Terrorist Farouk Salama. (Twitter)

Nederlands + English

Farouk Salama, leider van de plaatselijke afdeling van PIJ’s Al-Quds Brigades, was betrokken bij het plegen van schietpartijen en werd ervan verdacht nog meer te plannen.

Door JNS

Israëlische veiligheidstroepen hebben donderdag Farouk Salama, 28 jaar, leider van de Jenin-tak van de Al-Quds Brigades, de gewapende vleugel van de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), gedood, meldde de IDF.

Na nauwkeurige inlichtingen drongen soldaten een gebouw binnen waarin de verdachte zich bevond. Na een vuurgevecht wist Salama te vluchten. Tijdens een zoektocht naar de verdachte trok hij een pistool. Soldaten reageerden met scherp en elimineerde hem.

Andere gewapende terroristen schoten ook op de soldaten, die op hun beurt reageerden. De slachtoffers werden geïdentificeerd. Er werden geen IDF gewonden gemeld, volgens een verklaring van het leger.

Vijf andere gezochte personen werden aangehouden. Een pistool en een M-16 geweer in hun bezit werden in beslag genomen, evenals het pistool van Salama.

Salama was betrokken bij schietaanvallen op Israëlische strijdkrachten en werd ervan verdacht meer aanslagen te plannen, aldus de IDF.

Hij speelde een rol bij de moord op IDF Chief Warrant Officer Noam Raz. Raz, lid van Yamam, een elite-eenheid van de Israëlische grenspolitie, werd op 13 mei tijdens operationele IDF-activiteiten in Jenin neergeschoten door een terrorist.

Salama wordt er ook van verdacht samen te zweren met de Lions’ Den, een in Nablus gevestigde terroristische groepering, om grote aanslagen te plegen. Nadat de Israëlische strijdkrachten de groep met succes hadden aangepakt, kondigden zij donderdag het einde aan van een afsluiting rond de stad.

 

ENGLISH

Farouk Salama, leader of the local branch of PIJ’s Al-Quds Brigades, was involved in shooting attacks and was suspected of planning more.

By JNS

Israeli security forces killed Farouk Salama, 28, leader of the Jenin branch of the Al-Quds Brigades, the armed wing of Palestinian Islamic Jihad (PIJ), on Thursday, the IDF reported.

Following precise intelligence, soldiers entered a building in which the suspect was located. After an exchange of fire, Salama managed to run away. During a search for the suspect, he drew a gun. Soldiers responded with live fire and killed him.

Other armed terrorists fired at the soldiers, who responded in kind. Hits were identified. No IDF injuries were reported, according to an army statement.

Five additional wanted individuals were apprehended. A handgun and an M-16 rifle in their possession were confiscated, as was Salama’s handgun.

Salama was involved in shooting attacks against Israeli forces and was suspected of planning more attacks, the IDF said.
He played a role in the killing of IDF Chief Warrant Officer Noam Raz. Raz, a member of Yamam, an elite unit of the Israel Border Police, was shot by a terrorist in Jenin on May 13 during IDF operational activity.

Salama is also suspected of conspiring with the Lions’ Den, a terrorist group based in Nablus, to carry out major attacks. Israeli forces, after successfully targeting the group, announced the end of a closure around the city on Thursday.