Yamam-troepen arresteren twee mannen die ervan worden verdacht de Hebron-terroristen te zijn die Batsheva Nigri hebben vermoord. Yamam forces arrest two men suspected of being the Hebron terrorists who murdered Batsheva Nigri (Credit: Courtesy of Yamam

(Nederlands + English)

Batsheva Nigri, 42, werd maandagochtend voor de ogen van haar 12-jarige dochter doodgeschoten in de buurt van Hebron.

Door Jerusalem Post

De IDF, Shin Bet en Grenspolitie hebben dinsdagochtend vroeg twee Palestijnen gearresteerd die verdacht worden van het plegen van de schietpartij waarbij kleuterleidster Batsheva Nigri, een moeder van drie kinderen, maandag werd vermoord in de buurt van Hebron, aldus een gezamenlijke verklaring van de veiligheidstroepen.

Tijdens een eerste verhoor door de Israëlische veiligheidstroepen hebben de twee Palestijnen bekend de daders van de aanslag te zijn. Het wapen dat bij de aanslag werd gebruikt, werd na de arrestatie in beslag genomen door de Israëlische strijdkrachten.

De arrestatie vond plaats in het zuidelijke deel van Hebron bij hun familie thuis. De familie leek zich voorafgaand aan de arrestatie niet bewust te zijn geweest van hun terreuractiviteiten. Het is nog onduidelijk of de verdachten banden hebben met of steun ontvangen van een terroristische organisatie.

Nigri, 42, werd doodgeschoten voor de ogen van haar 12-jarige dochter op maandagochtend op Route 60 op de Westelijke Jordaanoever nadat ze was meegelift van haar huis in Beit Hagai naar het nabijgelegen Kiryat Arba. Nigri’s dochter bleef ongedeerd en alarmeerde de hulpdiensten.

De bestuurder, Aryeh Gottlieb, 39, ook uit Beit Hagai, was in ernstige maar stabiele toestand door schotwonden na een operatie in het Soroka Medisch Centrum in Beersheba.

Minister van Defensie Yoav Gallant tijdens een veiligheidsevaluatie op dinsdag 22 augustus 2023
(credit: ARIEL HERMONI/DEFENSE MINISTERIE)

Minister van Defensie Yoav Gallant sprak dinsdagochtend zijn waardering uit voor de Israëlische veiligheidstroepen en zwoer dat de terroristen “voor de rest van hun leven in de gevangenis zullen wegrotten”.

“We zullen elk instrument dat ons ter beschikking staat gebruiken om de veiligheid te versterken,” schreef Gallant op X, (Twitter). “We zullen onze vijanden achtervolgen en oppakken.”

Dinsdag meldde N12 dat de terreurgroep Hamas in een interview met Al-Jazeera beweerde dat de daders van de aanslag tot haar leden behoorden.

Israëlische troepen schoten een Palestijnse militant dood tijdens confrontaties die volgden op een militaire arrestatie-inval op de bezette Westelijke Jordaanoever op dinsdag, zei de gewapende groepering Islamitische Jihad.

Het Israëlische leger zei dat de strijdkrachten onder vuur kwamen te liggen van een groep die explosieven gooiden naar de militairen tijdens de confrontaties in de buurt van de stad Jenin en dat de militairen “reageerden met scherp en een treffer vaststelden”.

Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid bevestigde de dood van een 17-jarige man. Islamitische Jihad zei dat hij lid was van de groep en gaf zijn leeftijd op als 18 jaar.

Het leger zei in de nacht van maandag op dinsdag in totaal 32 Palestijnse verdachten te hebben gearresteerd.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

***************************************

 

 

***************************************

ENGLISH

Batsheva Nigri, 42, was shot to death in front of her 12-year-old daughter on Monday morning near Hebron.

By Jerusalem Post

The IDF, Shin Bet, and Border Police arrested two Palestinians early Tuesday morning suspected of carrying out the shooting attack in which preschool teacher Batsheva Nigri, a mother of three, was murdered near Hebron on Monday, according to a joint statement by the security forces.

During initial questioning by Israeli security forces, the two Palestinians tied themselves to the attack. The weapon used in the attack was seized by Israeli forces after the arrest.

The arrest took place in the southern part of Hebron at their family’s home, although the family did not seem to have been aware of their terror activity prior to the arrest. It is still unclear if the suspects are tied to or received support from a terrorist organization.

Nigri, 42, was shot to death in front of her 12-year-old daughter on Monday morning on Route 60 in the West Bank after hitching a ride from her Beit Hagai home to nearby Kiryat Arba. Nigri’s daughter was unharmed and alerted emergency services.

The driver, Aryeh Gottlieb, 39, also of Beit Hagai, was in serious but stable condition from gunshot wounds after undergoing surgery at Soroka Medical Center in Beersheba.

Defense Minister Yoav Gallant seen leading a security assessment on Tuesday, August 22, 2023
(credit: ARIEL HERMONI/DEFENSE MINISTRY)

Defense Minister Yoav Gallant voiced his appreciation for Israeli security forces on Tuesday morning, vowing that the terrorists will “rot in prison for the rest of their lives.”

“We will use every tool at our disposal to strengthen security,” Gallant wrote on X, formerly known as Twitter. “We will pursue and reach our enemies.”

On Tuesday, N12 reported that in an interview with Al-Jazeera, the Hamas terrorist group claimed that the perpetrators of the attack were among its members.

Israeli forces shot and killed a Palestinian militant during clashes that followed a military arrest raid in the occupied West Bank on Tuesday, the Islamic Jihad armed group said.

The Israeli military said its forces came under fire from suspects who threw explosives at soldiers in the confrontations near the flashpoint city of Jenin and that the soldiers “responded with live fire and identified a hit.”

The Palestinian Health Ministry confirmed the death of a 17-year-old there. Islamic Jihad said he was a member of the group and gave his age as 18.

The military said it arrested a total of 32 Palestinian suspects overnight between Monday and Tuesday.

Reuters contributed to this report.