Nederlands + English

Nederlands
Joodse mensen leggen uit waarom ze Israelier zijn.
Het land wat God hen gegeven heeft.
Waar de Joden thuis horen.

English
Jewish people explain why they are Israelis.
The land that God has given them.
Where the Jews belongs.