Print Screen

Nederlands + English

Nu de wereldeconomie tekenen vertoont van vertraging als gevolg van ontwrichting van de toeleveringsketen door China’s draconische COVID-19 beleid, vraagt men zich af waarom de Chinese Communistische Partij (CCP) zo onvermurwbaar is over het uitroeien van de “Omicron variant” wanneer haar beleid letterlijk miljarden kost aan haar economie.

Bron: Israel Unwired

China heeft COVID-19 vanaf het begin gebruikt om de wereldeconomie te ontwrichten en controle uit te oefenen over de wereldmarkten. Van het stilleggen van toeleveringsketens tot het overnemen van medische productiesectoren zoals generieke geneesmiddelen, maskers en ziekenhuisbenodigdheden, is de CCP erin geslaagd het Westen en een groot deel van de wereld uit te knijpen voor meer controle en geld.

Dit is nog duidelijker met het beleid van de CCP om de vermeende “Omicron”-variant uit te roeien, waarvan is bewezen dat deze veel dichter bij een gewone verkoudheid en milde griep ligt dan het gehypte coronavirus van 2019 en 2020.

China’s strategie om gebruik te maken van de buitenproportionele angst voor het coronavirus en de brutalisering van de eigen economie om de controle over de wereld te krijgen, wordt gedaan in samenwerking met wereldwijde mediabedrijven, Big Pharma, en Big Tech. Het bewijs is duidelijk dat Fauci, Pfizer en de CCP allemaal de hand hadden in het Gain of Function (GoF) onderzoek dat werd uitgevoerd op coronavirussen in Wuhan.

Gezien de lagere normen die in China gelden, is het geen verrassing dat de GoF uiteindelijk leidde tot een oncontroleerbare ziekteverwekker die werd gemaakt door en gebruikt ten voordele van Big Pharma en tegelijkertijd China’s dorst hielp om de wereldmarkten te controleren. Het wordt duidelijk dat de “pandemie” een kunstmatige creatie was, met voorbedachten rade door de globale elite. De echte vraag is, wat willen ze echt?

**************************************

Link naar YouTube voor youtube ondertitelingen instelling
Link to YouTube for youtube subtitles setting
https://www.youtube.com/watch?v=Zl2umOvcZYI

*************************************

ENGLISH

As the global economy shows signs of slowing down due to supply chain disruptions as a result of China’s draconian COVID-19 policies, one wonders why the Chinese Communist Party (CCP) is so adamant about stamping out the “Omicron variant” when its policy is literally costing its economy billions.

Souce: Israel Unwired

China has been using COVID-19 from the beginning to disrupt the world’s economy and exert control over global markets. From shutting down supply chains to taking over medical manufacturing sector like generics, masks, and hospital supplies, the CCP has managed to squeeze the West and much of the world for more control and money.

This is even more apparent with the CCP’s policy of stamping out the supposed “Omicron” variant, which has been proven to be far closer to a common cold and mild flu rather than the hyped up coronavirus of 2019 and 2020.

China’s strategy of utilizing outsized fear of coronavirus and the brutalization of its own economy to take control over the world is being done in partnership with global media corporations, Big Pharma, and Big Tech. The evidence is clear that Fauci, Pfizer and the CCP all had a hand in the Gain of Function (GoF) research that was being conducted on coronaviruses in Wuhan.

Given the lower standards that exist in China, there is no surprise that the GoF eventually led to an uncontrollable pathogen crafted by and used to benefit Big Pharma and at the same time aided China’s thirst to control global markets. It is becoming apparent that the “pandemic” was an artificial creation, premeditated by the global elite. The real question is, what do they really want?