Een Palestijnse terrorist gooit een molotovcocktail. (Nati Shohat/Flash90)
A Palestinian terrorist throws a Molotov cocktail. (Nati Shohat/Flash90)

Nederlands + English

De IDF heeft zondagavond haar antiterrorisme-offensief in heel Judea en Samaria voortgezet na de golf van terreuraanslagen in Israëlische steden.

Door Aryeh Savir, TPS

Een Arabische terrorist werd zondagnacht doodgeschoten door IDF-troepen die opereerden in het gebied Gush Etzion, terwijl hij Israëlische automobilisten aanviel met brandbommen.

De IDF verklaarde dat tijdens een operatie in de buurt van het dorp al-Khader in het gebied van de Regionale Brigade Etzion, de troepen een verdachte identificeerden die molotovcocktails gooide naar een Israëlisch voertuig die op Route 60 reed en de passagiers in gevaar bracht.

De troepen vuurden op de terrorist, die vervolgens aan zijn verwondingen overleed. Het ministerie van Volksgezondheid van de Palestijnse Autoriteit identificeerde de terrorist als Muhamad Ali Ghanim.

De IDF zette zondagavond haar antiterrorisme-offensief in Judea en Samaria voort na de golf van terreuraanslagen in Israëlische steden, die de afgelopen maand 14 levens eisten.

Het zwaartepunt van de operatie bleef liggen in de stad Jenin in Samaria, van waaruit verschillende van de terroristen die aanslagen in Israël pleegden, afkomstig waren.

Arabische bronnen melden dat IDF-troepen een hooggeplaatste Hamas-agent arresteerden in het dorp Idna, nabij Hebron. De arrestant was betrokken bij verschillende pogingen om een terroristische aanslag in Israël uit te voeren, aldus de berichten.

Volgens een ander bericht arresteerden de Israëlische veiligheidstroepen Azmi Mansour, een hoge officier in het nationale veiligheidsapparaat van de PA, in zijn huis in de regio Shechem.

Een terrorist op een motorfiets schoot op Israëlische troepen die op patrouille waren in de buurt van de berg Gilboa. Er vielen geen Israëlische slachtoffers.

 

ENGLISH:

The IDF continued its counterterrorism offensive throughout Judea and Samaria on Sunday night following the wave of terror attacks in Israeli cities.

By Aryeh Savir, TPS

An Arab terrorist was shot dead on Sunday night by IDF forces operating in the Gush Etzion area while he was attacking Israeli motorists with firebombs.

The IDF stated that during an operation near the village of al-Khader in the area of the Etzion Regional Brigade, the troops identified a suspect who threw Molotov cocktails at an Israeli vehicle traveling on Route 60 and endangered the passengers.

The troops fired at the terrorist, who subsequently died of his injuries. The Palestinian Authority’s Health Ministry identified the terrorist as Muhamad Ali Ghanim.

The IDF continued its counterterrorism offensive throughout Judea and Samaria on Sunday night following the wave of terror attacks in Israeli cities, which claimed 14 lives in the past month.

The focus of the operation continued to be the city of Jenin in Samaria, from which several of the terrorists who carried out attacks in Israel emerged.

Arab sources report that IDF forces arrested a senior Hamas operative in the village of Idna, near Hebron. The detainee was involved in several attempts to carry out a terrorist attack in Israel, the reports say.

Another report says that the Israeli security forces arrested Azmi Mansour, a senior officer in the PA’s national security apparatus, at his home in the Shechem area.

A terrorist riding on a motorcycle fired at Israeli troops on patrol near Mount Gilboa. There were no Israeli casualties.