Aftermath of IDF airstrike that killed Jenin terror cell. (Social media)

Nederlands + English

Israëlische veiligheidstroepen volgden de terroristen cell en informeerden de soldaten ter plaatse over het te verwachte geweervuur, waarna een IDF-drone de terroristen op tijd uitschakelde.

Door World Israel News

In een hoogst ongebruikelijke actie hebben de Israel Defense Forces woensdagavond een terroristische cel gedood met een droneaanval in Jenin.

De drie leden van de cel hadden net een schietpartij uitgevoerd in de stad Jalamah, ongeveer 5 km. ten noorden van Jenin in Samaria.

“Na inlichtingen van ISA [Israel Security Agency/Shin Bet] identificeerden IDF-soldaten kort geleden een terroristische cel in een verdacht voertuig, nadat de cel een schietpartij had uitgevoerd in de buurt van de stad Jalamah.

“De terroristische cel heeft de laatste tijd een aantal schietincidenten uitgevoerd op woongemeenschappen in Judea en Samaria. Nadat de terroristische cel was geïdentificeerd, vuurde een IDF UAV op de cel en verijdelde hen,” zei de IDF.

De luchtaanval werd uitgevoerd door een Elbit Hermes 450 drone, bestuurd door het Artillerie Korps, zei IDF-woordvoerder Daniel Hagari.

Drie terroristen werden gedood – Suhaib al-Ghoul, 27, Muhammad Awais, 28, en Ashraf a-Saadi, 17. Ze waren erin geslaagd om te ontsnappen nadat ze een aanslag hadden gepleegd. Ze waren erin geslaagd te ontsnappen na eerdere schietpartijen, zei Hagari.

Verschillende Israëlische functionarissen hebben opgeroepen tot een sterke militaire reactie vanwege de aanzienlijke toename van dodelijke Palestijnse terreuraanslagen in de afgelopen maanden.

“Ik prijs de veiligheidstroepen die kort geleden een doelgerichte uitschakeling uitvoerden van een terroristisch squadron dat vuurde in de richting van Israëlisch grondgebied en eerder verschillende schietaanvallen had uitgevoerd,” verklaarde minister van Defensie Yoav Gallant.

Omdat het een ongebruikelijke gebeurtenis was die in 17 jaar niet was uitgevoerd, gaf Gallant vooraf zijn goedkeuring.

“We zullen een offensieve en proactieve aanpak hanteren om terrorisme te bestrijden, we zullen alle middelen gebruiken die ons ter beschikking staan en we zullen de zwaarste prijs eisen van elke terrorist of vertegenwoordiger van terroristen,” zei de minister van Defensie.

De geëlimineerde terroristen waren afkomstig van zowel Hamas als de Palestijnse Islamitische Jihad. Beide groepen zwoeren dat dit incident niet “ongestraft” zal blijven.

“Het gebruik van vliegtuigen door het Zionistische leger om onze mensen te vermoorden is een ernstige escalatie,” verklaarde Hamas woordvoerder Hazem Qassem.

Telegram blogger Abu Ali Express meldde dat na de ongebruikelijke drone aanval, Palestijnse zenders de volgende richtlijnen voor terroristen hebben gepubliceerd:

– Reis niet met de auto.

– Reis niet per motorfiets.

– Draag geen mobiele telefoon.

– Blijf volledig verborgen voor bewaking vanuit de lucht en vermijd elke vorm van blootstelling.

– Gebruik gecodeerde taal wanneer je militaire zaken bespreekt.

– Gebruik boodschappers om berichten door te geven door middel van aantekeningen op papier.

– Verbeter en versterk bestaande schuilplaatsen voor militanten.

Jenin is een broeinest van Palestijnse terreur. Bij een inval van de IDF tegen het terrorisme in de stad op maandag werden vijf terroristen gedood en tientallen gewond. Ook zeven Israëlische soldaten raakten gewond.

 

**************************************

**********************************

ENGLISH

In a highly unusual move on Wednesday evening, the Israel Defense Forces killed a terrorist cell in a drone strike in Jenin.

The three cell members had just carried out a shooting in the town of Jalamah, located about 5 km. north of Jenin in Samaria.

“Following ISA [Israel Security Agency/Shin Bet] intelligence, IDF soldiers identified a terrorist cell inside a suspicious vehicle a short while ago, after the cell carried out a shooting adjacent to the town of Jalamah, “the IDF tweeted after the attack.

“The terrorist cell has carried out a number of shooting attacks toward communities in Judea and Samaria lately. Following the identification of the terrorist cell, an IDF UAV fired toward the cell and thwarted them,” the IDF said.

Three terrorists were killed – Suhaib al-Ghoul, 27, Muhammad Awais, 28, and Ashraf a-Saadi, 17. They had managed to escape after carrying out previous shootings, Hagari said.

Several Israeli officials have been calling for a strong military response due to the significant rise in deadly Palestinian terror attacks over the last few months.

“I praise the security forces who a short time ago carried out a targeted elimination of a terrorist squad that fired towards Israeli territory, and had previously carried out several shooting attacks,” Defense Minister Yoav Gallant stated.

Because it was an unusual event that hadn’t been carried out in 17 years, Gallant gave his approval in advance.

“We will take an offensive and proactive approach to combat terrorism, we will use all the means at our disposal and we will exact the heaviest price from every terrorist or terrorist emissary,” the defense minister said.

The eliminated terrorists hailed from both Hamas and Palestinian Islamic Jihad. Both groups vowed that this incident will not go “unpunished.”

“The use of planes by the Zionist army to assassinate our people is a grave escalation,” Hamas spokesperson Hazem Qassem stated.

Telegram blogger Abu Ali Express reported that following the unusual drone strike, Palestinian channels have published the following guidelines for terrorists:

– Don’t travel by car.

– Don’t travel by motorcycle.

– Don’t carry a mobile phone.

– Remain completely concealed from aerial surveillance and avoid any exposure.

–  Use coded language when discussing military matters.

– Utilize messengers to relay messages through notes on paper.

–  Enhance and fortify existing hiding places for militants.

Jenin is a hotbed of Palestinian terror. In an IDF counterterrorism raid in the town on Monday, five terrorists were killed and dozens were injured. Seven Israeli soldiers were wounded as well.