MK Itamar Ben-Gvir (Shalev Shalom/TPS)
MK Itamar Ben-Gvir (Shalev Shalom/TPS)

(Nederlands + English)

Hij maakte een onderscheid tussen activiteiten die de Joodse staat en zijn burgers bedreigen, zoals terrorisme, en de vrijheid van meningsuiting, en zei dat opiniestukken die kritisch zijn over Israël legitiem zijn.

Door World Israel News

Otzma Yehudit partij MK Itamar Ben-Gvir vertelde Army Radio dat als hij het haalt tot de Knesset bij de komende verkiezingen in november, hij zal aandringen op een wet om elke Arabier te deporteren die IDF-soldaten aanvalt, evenals wetgevers die tegen de staat Israël werken.

“Degenen die tegen de staat werken, zoals [Joint List MK] Ofer Cassif, zullen worden gedeporteerd. Misschien naar Europa,” zei hij dinsdag in een interview. Cassif is de enige Jood in de factie die vier Arabische partijen omvat.

Onder degenen die Ben-Gvir niet zou aarzelen te deporteren, zei hij, zijn ook Joden die behoren tot de anti-Israël Neturei Karta sekte.

Wat betreft Joden in het algemeen die stenen of molotovcocktails gooien naar IDF-soldaten, zou de consequentie eerder een gevangenisstraf van enkele jaren zijn dan deportatie. Als advocaat van beroep voegde hij er echter aan toe dat hij nog nooit heeft gehoord van een Jood die molotovcocktails naar IDF-soldaten gooit.

Ben-Gvir is uitgesproken voorstander van Joodse soevereiniteit in het hele land, inclusief Judea en Samaria en Oost-Jeruzalem, en van een harde aanpak van het terrorisme.

Zijn doel is om vijanden van de staat te verdrijven, benadrukte hij, “Er is een verschil tussen degenen die de Joodse staat willen elimineren en degenen die dat niet willen.”

Europa zou een goede bestemming kunnen zijn voor degenen die uit het land verbannen zijn, zo vermoedde hij, en hij zei dat er veel plaatsen zijn waar veel vraag is naar werknemers.

Ben-Gvir maakte een onderscheid tussen activiteiten die een bedreiging vormen voor de Joodse staat en zijn burgers, zoals terrorisme, en de vrijheid van meningsuiting, en zei dat opiniestukken die kritisch zijn over Israël zouden worden toegestaan.

Linkse MK’s waren er snel bij om Ben-Gvir’s opmerkingen te veroordelen.

Meretz MK Zehava Galon, bijvoorbeeld, zei: “Rassenwetten? Een uitzettingswet en het aanwijzen van verraders? De tijd is gekomen om Ben-Gvir uit de Knesset te zetten.”

Politieke allianties en afspraken tussen Israëlische politici zullen ook in de komende weken nog worden gemaakt voordat de lijsten definitief worden vastgesteld. Tot op heden zal Ben-Gvir echter apart van de Religieus Zionisme partij, geleid door Bezalel Smotrich, verkiesbaar zijn. Bij de vorige verkiezingen hebben de twee op een gezamenlijke lijst gestaan, maar zij lijken het ditmaal niet eens te kunnen worden. Volgens opiniepeilingen zouden zij, als zij samen zouden gaan, een ongeëvenaarde 11 zetels behalen.

Individueel lijkt Otzma Yehudit een aanzienlijke voorsprong te hebben op het Religieus Zionisme. Volgens een peiling van Channel 12 dat zondagavond werd gepubliceerd, zou de partij van Ben Gvir acht zetels krijgen, terwijl de partij van Smotrich er vijf zou hebben.

 

ENGLISH

He differentiated between activities that threaten the Jewish state and its citizens, such as terrorism, and freedom of expression, saying that opinion pieces that are critical of Israel are legitimate.

By World Israel News Staff

Otzma Yehudit party MK Itamar Ben-Gvir told Army Radio that if he makes it to the Knesset in the upcoming November election, he’ll push for a law to deport any Arab who attacks IDF soldiers as well as lawmakers who work against the State of Israel.

“Those who work against the state like [Joint List MK] Ofer Cassif will be deported. Maybe to Europe,” he said in an interview with the station on Tuesday. Cassif is the only Jew in the faction that includes four Arab parties.

Included among those Ben-Gvir would not hesitate to deport, he said, are Jews who belong to the anti-Israel Neturei Karta sect.

As for Jews in general who throw stones or Molotov cocktails at IDF soldiers, the consequence would be a prison sentence of several years rather than deportation. A lawyer by profession, he added, however, that he has never heard of a Jew throwing Molotov cocktails at IDF soldiers.

Ben-Gvir has been outspoken in his defense of Jewish sovereignty throughout the country, including Judea and Samaria as well as eastern Jerusalem, and his tough-on-terror approach.

His goal is to expel enemies of the state, he stressed, saying, “There is a difference between those who want to eliminate the Jewish state and those who don’t.”

Europe could be a good destination for those banished from the country, he surmised, saying there are many places where employees are in high demand.

Ben-Gvir differentiated between activities that threaten the Jewish state and its citizens, such as terrorism, and freedom of expression, saying that opinion pieces that are critical of Israel would be permitted.

Left-wing MKs were quick to condemn Ben-Gvir’s remarks.

Meretz MK Zehava Galon, for instance, said, “Racial laws? A Deportation Law and singling out traitors? The time has come to expel Ben-Gvir from the Knesset.”

Political alliances and agreements will continue to be made among Israel’s politicians in the coming weeks before the lists are finalized. To date, however, Ben-Gvir will be running separately from the Religious Zionism party, headed by Bezalel Smotrich. The two ran in a combined list in the last election but cannot seem to come to an agreement this time. Polls indicate that should they run together, they would win an unprecedented 11 seats.

Individually, Otzma Yehudit appears to be significantly ahead of Religious Zionism. According to a Channel 12 poll published Sunday night, Ben Gvir’s party would get eight seats, while Smotrich’s party would have five.