Chaim Goldberg/Flash90 Israëlische veiligheidstroepen op de plaats van een schietpartij, buiten de Joodse nederzetting Tekoa, op de Westelijke Jordaanoever.
Chaim Goldberg/Flash90Israeli security forces at the scene of a shooting attack, outside the Jewish settlement of Tekoa, in the West Bank.

Nederlands. + English

Een man liep een schotwond op en onderging een spoedoperatie, zijn twee dochters raakten licht gewond door granaatscherven

Door i24News

Een man liep een schotwond op en onderging een spoedoperatie, zijn twee dochters raakten licht gewond door granaatscherven

Zondagochtend werd melding gemaakt van een schietpartij in Tekoa Junction op de Westelijke Jordaanoever nabij Jeruzalem.

Drie mensen raakten gewond: een 35-jarige man en zijn twee dochters. Ze werden met spoed naar het Shaare Zedek Medical Center in Jeruzalem gebracht.

Volgens de hulpdienst Magen David Adom is er geschoten vanuit een passerend voertuig. In de aangevallen auto zaten een vader en twee dochters van 14 en 9 jaar oud. De man verkeert in ernstige tot kritieke toestand, de meisjes raakten licht gewond door granaatscherven.

De gewonde vader is Elrai Kapah, een lid van de Israëlische vrijwilligersorganisatie Redders Zonder Grenzen.

“Elrai Kapah, een vrijwilliger van Rescue Without Borders van MDA Gush Etzion raakte gewond bij de schietpartij op een Tekoa Junction en zijn dochters raakten licht gewond door granaatscherven”, aldus de organisatie in een verklaring.

Het voegde eraan toe dat Kapah’s schoonvader en schoonmoeder 18 jaar geleden, in 2005, werden vermoord tijdens een schietpartij op hun voertuig op de snelweg Kissuf in Gush Katif, de Gazastrook.

Redders Zonder Grenzen Elrai Kapah, die gewond raakte bij een schietpartij op de Tekoa Junction, de Westelijke Jordaanoever.

“De gewonde is bij bewustzijn en in stabiele toestand met schotwonden in het bovenlichaam”, aldus de ziekenhuiswoordvoerder.

Later werd eraan toegevoegd dat hij een spoedoperatie had ondergaan.

Hulpdiensten van Magen David Adom Er is een klopjacht gaande na een schietpartij bij Tekoa Junction op de Westelijke Jordaanoever, nabij Jeruzalem.

Het Israëlische leger is op zoek naar verdachten.

“Er werd geschoten vanuit een voertuig dat de Tekoa Junction passeerde”, zei de IDF-woordvoerder. “IDF-soldaten zetten hun zoektocht voort.”

Hamas prees de aanval en zei dat deze werd uitgevoerd “als reactie op de misdaden van de bezetting”.

“Het verzet op de Westelijke Jordaanoever zet zijn aanvallen tegen kolonisten op de Westelijke Jordaanoever voort, dit keer in het zuiden van de bezette Westelijke Jordaanoever bij de Tekoa Junction nabij de stad Bethlehem”, zei de woordvoerder van de terreurgroep, Hazem Qassem.

************************************

************************************

ENGLISH

One man suffered a gunshot wound and underwent emergency surgery, his two daughters were lightly wounded by shrapnel

By i24News

A shooting attack was reported in the West Bank’s Tekoa Junction near Jerusalem on Sunday morning.

Three people were wounded – a 35-year-old man and his two daughters. They were rushed to the Shaare Zedek Medical Center in Jerusalem.

According to the Magen David Adom emergency service, the shooting was carried out from a passing vehicle. A father and two daughters, aged 14 and 9, were in the attacked car. The man is in serious to critical condition, the girls were lightly hurt by shrapnel.

The wounded father is Elrai Kapah, a member of the Israeli volunteer organization Rescuers Without Borders.

“Elrai Kapah, a Rescue Without Borders volunteer from MDA Gush Etzion was injured in the shooting attack at a Tekoa Junction and his daughters were slightly injured by shrapnel,” the organization said in a statement.

It added that Kapah’s father-in-law and mother-in-law were murdered 18 years ago, in 2005, in a shooting attack on their vehicle on the Kissuf highway in Gush Katif, the Gaza Strip.

“The wounded is conscious and in a stable condition with gunshot wounds to the upper body,” the hospital spokesman said.

It was later added that he underwent an emergency surgery.

Magen David Adom emergency servicesManhunt underway after a shooting attack at the Tekoa Junction in the West Bank, near Jerusalem.

The Israeli military is searching for suspects.

“Shots were fired from a vehicle passing by the Tekoa Junction,” the IDF spokesperson said. “IDF soldiers are continuing their search.”

Hamas praised the attack saying that it was carried out “in response to the occupation’s crimes.”

“The resistance in the West Bank continues its strikes against settlers in the West Bank, this time striking in the south of the occupied West Bank at the Tekoa Junction near the city of Bethlehem,” the terror group’s spokesman Hazem Qassem said.