AP / Vahid Salemi 2010 ©Een Iraanse vlag wappert voor het reactorgebouw van de kerncentrale van Bushehr,
even buiten de zuidelijke stad Bushehr, Iran.
AP / Vahid Salemi 2010 ©An Iranian flag flutters in front of the reactor building of the Bushehr nuclear power plant, just outside the southern city of Bushehr, Iran.

Nederlands + English

Onder de gelekte documenten bevond zich een videobestand dat een kerncentrale toont op een onbekende locatie.

Door: i24news

Een Iraanse hackersgroep die bekend staat als “Black Reward” heeft zaterdag vertrouwelijke details over het Iraanse nucleaire programma gepubliceerd, nadat ze hadden aangekondigd dat ze met succes de e-mail van de Iraanse Nuclear Power Production and Development Company hadden gehackt.

Onder de gelekte documenten bevond zich een videobestand dat een kerncentrale op een onbekende locatie toont. Aanvullende informatie die openbaar werd gemaakt omvat “de openbare en privégesprekken van Iran met het Internationaal Atoomagentschap.”

De groep kondigde ook aan dat de publicaties 324 e-mails met correspondentie bevatten die verband houden met ‘Irans Atomic Energy Production’ en ‘ Exploitatie Company’. De gelekte bestanden zijn in totaal ongeveer 50 gigabyte groot.

“We zullen de download links respectievelijk in de komende uren publiceren na het uploaden van de informatie in de online file sharing service anoniem, “namelijk anonfiles,” schreef de groep op hun Instagram kanaal.

“In tegenstelling tot het Westen, flirten wij niet met criminelen. Als we iets zeggen, doen we het ook 100 procent”, schreven de hackers in hun bericht.

Op vrijdag dreigde Black Reward de gegevens, die zij het “vuile nucleaire project van het regime van de Mullahs” noemde, te lekken als zij niet de politieke gevangenen en demonstranten vrijlieten, die werden vastgehouden tijdens de aanhoudende anti-regeringsdemonstraties na de dood van Mahsa Amini.

Mahsa Amini werd gearresteerd door de Iraanse ” zedelijkheidspolitie” omdat zij op een ongepaste manier een hijab droeg. Op 16 september 2022 overleed de 22-jarige Iraanse vrouw Mahsa Amini[a], ook bekend als Jina Amini[b][1], onder verdachte omstandigheden in een ziekenhuis in Teheran, Iran.

“24 moeilijke en belangrijke uren voor de Islamitische Republiek zijn vanaf dit moment begonnen”, schreef de hackersgroep op Twitter.

 

ENGLISH

A video file was included among the leaked documents, showing a nuclear power plant in an unknown location.

By: i24news

An Iranian hacker group known as “Black Reward” published confidential details about the Iranian nuclear program on Saturday after it announced that it had successfully hacked the email of the country’s Nuclear Power Production and Development Company.

A video file was included among the leaked documents, showing a nuclear power plant in an unknown location. Additional information made public includes “Iran’s public and private conversations with the International Atomic Energy Agency.”

The group also announced that the publications include 324 emails correspondences related to Iran’s Atomic Energy Production and Development Company. The leaked files are about 50 gigabytes in total.

“We will publish the download links respectively in the next few hours after uploading the information in the online file sharing service anonymously, “namely anonfiles,” the group wrote on their Instagram channel.

“Unlike the West, we do not flirt with criminals. If we say something, we will do it 100 percent,” the hackers wrote in their message.

On Friday, Black Reward threatened to leak the data, which it called the “dirty nuclear project of the Mullahs’ regime,” if it did not release political prisoners and protesters detained during the ongoing anti-government demonstrations following the death of Mahsa Amini.

Mahsa Aminiwas arrested by Iran’s “modesty police” for wearing a hijab improperly. On 16 September 2022, the 22-year-old Iranian woman named Mahsa Amini[a], also known as Jina Amini[b][1], died in a hospital in Tehran, Iran, under suspicious circumstances.

“24 difficult and important hours for the Islamic Republic started from this moment,” the hacker group wrote on Twitter.