Joel C. Rosenberg over TBN’s The Rosenberg Report (Foto: Screenshot)

Nederlands + English

Maakt de Gaza-oorlog deel uit van de eindtijdprofetie? Hoe zit het met Psalm 83? Wat vertellen de twintig verwijzingen in de Bijbel naar Gaza ons?

Bron Allisrael News – Joel C. Rosenberg

JERUZALEM, ISRAËL – Terwijl de situatie hier in Israël van kwaad tot erger gaat, en het dodental en het aantal gewonden aan beide kanten van de grens blijft stijgen, sturen christenen over de hele wereld mij geweldige vragen via e-mail, sms, WhatsApp en Twitter’s Direct Messaging.

Christelijke leiders, journalisten en omroepen hebben ook vragen voor mij tijdens radio-, tv-, digitale en gedrukte interviews en in podcasts.

Bovenal willen ze niet alleen weten wat er van moment tot moment gebeurt, maar ook waar dit allemaal naartoe gaat en wat het allemaal betekent vanuit Bijbels perspectief.

Ik ben zo blij dat ze geïnteresseerd zijn.

Het betekent dat ze erom geven.

Mijn collega’s en ik hebben ALL ISRAEL NEWS, ALL ARAB NEWS en THE ROSENBERG REPORT over TBN gemaakt om christenen antwoorden te geven op deze en soortgelijke vragen.

In de speciale editie van THE ROSENBERG REPORT die ik zaterdagavond presenteerde, heb ik drie specifieke varianten van deze vragen behandeld.

Ten eerste: wat zegt de Bijbel precies over het verleden en de toekomst van Gaza?

Ten tweede: maakt deze gruwelijke oorlog in Gaza deel uit van de eindtijdbijbelprofetie?

Ten derde: hoe zit het met Psalm 83 – onthult het iets belangrijks over de huidige Gaza-oorlog?

Het volledige programma kunt u hier op YouTube bekijken.

Ook hier vindt u een gedeeltelijke transcriptie van het programma, zodat u de antwoorden nauwkeuriger kunt bestuderen.

Deel dit artikel alstublieft met familie en vrienden op sociale media, en met uw voorgangers en bijbelstudieleiders, zodat het ook voor hen een nuttig hulpmiddel kan zijn.

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER GAZA?

Wat voor mij interessant is, is dat Gaza maar liefst twintig keer in de Bijbel wordt genoemd – zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe.

Helaas gaan de meeste verwijzingen naar Gaza over hoe slecht het volk en de leiders zijn, hoezeer zij Israël en het Joodse volk haten, en hoe God herhaaldelijk Zijn profeten stuurde om te waarschuwen voor het naderende oordeel over Gaza.

De eerste keer dat Gaza in de Bijbel wordt genoemd, is in Genesis hoofdstuk 10, waar God Gaza beschrijft als onderdeel van het land dat werd bezet door de Kanaänieten, de doodsvijanden van God.

Het grondgebied van de Kanaänieten strekte zich uit van Sidon, richting Gerar, tot aan Gaza; als je richting Sodom en Gomorra gaat…..”  (Genesis 10:19)

Later in de Schrift wordt Gaza beschreven als het basiskamp van de Filistijnen, die voortdurend de Joden van Israël aanvielen en terroriseerden.

In het boek Richteren, hoofdstuk 1, gaf de Heer de legers van de Israëlieten opdracht – in het bijzonder de legers van de stam Juda – om Gaza te veroveren, en dat deden ze ook.

In Richteren 1:18-19 lezen we:  “En Juda nam Gaza met zijn grondgebied in, en Askelon met zijn grondgebied, en Ekron met zijn grondgebied. Nu was de Heer met Juda en zij namen het bergland in bezit.’

(Foto: screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

Later in Richteren lezen we uiteraard de beroemde verhalen van Simson.

Toegegeven, Simson was een zeer gebrekkig karakter.

Maar God gebruikte hem om Gaza binnen te gaan en hun slechte leiders te vernietigen, ook al kostte dit Simson zijn eigen leven.

In Jeremia 47 zien we dat een van de farao’s van Egypte Gaza veroverde, waarmee een zeer lange en gecompliceerde relatie tussen Egypte en Gaza begon, die tot op de dag van vandaag ingewikkeld blijft.

De Hebreeuwse profeet Amos kreeg van God te horen dat hij moest schrijven over de goddeloosheid van Gaza en het goddelijke oordeel dat erover zou komen.

“Zo zegt de Heer: “Voor drie overtredingen van Gaza en voor vier zal Ik de straf niet herroepen….Dus zal Ik vuur sturen op de muur van Gaza en het zal haar citadellen verteren.” (Amos 1:  6-7 )

(Foto: screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

God zei ook tegen de Hebreeuwse profeten Zefanja en Zacharias dat ze moesten waarschuwen voor het oordeel dat over Gaza en de nabijgelegen Filistijnse steden zou komen.

