Palestijnse militanten nemen deel aan een ceremonie in het kamp Jenin, op de Westelijke Jordaanoever.
Palestinian militants take part in a ceremony in Jenin camp, in the West Bank August 18, 2023
(photo credit: REUTERS/RANEEN SAWAFTA)

(Nederlands + English)

De Palestijnse terreurgroep Hamas lijkt aangemoedigd door interne verdeeldheid binnen Israël, zo vertelden defensiebronnen dinsdag aan Army Radio.

Bron: The Jerusalem Post

Israël verwacht dat de recente terreuraanslagen op de Westelijke Jordaanoever “slechts het begin” zijn, omdat de Palestijnse terreurgroep Hamas lijkt te worden aangemoedigd door de binnenlandse verdeeldheid in Israël, zo oordeelden bronnen van het veiligheidscentrum dinsdagochtend, volgens Army Radio.

De defensiebronnen legden ook een verband tussen de spanningen aan de noordelijke grens van Israël met Libanon en Hezbollah en de recente aanslagen, waarvan maandag het leven eiste van een Israëlische moeder in de buurt van Hebron.

De link is, volgens bronnen, de Iraanse financiering van terreuractiviteiten door Hezbollah, maar ook door Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad.

Netanyahu, Gallant spreken zich uit tegen Iran
Het rapport van Army Radio komt nadat zowel minister van Defensie Yoav Gallant als premier Benjamin Netanyahu Iran de schuld gaven in de nasleep van de Hebron aanval.

Gallant zei dat “het belangrijk is om de verandering te begrijpen die plaatsvindt in het gebied – het is gerelateerd aan Iraanse financiering, en aan de verspreiding van wapens door de Iraanse leiding. “Iran zoekt alle middelen om de burgers van Israël te treffen,” verklaarde hij.

Israëlische troepen houden de wacht bij een schietpartij in de buurt van Hebron, op de Westelijke Jordaanoever
op 21 augustus 2023.
(credit: MUSSA QAWASMA/REUTERS)

“We zitten midden in een terroristische campagne die wordt aangemoedigd, geleid en gefinancierd door Iran en zijn handlangers,” zei de premier ter plaatse.

Shalom Ben Hanan, een voormalige hoge functionaris bij Israëls veiligheidsagentschap de Shin Bet, vertelde dinsdagochtend op 103FM dat Netanyahu’s opmerkingen “serieus zijn. Dit is niet zo belachelijk als het klinkt.

“Er was geen openlijke opdracht [van Iran],” legde Ben Hanan uit, “maar Iran heeft terreur in de regio zwaar gefinancierd.

Twee terreurverdachten gearresteerd
Ben Hanan prees ook de Israëlische veiligheidstroepen, die dinsdagnacht twee Palestijnen arresteerden die toegaven de aanslag in Hebron te hebben gepleegd, volgens de IDF.

“Weer een prestatie, die getuigt van echte vastberadenheid en een zeer hoog niveau van professionaliteit en deskundigheid. Opgepakt in minder dan 24 uur en dat allemaal terwijl wij sliepen,” vertelde de voormalige Shin Bet ambtenaar aan 103FM. “Dit is een buitengewone prestatie.”

***************************************

ENGLISH

Palestinian terror group Hamas appears emboldened by internal divisions within Israel, defense sources told Army Radio on Tuesday.

Source: The Jerusalem Post

Israel expects recent terror attacks across the West Bank to be “just the beginning” as Palestinian terror group Hamas appears emboldened by internal divisions within Israel, security establishment sources assessed on Tuesday morning, according to Army Radio.

The defense sources also linked tensions in Israel’s northern border with Lebanon and Hezbollah to recent attacks, the latest of which claimed the life of an Israeli mother near Hebron on Monday.

The link, as per the sources, is the Iranian funding of terror activities by Hezbollah, as well as Hamas and Palestinian Islamic Jihad.

Netanyahu, Gallant speak out against Iran
Army Radio’s report comes after both Defense Minister Yoav Gallant and Prime Minister Benjamin Netanyahu blamed Iran in the wake of the Hebron attack.

Gallant said that “it is important to understand the significant change that is taking place on the ground – it is related to Iranian funding, and to the proliferation of weapons under the Iranian directive. “Iran seeks every means to harm the citizens of Israel,” he stated.

Israeli troops stand guard, near the scene of a shooting, near Hebron, in the West Bank August 21, 2023.
(credit: MUSSA QAWASMA/REUTERS)

“We are in the middle of a terrorist onslaught that is encouraged, guided and funded by Iran and its proxies,” the prime minister said at the scene.

Shalom Ben Hanan, a former senior official in Israel’s security agency the Shin Bet, told 103FM on Tuesday morning that Netanyahu’s comments “are serious. This is not as ridiculous as it sounds.

“There was no overt direction [from Iran],” Ben Hanan explained, “but Iran has been heavily funding terror in the region.

Two terror suspects arrested
Ben Hanan also praised Israeli security forces, who overnight on Tuesday arrested two Palestinians who admitted to carrying out the Hebron attack, as per the IDF.

“Another accomplishment, one that shows true determination and a very high level of professionalism and expertise. Caught in under 24 hours, confessed to the attack during the investigation, all of that while we were sleeping,” the former Shin Bet officials told 103FM. “This is an extraordinairy achivement.”