De Israëlische premier Naftali Bennett woont een kabinetsvergadering bij in het kantoor van de premier in Jeruzalem, 27 februari 2022. Abir Sultan/Pool via REUTERS
Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends a cabinet meeting at the Prime Minister’s office in Jerusalem, February 27, 2022. Abir Sultan/Pool via REUTERS

Nederlands + English

Israël is bereid om op te treden als bemiddelaar in het escalerende conflict tussen Rusland en Oekraïne, zei premier Naftali Bennett in een telefoongesprek zondag met de Russische president Vladimir Poetin.

Bron: De Allgemeiner – Sharon Wrobel

Tijdens het gesprek vroeg Bennett om als bemiddelaar op te treden met “het oog op het opschorten van militaire operaties,” volgens een door het Kremlin vrijgegeven verslag. De twee leiders kwamen overeen in nauw contact te blijven.

Het bureau van de Israëlische premier bevestigde dat Bennett zondag met Poetin heeft gesproken en zei dat de twee “de situatie tussen Rusland en Oekraïne hebben besproken”.

Het Kremlin beweerde ook dat Poetin Bennett had verteld over een Russische delegatie die naar Gomel in het zuiden van Wit-Rusland was gestuurd om vredesbesprekingen te voeren met Oekraïense functionarissen, maar dat die “gelegenheid” niet was aangegrepen.

Israël bracht de regering Biden op de hoogte van het telefoongesprek tussen Bennett en Poetin, en lichtte zijn Amerikaanse bondgenoot nadien in over wat werd besproken, meldde het Israëlische persbureau Walla.

Het gesprek van zondag komt nadat Bennett vrijdag sprak met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky over de escalatie in Oekraïne, met een focus op de regio Kiev. Bennett sprak zijn hoop uit op een spoedig einde van de gevechten en bood humanitaire hulp aan, terwijl Zelensky de Israëlische premier naar verluidt vroeg om namens Oekraïne bij Poetin te bemiddelen en te proberen de Russische invasie een halt toe te roepen.

Later op zondag stemde Zelensky ermee in dat een Oekraïense delegatie zonder voorwaarden vooraf Russische functionarissen zou ontmoeten aan de Oekraïens-Wit-Russische grens, in de buurt van de Pripyat-rivier.

Aangezien Israël gevestigde belangen heeft bij Rusland, dat militair betrokken is bij buurland Syrië, en bij Oekraïne, hebben hoge ambtenaren getracht te vermijden publiekelijk een kant te kiezen. In januari meldde Walla dat Oekraïense ambtenaren Bennett vorig jaar hadden gevraagd om als gastheer op te treden voor een Russisch-Oekraïense bemiddelingsbijeenkomst in Jeruzalem, een voorstel dat Bennett had toegezegd tijdens een ontmoeting met Poetin in oktober.

Ondertussen riep de VN-Veiligheidsraad zondag op tot een speciale spoedzitting over Oekraïne in de Algemene Vergadering van de VN die voor maandag gepland staat om een stemming te houden over een resolutie die Rusland ter verantwoording zal roepen voor zijn daden en het VN-Handvest zal handhaven.

“Dat zal enige moed vergen van sommige medelidstaten, en dat weet ik,” zei de Amerikaanse ambassadeur bij de VN Linda Thomas-Greenfield zondag in een verklaring.

Bennett vertelde zondag op een kabinetsvergadering dat Israël van plan is om voor het door de VS geleide voorstel aan de Algemene Vergadering van de VN te stemmen dat zal oproepen tot een staakt-het-vuren en Rusland zal veroordelen, aldus het Israëlische Ynet news.

 

ENGLISH

Israel is prepared to act as a mediator in the intensifying conflict between Russia and Ukraine, Prime Minister Naftali Bennett said in a Sunday phone call with Russian President Vladimir Putin.

Source: The Allgemeiner – Sharon Wrobel

During the conversation, Bennett asked to serve as a mediator with a “view to suspend military operations,” according to a readout released by the Kremlin. The two leaders agreed to remain in close contact.

The Israeli prime minister’s office confirmed that Bennett spoke with Putin on Sunday, saying the two “discussed the situation between Russia and Ukraine.”

The Kremlin readout also claimed that Putin told Bennett of a Russian delegation dispatched to Gomel in southern Belarus to hold peace talks with Ukrainian officials, who did not take up the “opportunity.”

Israel informed the Biden administration ahead of the phone call between Bennett and Putin, and briefed its US ally afterward about what was discussed, Israel’s Walla news outlet reported.

Sunday’s call comes after Bennett spoke on Friday with Ukrainian President Volodymyr Zelensky about the escalation in Ukraine, with a focus on the Kyiv region. Bennett expressed his hope for a speedy end to the fighting and offered humanitarian assistance, while Zelensky reportedly.asked the Israeli premier to intercede with Putin on behalf of Ukraine and attempt to halt the Russian invasion.

Later on Sunday, Zelensky agreed for a Ukrainian delegation to meet with Russian officials without preconditions on the Ukrainian-Belarusian border, near the Pripyat River.

As Israel has vested interests with Russia, which is militarily involved in neighboring Syria, as well as Ukraine, senior officials have sought to avoid publicly choosing a side. In January, Walla reported that Ukrainian officials asked Bennett last year to host a Russia-Ukraine mediation summit in Jerusalem, a proposal Bennett agreed to raise during an October meeting with Putin.

Meanwhile, the UN Security Council on Sunday called for an emergency special session on Ukraine in the UN General Assembly scheduled for Monday to hold a vote on a resolution that will hold Russia to account for its actions and uphold the UN Charter.

“That will take some courage from some fellow Member States, and I know that,” US Ambassador to the UN Linda Thomas-Greenfield said in a statement on Sunday.

Bennett told a cabinet meeting on Sunday, that Israel plans to vote in favor of the US-led proposal to the UN General Assembly that will call for a ceasefire and condemn Russia, according to Israel’s Ynet news.