De Iraanse opperste leider Ayatollah Ali Khamenei (r) omhelst de Syrische president Bashar Assad
Iranian Supreme leader Ayatollah Ali Khamenei (r) embraces Syrian President Bashar Assad (AP)

Nederlands + English

Syrië heeft al lang nucleaire ambities, maar een aanval in 2007, die algemeen wordt toegeschreven aan Israël, heeft waarschijnlijk hun prille nucleaire programma met jaren teruggedraaid.

Door World Israel News

Iran helpt bij de financiering en de bouw van een kernreactor in Syrië, meldde het Saoedische dagblad Okaz, volgens een voormalig Syrisch parlementslid.

Mohammad Barmo, die nu een politieke dissident is die strijdt om de Syrische president Bashar al-Assad af te zetten, heeft de explosieve beschuldiging in het verleden geuit.

Algemeen wordt aangenomen dat Israël in 2007 Syrië’s jonge nucleaire ontwikkelingsgebied Al-Kibar in het oostelijke Deir Ezzor district heeft gebombardeerd.

Maar volgens tal van politieke vijanden van al-Assad heeft het bombardement niet helemaal een domper gezet op Syrië’s plannen om zijn nucleaire programma te ontwikkelen.

Hoewel het land weigert openlijk toe te geven dat het nucleaire ambities heeft, heeft Syrië consequent geprobeerd om zijn nucleaire ontwikkelingsprogramma te bevorderen, aldus verschillende internationale agentschappen.

De waakhondgroep Nuclear Threat Initiative meldt dat Syrië in het verleden “nucleaire technische bijstand heeft gevraagd van landen als China, Rusland, Iran en Noord-Korea”.

Het NTI merkt op dat de Internationale Organisatie voor Atoomenergie “concludeerde dat de Al-Kibar faciliteit, die in 2007 door Israël werd vernietigd, ‘zeer waarschijnlijk een kernreactor’ was en bij de IAEA had moeten worden aangemeld”.

Door de chaos veroorzaakt door de nu al tientallen jaren durende Syrische burgeroorlog, hebben internationale waakhondengroepen en nucleaire inspecteurs niet de gelegenheid gehad om onderzoek te doen naar mogelijke nucleaire locaties in het land.

In deze periode is het mogelijk dat Syrië discreet werkt aan de ontwikkeling van zijn nucleaire programma met minder risico op internationale controle.

De Duitse krant Spiegel Online meldde in 2015 dat het nucleaire programma van Syrië werd voortgezet in een geheime ondergrondse faciliteit nabij de zuidgrens met Libanon.

Afgezien van verklaringen van anonieme bronnen konden echter geen bewijzen worden gevonden die het bericht konden staven.

In mei 2021 kondigde Rusland aan dat het drie nucleair bekwame langeafstandsbommenwerpers naar zijn operationele bases in Syrië had gebracht.

ENGLISH

Syria has long held nuclear ambitions, but a 2007 strike widely attributed to Israel likely set back their fledgling nuclear program by years.

By World Israel News

Iran is helping finance and construct a nuclear reactor in Syria, Saudi daily Okaz reported a former Syrian parliamentarian as saying.

Mohammad Barmo, who is now a political dissident fighting to unseat Syrian president Bashar al-Assad, has made the explosive accusation in the past.

Israel is widely believed to have bombed Syria’s fledgling Al-Kibar nuclear development site in the eastern Deir Ezzor district in 2007.

But according to numerous political enemies of al-Assad, the bombing didn’t completely put a damper on Syria’s plans to develop its nuclear program.

Despite refusing to publicly admit that the country has nuclear ambitions, Syria has consistently tried to advance its nuclear development program, say various international agencies.

Watchdog group the Nuclear Threat Initiative reports that Syria has “sought nuclear technical assistance from countries including China, Russia, Iran, and North Korea” in the past.

The NTI notes that the International Atomic Energy Agency “concluded that the Al-Kibar facility, destroyed by Israel in 2007, was ‘very likely a nuclear reactor’ and should have been declared to the IAEA.”

Because of the chaos caused by the now-decade long Syrian civil war, international watchdog groups and nuclear inspectors have not had the opportunity to conduct investigations into possible nuclear sites within the country.

During this time, it’s possible that Syria could be discreetly moving to advance its nuclear program with less risk of international scrutiny.

German newspaper Spiegel Online reported in 2015 that Syria’s nuclear program was continuing in a secret underground facility near the southern border with Lebanon.

However, no corroborating evidence could be found to support the report, aside from statements from anonymous sources.

In May 2021, Russia announced that it deployed three nuclear-capable long-range bombers to its operational bases in Syria.