De Turkse president Tayyip Erdogan spreekt zijn aanhangers toe tijdens een ceremonie in Istanbul, Turkije,

5 november 2021 | Bestandsfoto: Reuters/Umit Bektas
Turkish President Tayyip Erdogan addresses his supporters during a ceremony in Istanbul, Turkey,
November 5, 2021 | File photo: Reuters/Umit Bektas

(Nederlands+ English)

Turkije en Israël hebben deze week een einde gemaakt aan hun 20 jaar durende diplomatieke crisis door het herstel van hun diplomatieke betrekkingen aan te kondigen. Maar ondanks de welkome ontknoping van deze saga, is dit nog niet het einde van het verhaal.

Door: Israel Hayom

Als het verleden proloog is, kan worden verwacht dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal doorgaan met zijn uitbarstingen. Zijn haat jegens Joden is hem met de paplepel ingegoten en zijn wispelturige gedrag is in de loop der jaren alleen maar erger geworden. Israëlische leiders zijn zich hier terdege van bewust, en een hoge Israëlische functionaris vertelde Israel Hayom dat als Erdogan zich tegen Israël keert, het zou weten hoe het in natura zou moeten reageren.

“Net zoals de diplomatieke banden werden opgewaardeerd, zo kunnen ze ook worden teruggeschroefd indien nodig. Maar als we ons nu kunnen verzoenen, waarom niet?” voegde de ambtenaar eraan toe.

Turkije heeft al een vertegenwoordiging op ambassadeursniveau in Israël, maar Jeruzalem moet nog beginnen met de benoemingsprocedure voor zijn toekomstige ambassadeur. De huidige zaakgelastigde in Ankara, Irit Lillian, zou heel goed voor de baan kunnen worden aangetrokken, vanwege de wettelijke beperkingen voor een overgangsregering vlak voor de verkiezingen, die politieke benoemingen vrijwel onmogelijk maken (hoewel premier Yair Lapid theoretisch die weg kan bewandelen).

 

ENGLISH

Turkey and Israel ended their 20-year diplomatic crisis this week by announcing the restoration of full diplomatic ties. But despite the welcome denouement to this saga, this is hardly the end of the story.

By: Israel Hayom

If past is prologue, Turkish President Recep Tayyip Erdogan can be expected to continue with his outbursts. His hatred of Jews was passed on through his mother’s milk and his capricious demeanor has only gotten worse over the years. Israeli leaders are well aware of this, and a senior Israeli official told Israel Hayom that if Erdogan turns on Israel, it would know how to respond in kind.

“Just like diplomatic ties were upgraded, so too could they be downgraded if needed. But if we can now reconcile, then why not?” the official added.

While Turkey already has a de facto ambassador-level representation in Israel, Jerusalem still has to start the appointment process for its would-be ambassador. The current chargé d’affaires in Ankara, Irit Lillian, could very well be tapped for the job due to the legal constraints on a transition government just before an election, which all but prevent political appointments (although Prime Minister Yair Lapid can theoretically pursue that path).