De ruines in Jenin. Foto Channel 12 News
The ruins in Jenin. Photo Channel 12 News
Nederlands + English

Eerder deze ochtend voerden Israëlische veiligheidstroepen, waaronder de IDF, ISA, de Israëlische grenspolitie en de “Yamam”-politiediensten, een terrorismebestrijdingsoperatie uit in het centrum van het Jenin kamp.

Door Joop Soesan – Israel Nieuws

De veiligheidstroepen opereerden om een terreurgroep van de terreurorganisatie Islamitische Jihad te arresteren. Hierbij zijn volgens de IDF zes Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse autoriteiten zijn negen Palestijnen om het leven gekomen.

De operatie was gebaseerd op nauwkeurige inlichtingeninformatie van de ISA, die de “Yamam”-politiediensten, de Israëlische grenspolitie, de IDF en de ISA-troepen naar de residentie in het Jenin kamp leidde waar de verdachten zich bevonden.

Tijdens de operatie openden het terroristenteam het vuur op de Israëlische veiligheidstroepen. Er ontstond een kruisvuur, waarbij drie terroristen werden geneutraliseerd.

Twee van de gedode terroristen. Foto via social media

De terroristen van de Islamitische Jihad waren nauw betrokken bij het uitvoeren en plannen van meerdere grote terreuraanslagen, waaronder schietpartijen op IDF-soldaten en Israëlische burgers.

Tijdens de operatie opereerden de veiligheidstroepen in het gebouw waarin de verdachten zich bevonden. Twee gewapende verdachten werden geïdentificeerd die het toneel ontvluchtten maar werden geneutraliseerd door de veiligheidstroepen.

IDF-drone wordt neergeschoten:

Sommige van de gedode mannen werden genoemd, waaronder de 24-jarige Saeb Essam Mahmoud Azriqi, de 26-jarige Izzidin Yassin Salahat, Abdullah Marwan al-Ghoul en Moatassem Abu al-Hassan.

Salahat werd door de Palestijnse media geïdentificeerd als lid van de Al-Aqsa Martelarenbrigades, een terreurgroep die losjes gelieerd is aan de regerende Fatah-partij van de PA, en als lid van de veiligheidsdiensten van de PA.

Een van de verdachten die zich in het gebouw bevond, gaf zich over aan de veiligheidstroepen. Soldaten van de gevechtstechniek van de IDF kwamen het gebouw binnen om twee explosieven die door de verdachten werden gebruikt tot ontploffing te brengen, waar er nog een gewapende verdachte was die ter plaatse door de soldaten werd geneutraliseerd.

Tijdens de operatie om de terroristen te arresteren, openden extra gewapende verdachten het vuur op de veiligheidstroepen, die reageerden met scherp vuur. Treffers werden geïdentificeerd. Claims met betrekking tot extra slachtoffers tijdens het vuurgevecht worden onderzocht.

Er werden geen IDF-verwondingen gemeld.

 

******************************************
ENGLISH

Earlier this morning, Israeli security forces, including the IDF, ISA, Israeli Border Police and “Yamam” police forces, conducted a counterterrorism operation in the center of the Jenin camp.

By Joop Soesan – Israel Nieuws

The security forces operated to arrest a terror group from the Islamic Jihad terror organization. Six Palestinians were killed in this operation, according to the IDF; nine Palestinians were killed, according to Palestinian authorities.

The operation was based on accurate intelligence information from the ISA, which led “Yamam” police forces, Israeli border police, the IDF and ISA forces to the residence in the Jenin camp where the suspects were located.

During the operation, the terrorist team opened fire on the Israeli security forces. A crossfire ensued in which three terrorists were neutralized.


Two of the terrorists killed. Photo via social media

Islamic Jihad terrorists were closely involved in carrying out and planning several major terror attacks, including shootings of IDF soldiers and Israeli civilians.

During the operation, security forces operated inside the building in which the suspects were located. Two armed suspects were identified who fled the scene but were neutralized by security forces.

IDF drone is shot down:

Some of the men killed were named, including 24-year-old Saeb Essam Mahmoud Azriqi, 26-year-old Izzidin Yassin Salahat, Abdullah Marwan al-Ghoul and Moatassem Abu al-Hassan

Salahat was identified by Palestinian media as a member of the Al-Aqsa Martyrs Brigades, a terror group loosely affiliated with the PA’s ruling Fatah party, and a member of the PA’s security forces.

One of the suspects who was inside the building surrendered to security forces. Soldiers of the IDF’s combat technology entered the building to detonate two explosives used by the suspects, where there was another armed suspect who was neutralized on the spot by the soldiers.

During the operation to arrest the terrorists, additional armed suspects opened fire on security forces, who responded with live fire. Hitmen were identified. Claims regarding additional casualties during the firefight are being investigated.

No IDF injuries were reported.