit’s Hermes 450 (bekend als Zik in het Hebreeuws) te gebruiken, volgens The Jerusalem Post.

Door Debbie Reiss, World Israel News

Eenheden van de Israëlische strijdkrachten in Judea en Samaria mogen nu gewapende drones gebruiken tijdens antiterrorisme-aanvallen, in afwachting van goedkeuring van de stafchef van de IDF, luitenant-generaal. Aviv Kochavi.

De order kwam te midden van een opleving van geweld, bij verschillende terreuraanslagen tegen Israëli’s en vuurgevechten tussen Palestijnse schutters en IDF-troepen.

Vier Palestijnse terroristen werden gedood en 44 anderen raakten gewond in Jenin op woensdag na het schieten op IDF-troepen. Die troepen hadden het huis van de broer van de man die in april een dodelijke aanval uitvoerde op een café in Tel Aviv, aangevallen.

Het onderwerp van gewapende drones werd opnieuw aan de orde gesteld tijdens een bijeenkomst van militaire hoge pieten later op woensdag, waaronder Kohavi, hoofd van het Centrale Commando Maj.-Gen. Yehuda Fuchs en Judea en Samaria divisiecommandant brigadegeneraal Avi Vlek.

Eerder deze maand meldden Israëlische media dat IDF-commandanten, waaronder het hoofd van de IDF-troepen in Judea en Samaria en de commandant van een brigade die verantwoordelijk is voor de gebieden Jenin en Tulkarm, een training hadden gevolgd voor het gebruik van drones.

De commandanten zullen worden getraind om Elbit’s Hermes 450 (bekend als Zik in het Hebreeuws) te gebruiken, volgens The Jerusalem Post.

GEWAPENDE HAMAS-TERRORISTEN VOEREN MILITAIRE OEFENING UIT IN SAMARIA

Luchtmacht teams hebben al in 2008 gewapende drones gebruikt, maar alleen bij gerichte moorden op terroristen in Gaza. Ze werden ook zwaar ingezet tijdens de recente opflakkering van de Palestijnse islamitische Jihad-terreurgroep in de Gazastrook. Tot augustus verhinderde een spreekverbod Israëlische journalisten om verslag te doen van aanvalsdrones.

Dit is de eerste keer dat gewapende drones worden gebruikt in Judea en Samaria.

Drones vormen ongeveer 80% van de totale operationele vlieguren bij de luchtmacht.

ENGLISH

 

The commanders will be trained to use Elbit’s Hermes 450 (known as Zik in Hebrew), according to The Jerusalem Post.

By Debbie Reiss, World Israel News

Israel Defense Forces units in Judea and Samaria are now permitted to use armed drones during counterterrorism raids, pending approval from IDF Chief of Staff Lt.-Gen. Aviv Kochavi.

The order cam amid an uptick of violence, with several terror attacks against Israelis as well as firefight between Palestinian gunmen and IDF troops.

Four Palestinian terrorists were killed and 44 others injured in Jenin on Wednesday after firing on IDF troops targeting the home of the brother of the man who carried out a deadly attack at a café in Tel Aviv in April.

The subject of armed drones was raised again during a meeting of military brass later on Wednesday that included Kohavi, Central Command chief Maj.-Gen. Yehuda Fuchs and Judea and Samaria division commander Brig.-Gen. Avi Blot.

Earlier this month, Israeli media reported that IDF commanders, including the head of IDF forces in Judea and Samaria and the commander of a brigade in charge of the Jenin and Tulkarm areas, had undergone training for the use of drones.

The commanders will be trained to use Elbit’s Hermes 450 (known as Zik in Hebrew), according to The Jerusalem Post.

ARMED HAMAS TERRORISTS CONDUCT MILITARY DRILL IN SAMARIA

Air Force squads have used armed drones as far back as 2008 but only in targeted assassinations against terrorists in Gaza. They were also employed heavily during the recent flareup against the Palestinian Islamic Jihad terror group in the Gaza Strip. Until August, a gag order prevented Israeli journalists from reporting on attack drones.

This is the first time armed drones will be used in Judea and Samaria.

Drones comprise about 80% of the total operational flight hours in the Air Force.