Een Fars Air Qeshm transportvliegtuig. Meerdere inlichtingenbronnen hebben de Iraanse regering ervan beschuldigd Fars Air Qeshm vliegtuigen te gebruiken om wapens naar Hezbollah te transporteren. (Wikipedia)
A Fars Air Qeshm transport plane. Multiple intelligence sources have accused Iran’s government of using Fars Air Qeshm aircraft to transport weapons to Hezbollah. (Wikipedia)

(Nederlands + English)

“De Iraanse vlaggen zijn zichtbaar op de landingsbanen van de nieuwste terreurbasis van de ayatollah.”

Door World Israel News

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant onthulde maandag dat Iran een luchthaven aan het bouwen is in Zuid-Libanon op slechts 20 kilometer van de Israëlische grens, met als doel om het te gebruiken als lanceerbasis voor terroristische aanvallen op Israël.

De Iraanse vlaggen zijn zichtbaar op de landingsbanen van Kilat Jabar, zei Gallant op de conferentie van het Institute for Counter-Terrorism Policy aan de Reichman Universiteit in Herzliya.

“Het land is Libanees, de controle is Iraans, het doelwit is Israël,” zei hij.

Israël moet “waakzaam en voorbereid blijven, met onze focus scherp en onze handen aan de trekker,” zei hij.

“Als er een conflict ontstaat, zullen we zonder voorbehoud de formidabele kracht van de IDF inzetten. Hezbollah en Libanon zullen ernstige en afschuwelijke gevolgen ondervinden,” waarschuwde Gallant.

“We zullen niet toestaan dat Iran de Syrische Golanhoogte verandert in een Hezbollah 2.0, en Syrisch grondgebied gebruikt voor de overdracht van geavanceerde wapens aan Hezbollah,” verklaarde Gallant.

In de afgelopen jaren heeft Israël talrijke luchtaanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde terroristische proxies die zich in Syrië verschansten.

**********************************

ENGLISH

“The Iranian flags are visible on the runways of the ayatollah’s latest terror base.”

By World Israel News

Israeli Defense Minister Yoav Gallant on Monday disclosed that Iran was building an airport in southern Lebanon a mere 20 kilometers (12 miles) from the Israeli border, with the aim of using it as a launch pad for terrorist attacks against Israel.

The Iranian flags are visible on the runways of Kilat Jabar, Gallant said the Institute for Counter-Terrorism Policy’s conference at Reichman University in Herzliya.

“The land is Lebanese, the control is Iranian, the target is Israel,” he said.

Israel must “stay vigilant and prepared, with our focus sharp and our hands on the trigger,” he averred.

“If a conflict arises, we will unreservedly deploy the formidable power of the IDF. Hezbollah and Lebanon will face severe and agonizing consequences,” Gallant warned.

“We will not allow Iran to turn the Syrian Golan Heights into a Hezbollah 2.0, and leveraging Syrian territory for the transference of sophisticated weaponry to Hezbollah,” Gallant stated.

In recent years, Israel has acknowledged numerous airstrikes against Iran-supported terror proxies entrenching themselves in Syria.