Liberian-flagged oil tanker Pacific Zircon, operated by Singapore-based Eastern Pacific Shipping in
Jebel Ali port, in Dubai, United Arab Emirates, on Aug. 16, 2015 |Photo: AP/Nabeel Hashmi

Nederlands + English

De aanval vond dinsdagavond plaats, zei een in het Midden-Oosten gevestigde defensiefunctionaris op voorwaarde van anonimiteit. Iran is eerder beschuldigd van dergelijke incidenten.

Door: Israel Hayom

Een olietanker van een Israëlische miljardair is getroffen door een bom-vervoerende drone voor de kust van Oman, temidden van verhoogde spanningen met Iran, vertelde een functionaris woensdag aan The Associated Press, terwijl een Israëlische functionaris aan Reuters vertelde dat dit een door Iran uitgevoerde aanval was.

Volgens de Israëlische functionaris die met Reuters sprak, is de drone van het zelfde type als datgene die aan Rusland werd geleverd ten behoeve van de oorlog tegen Oekraïne. De tanker had lichte schade opgelopen aan de romp zonder schade aan of lekkage van gasolie, aldus het door Israël gecontroleerde Eastern Pacific Shipping.

Het United Kingdom Maritime Trade Operations, een Britse militaire organisatie in de regio die de scheepvaart controleert, vertelde het AP: “We zijn ons bewust van een incident en het wordt op dit moment onderzocht.”

De ambtenaar identificeerde het aangevallen schip als de onder Liberiaanse vlag varende olietanker Pacific Zircon. Die tanker wordt geëxploiteerd door Eastern Pacific Shipping uit Singapore, een bedrijf dat uiteindelijk eigendom is van de Israëlische miljardair Idan Ofer.

Hoewel niemand onmiddellijk de verantwoordelijkheid voor de aanval opeiste, viel de verdenking onmiddellijk op Iran. Teheran en Israël zijn verwikkeld in een jarenlange schijnoorlog in het bredere Midden-Oosten, waarbij enkele drone-aanvallen zijn gericht op Israëlisch geassocieerde schepen die in de regio varen.

De VS gaven Iran ook de schuld van een reeks aanvallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten in 2019. Teheran was toen begonnen met het escaleren van zijn nucleaire programma nadat de VS zich eenzijdig had teruggetrokken uit het atoomakkoord met de wereldmachten.

Iraanse staatsmedia hebben de aanval op de Pacific Zircon niet onmiddellijk erkend.

 

ENGLISH

The attack happened Tuesday night, a Mideast-based defense official said on condition of anonymity. Iran has been previously blamed for such incidents.

By: Israel Hayom

An oil tanker associated with an Israeli billionaire has been struck by a bomb-carrying drone off the coast of Oman amid heightened tensions with Iran, an official told The Associated Press on Wednesday, with an Israeli official telling Reuters this was an Iranian-perpetrated attack.

According the Israeli official who spoke with Reuters, the drone is of the type it has supplied to Russia in Ukraine. The tanker had sustained minor damage to the hull with no injuries or spillage of the gas oil cargo, Israeli-controlled Eastern Pacific Shipping said.

The United Kingdom Maritime Trade Operations, a British military organization in the region monitoring shipping, told the AP: “We are aware of an incident and it’s being investigated at this time.”

The official identified the vessel attacked as the Liberian-flagged oil tanker Pacific Zircon. That tanker is operated by Singapore-based Eastern Pacific Shipping, which is a company ultimately owned by Israeli billionaire Idan Ofer.

While no one immediately claimed responsibility for the attack, suspicion immediately fell on Iran. Tehran and Israel have been engaged in a yearslong shadow war in the wider Middle East, with some drone attacks targeting Israeli-associated vessels traveling around the region.

The US also blamed Iran for a series of attacks occurring off the coast of the United Arab Emirates in 2019. Tehran then had begun escalating its nuclear program following the US’ unilateral withdraw from its atomic deal with world powers.

Iranian state media did not immediately acknowledge the attack on the Pacific Zircon.