Vernietigde explosievenfabriek (Foto: IDF Woordvoerderseenheid)
Destroyed explosives factory (Photo: IDF Spokesperson’s Unit)

Nederlands + English

De Israel Defense Forces hebben tijdens een inval in het vluchtelingenkamp Balata bij Nablus een labaratorium voor de productie van explosieven vernietigd.

Bron: Ynet – Yoav Zitun

Militaire en veiligheidstroepen gingen het vluchtelingenkamp Balata binnen en lokaliseerden het lab, dat 15 volledig bewapende explosieven herbergde. Daarna ontmantelden ze de faciliteit en maakten ze de bommen onschadelijk.

Het leger zei dat het lab zeven explosieven bevatte die klaar waren voor gebruik en dat acht andere explosieven die in een opslagschuur werden gevonden ook werden vernietigd. De troepen die in het kamp opereerden stuitten op geweervuur en hebben daarop gereageerd. Ze hebben ook een IED (bermbom) gevonden en onschadelijk gemaakt. Er werden geen gewonden gemeld onder de troepen.”

De strijdkrachten brachten de explosieven op een precieze en gecontroleerde manier tot ontploffing in een door burgers bevolkt gebied van het vluchtelingenkamp Balata in Nablus.

Palestijnen zeiden dat er een explosie plaatsvond in het hoofdkwartier van de Fatah-beweging en dat het huis van een gezochte agent, Abdullah Abu Shal’al, ook werd vernietigd. Ze zeiden dat een man ernstig gewond raakte tijdens een vuurgevecht met troepen en dat zes anderen gewond raakten door granaatscherven.

Eerder op dinsdagavond arriveerden ongeveer 1.500 Joodse gelovigen bij het Jozefgraf in Nablus om te bidden, terwijl het gebied werd beveiligd door de IDF, de grenspolitie en de politie. Rond middernacht openden terroristen vanuit hun auto het vuur op een militaire positie in de buurt van Nablus, waardoor de troepen terugschoten en hen troffen.

Een terrorist die gewond raakte werd gearresteerd en het wapen dat hij gebruikte werd in beslag genomen, evenals zijn voertuig. Militaire troepen achtervolgen de andere terroristen van het incident. In zijn voertuig werden meer dan 10 volgeladen magazijnen en explosieven gevonden.

Rook uit vernietigd explosievenlab in vluchtelingenkamp Balata

 

***********************************

Video van de vernietigde explosieven lab

Video of the destroyed explosives lab

***********************************

ENGLISH

The Israel Defense Forces destroyed an explosive-producing lab in a raid on the Balata refugee camp near Nablus

Source: Ynet – Yoav Zitun

Military and security forces entered the Balata refugee camp and locate the lab housing 15 fully armed explosives before dismantling the facility and disarming the bombs

The military said the lab contained seven devices that were ready for use and eight other devices found in a storage shed also were destroyed. “The forces operating in the camp encountered gunfire and responded. They also found and defused an IED. No injuries were reported among the troops.”

Forces detonated the explosives in a precise and controller manner, within a civilian-populated area of the Balata refugee camp in Nablus.

Palestinians said an explosion occurred in the headquarters of the Fatah movement and that the home of a wanted operative, Abdullah Abu Shal‘al, was also destroyed. They said one man was critically hurt during a gunfight with troops and six others were wounded from shrapnel.

Earlier on Tuesday night, approximately 1,500 Jewish worshippers arrived at the Joseph’s Tomb compound in Nablus to pray while the area was being secured by the IDF, Border Police, and police forces. At around midnight, terrorists opened fire toward a military position near Nablus from their car, prompting forces to return fire, hitting them.

One terrorist who was injured was arrested, and the weapon he used was seized as well as his vehicle. Military forces are pursuing the other terrorists in the incident. More than 10 fully loaded magazines and explosive devices were found in his vehicle.

Smoke rising from destroyed explosives lab in Balata refugee camp.