Illustratief – Biljetten van 200 NIS.
Illustrative – 200 NIS bills. (Photo: Nati Shohat/Flash90)

Nederlands + English

Verschillende leden van de ultra-orthodoxe Shas-partij hebben een wetsvoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld dat de door de Bank van Israël uitgegeven bankbiljetten de zin “In God hebben wij vertrouwen” in het Hebreeuws vermelden.

Door: Allisrael News

“Het Joodse volk gelooft in één simpele waarheid: dat alles wordt gegeven bij de gratie van de Heer, inclusief economische voorspoed. Daarom is het belangrijk om de Heer te danken en ons geloof te verkondigen op biljetten die in de staat Israël worden gedrukt,” zei de initiatiefnemer van het wetsontwerp, de Israëlische onderminister van Landbouw Moshe Abutbul.

Het wetsontwerp gebruikt het woord “HaShem”, Hebreeuws voor “de Naam”, overeenkomstig de Joodse traditie om de naam van God niet uit te spreken.

Abutbul verwees naar de Verenigde Staten als voorbeeld van een land dat de uitdrukking op zijn munt gebruikt en zijn voorstel stelt dat de uitdrukking een “talisman voor het economische succes van de Staat Israël” zou zijn.

Avigdor Liberman, hoofd van de partij Yisrael Beytenu (“Israël is Ons Huis”) en een voormalig minister van Financiën, bespotte het wetsvoorstel en noemde het “een interessante manier om de kosten van levensonderhoud te bestrijden.”

Op sociale media postte Liberman: “Wat is het volgende? Zullen ze proberen een foto van Deri op elk bankbiljet te zetten?” Israël worstelt met hoge kosten van levensonderhoud, ondanks zijn economische successen.

In december zei de Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich in een interview met het orthodoxe tijdschrift “Mishpacha”. “Als we de Tora volgen, zullen we beloond worden met financiële overvloed en een grote zegen. Dat zal mijn economische aanpak zijn.”

Critici van de regeringscoalitie beschuldigden haar leden ervan een theocratie te willen creëren. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukte echter dat het evenwicht tussen religie en staat niet zal worden geschonden.

 

*******************************

ENGLISH

Several members of the ultra-Orthodox Shas party have submitted a bill proposing that banknotes issued by the Bank of Israel contain the phrase “In God we trust” in Hebrew. 

“The Jewish people believe in one simple truth: that everything is given by the grace of the Lord, including economic prosperity. Therefore, it’s important to pay thanks to the Lord and proclaim our faith on bills minted in the State of Israel,” said the bill’s sponsor, Israel’s Deputy Agriculture Minister Moshe Abutbul.

The bill uses the word “HaShem,” Hebrew for “the Name,” in keeping with Jewish tradition against writing out the name of God.

Abutbul referred to the United States as an example of a country that uses the phrase on its currency and his proposal states that the phrase would be a “talisman for the economic success of the State of Israel.”

Avigdor Liberman, head of Yisrael Beytenu party (“Israel is Our Home”) and a former finance minister, mocked the bill, calling it “an interesting way to fight the cost of living.”

On social media, Liberman posted, “What’s next? Will they try to put a picture of Deri on every bank note?” Israel has been struggling with a high cost of living, despite its economic successes.

In December, Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich said in an interview with the “Mishpacha” Orthodox magazine. “If we follow the Torah, we’ll be rewarded with financial abundance and a great blessing. That will be my economic approach.”

Critics of the governing coalition accused its members of trying to create a theocracy. However, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu insisted that the balance between religion and state will not be violated.

It is not clear whether the banknote proposal – originally submitted on Dec. 19 – would have broad support from the coalition.