Printscreen YouTube

Nederlands + English

Iran heeft de afgelopen week in de Perzische Golf oorlogsoefeningen gehouden in wat wordt beschouwd als een openlijke reactie op de dreigementen van Israël over een preventieve aanval op het nucleaire programma van het radicaal Islamitische regime.

Bron: Israel Unwired

“Deze oefeningen hadden een zeer duidelijke boodschap: een ernstige, echte … waarschuwing aan bedreigingen van de autoriteiten van het zionistische regime om op te passen voor hun misstappen,” zei chef van de Garde generaal Hossein Salami op de staatstelevisie. “We zullen hun handen afhakken als ze een verkeerde beweging maken… De afstand tussen werkelijke operaties en militaire oefeningen is slechts een verandering in de lanceringshoeken van de raketten.”

De oefeningen omvatten het afvuren van 16 ballistische raketten van verschillende klassen die gericht waren op vooraf bepaalde doelen om die vervolgens te vernietigen.

Deze ballistische raketten hebben een bereik tot 2.000 km en kunnen Amerikaanse bases in de regio en ook Israël bereiken. Israël heeft duidelijk gemaakt dat het niet zal toestaan dat Iran kernwapens krijgt.

***********************************************

**********************************************

ENGLISH

Iran conducted war games in the Persian Gulf this past week in what is considered and open response to Israel’s threats of a preemptive strike on the radical Islamic regime’s nuclear program.

Source Israel Unwired

“These exercises had a very clear message: a serious, real … warning to threats by the Zionist regime’s authorities to beware of their mistakes,” Guards chief General Hossein Salami said on state TV. “We will cut off their hands if they make a wrong move… The distance between actual operations and military exercises is only a change in the angles of launching the missiles.”

The exercises included the firing of 16 ballistic missiles of different classes that were aimed at and destroyed predetermined targets.

These ballistic missiles have ranges of up to 2,000km and can reach US bases in the region as well as Israel. Israel has made it clear it will not allow Iran to have nuclear weapons.