Een Israëlische gevechtshelikopter gezien tijdens de diploma-uitreiking van de IAF-vliegschool in december 2010.
An Israeli combat helicopter seen during the IAF flight school’s graduation ceremony in December 2010.
Photo: Sgt. Ori Shifrin/IDF Spokesperson’s Unit

Nederlands + English

Het Israëlische leger overweegt gevechtshelikopters in te zetten bij grote operaties op de Westelijke Jordaanoever, nadat vorige week een veteraan van het politiecommando dodelijk werd neergeschoten bij een inval tegen de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad.

Bron: The Algemeiner

De stap wordt onderzocht als onderdeel van een voorstel over het aanpassen van de regels van engagement in bepaalde omstandigheden, meldde Israël’s Channel 12 maandagavond. De maatregel volgt op de dood van sergeant-majoor Noam Raz, 47, tijdens een operatie in Jenin op vrijdag, toen de Israëlische troepen onder zwaar vuur kwamen te liggen van tientallen gewapende schutters.

Het leger heeft bepaald dat het niveau van vuurkracht dienovereenkomstig moet verhogen, en overweegt andere opties naast helikopters, meldde Channel 12, hoewel het inzetten van gevechtsvliegtuigen in stedelijke landschappen zoals Jenin – waar er naar verwachting voortdurende contra-terreur activiteiten zullen zijn – aanzienlijke complexiteit met zich meebrengt.

Het verkooppunt onthulde ook een beoordeling van veiligheidsfunctionarissen, gedeeld tijdens een recente kabinetsvergadering, dat de terroristen die deelnamen aan de recente golf van geweld in Israël, waarbij sinds maart 19 mensen werden gedood, “eenlingen” zijn zonder organisatorische verwantschap, die “worden beïnvloed door de omgeving en het religieus extremisme rond de al-Aqsa Moskee.”

Tijdens de vergadering was er ook verdeeldheid tussen de kabinetsleden van het centrum-linkse en het rechtse politieke spectrum, waarbij de eersten pleitten voor het versterken van de Palestijnse Autoriteit, met als doel deze te helpen in Jenin te opereren, aldus Channel 12. Rechtse ministers pleitten op hun beurt voor het beperken van de samenwerking met president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit, zolang hij blijft ophitsen, salarissen uitbetaalt aan Palestijnen die Israëli’s doden, en het Internationaal Strafhof inschakelt.

 

ENGLISH

The Israeli military is weighing the use of combat helicopters in major operations in the West Bank, after a veteran police commando was fatally shot last week in a raid on the Palestinian Islamic Jihad terror group.

Sourde: The Algemeiner

The move is being examined as part of a proposal on adjusting the rules of engagement in certain circumstances, Israel’s Channel 12 reported Monday evening. It follows the killing of Sgt. Maj. Noam Raz, 47, during an operation in Jenin on Friday, when Israeli forces came under heavy fire from dozens of armed gunmen.

The military has determined that it needs to increase its levels of firepower accordingly, and is considering other options aside from helicopters, Channel 12 reported, though deploying combat aircraft in urban landscapes like Jenin — where there is expected to be continued counter-terror activity — involves significant complexity.

The outlet also revealed an assessment from security officials, shared at a recent cabinet meeting, that the terrorists who participated in the recent surge of violence in Israel, which has killed 19 people since March, are “lone individuals” without organizational affiliation, who “are influenced by the environment and the religious extremism surrounding al-Aqsa Mosque.”

The meeting also saw a division between cabinet members on the center-left and the right-wing political spectrum, with the former arguing in favor of strengthening the Palestinian Authority, with the aim of helping it operate in Jenin, according to Channel 12. Right-wing ministers argued, in turn, for limiting cooperation with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, as long as he continues to incite, pay salaries to Palestinians who kill Israelis, and engage the International Criminal Court.