Printscreen

Nederlands + English

China heeft zijn bevolking gevraagd om huishoudelijke voorraden in te slaan zonder hen te vertellen waarom. Velen speculeren dat dit betekent dat de communistische natie zich aan het voorbereiden is op een oorlog met het Westen.

Door Israel Unwired – Micha Gefen

Andere mogelijkheden waarom China zijn burgers vraagt om voorraden in te slaan zijn een mogelijke opleving van Covid-19 en een mogelijke economische implosie.

China is hard op weg om de wereldmacht te worden die het meest waarschijnlijk de VS zal opvolgen en dat brengt veel risico’s met zich mee, aangezien het nu het doelwit is van steeds meer landen die zijn machtsaspiraties trachten af te remmen.

Nu de spanningen met Taiwan en India toenemen en de wereldmarkten geschokt zijn door het Evergrande transmissie (wankelende Chinese vastgoedreus) , stevent China snel af op een of ander conflict en daarmee op de wereld.

********************************

********************************

ENGLISH

China has asked its people to stock up on household supplies without telling them why. Many speculate that this means the Communist Nation is preparing for with the West.

By Israel Unwired – Micha Gefen

Other possibilities on why China is asking its citizenry to stock up include a potential resurgence of Covid-19 as well as a potential economic implosion.

China is fast becoming the global power that is most likely to succeed the USA and that brings with it many risks as it is now the target of more and more countries looking to slow down its hegemonic aspirations.

With tensions with Taiwan and India rising, and global markets shocked by the Evergrande contagion, China is heading fast towards some sort of conflict and with it the world.