“Want Gaza zal verlaten worden en Ashkelon een verlatenheid; Asdod zal rond het middaguur verdreven worden en Ekron ontworteld.’  (Zefanja 2:4)

(Foto: screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

‘Ashkelon zal het zien en bang zijn. Ook Gaza zal kronkelen van grote pijn; ook Ekron….Bovendien zal de koning van Gaza omkomen….” (Zacharia 9:5)

(Foto: screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

Dat gezegd hebbende, bevat de Bijbel minstens één positieve verwijzing naar Gaza, in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen.

‘Dus toen zij [de apostelen] plechtig hadden getuigd en het woord van de Heer hadden gesproken [in heel Israël], gingen ze terug naar Jeruzalem en predikten het evangelie aan vele dorpen van de Samaritanen [in wat nu bekend staat als de Westoever]. Maar een engel van de Heer sprak tot Filippus en zei: ‘Sta op en ga zuidwaarts naar de weg die van Jeruzalem naar Gaza loopt.’ (Dit is een woestijnweg).”  (Handelingen 8:25-26)

(Foto: screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

En natuurlijk komt Filippus, terwijl hij naar Gaza gaat, iemand tegen die een boekrol leest die is geschreven door de Hebreeuwse profeet Jesaja.

De man leest letterlijk de Messiaanse profetieën uit Jesaja 53 over de komende dood en opstanding van Jezus.

Maar hij begrijpt niet wat hij leest, dus vraagt ​​hij Philip om de passage aan hem uit te leggen.

Als evangelist vervuld met de Heilige Geest legt Filippus maar al te graag zowel de profetieën uit als hoe Jezus ze vervulde en hoe hij in feite de langverwachte Messias is.

En precies daar, op de weg die naar Gaza leidt, helpt Filippus de man zich te bekeren van zijn zonden en Jezus Christus te ontvangen als zijn Verlosser en Heer.

Dan vraagt ​​de man Filippus om hem te dopen, en Filippus doet dat.

Net zoals Paulus tot Christus kwam op de weg die naar de Arabische stad Damascus leidde, zo kwam deze man tot Christus op de weg die naar Gaza leidde.

Ik hou van dat verhaal omdat het een belangrijke waarheid onthult.

Ja, veel van de leiders en mensen van Gaza zijn slecht.

Ja, ze haten Israël en de Joden.

En ja, als ze zich niet bekeren en zich niet tot Christus wenden, zullen ze met het oordeel te maken krijgen.

Maar God houdt van de mensen van Gaza.

Christus gebiedt ons Israël en haar buren lief te hebben.

Hij zendt Zijn dienaren om het Evangelie naar Gaza te brengen.

Misschien zullen veel Palestijnen in Gaza het Evangelie verwerpen.

Maar sommigen niet.

Sommigen zullen Christus als hun Verlosser en Heer aanvaarden.

Lynn en ik kennen persoonlijk mensen uit Gaza die tot geloof in Christus zijn gekomen.

Door het werk van  het  Joshua Fund hebben we Christus-volgelingen gediend die in Gaza wonen.

Een aantal van hen hebben wij in ons huis verwelkomd.

We hebben ze platforms gegeven om hun opmerkelijke verhalen met anderen te delen.

Dus alstublieft – terwijl u bidt dat de Heer Israël de overwinning geeft op de slechte leiders van Hamas – bid alstublieft ook voor het volk van Gaza.

Ze moeten worden bevrijd van de slavernij en onderdrukking van Hamas.

En van de slavernij en onderdrukking van Satan en de zonde.

Bid ook voor de terroristische leiders en leden van Hamas – bid dat God hen tot Christus zal bekeren voordat het te laat is.

Ik ken voormalige moslimterroristen die tot Christus zijn gekomen en radicaal veranderd zijn.

Ik heb ze geïnterviewd voor mijn boeken – en met ze gebeden – en de Schrift met ze bestudeerd – en hen gediend.

Ik ken zelfs een voormalige Hamas-leider die een terrorist was en Christus veranderde op miraculeuze wijze de hele richting van zijn leven, keerde hem tegen Hamas en gebruikte hem om vele Israëlische levens te redden van terroristische aanvallen van Hamas, inclusief zelfmoordterroristen die gestuurd waren om hen te doden.

Dus ik weet dat God alles kan doen.

Daarom zeg ik u dat het onze taak is om zonder ophouden te bidden, niet alleen voor de redding, verlossing, genezing en zegen van de Israëli’s, maar ook dat God  wonderen zal doen in de levens van de Palestijnen in Gaza, inclusief de leiders en het voetvolk. soldaten van Hamas.

‘Want’, zoals de Schrift ons leert, ‘bij God is niets onmogelijk.’ (Lukas 1:37)

WAT VERTELT PSALM 83 ONS OVER DE HUIDIGE OORLOG IN GAZA?

Er is een specifiek Bijbelgedeelte dat u zorgvuldig moet bestuderen.

Waarom?

Omdat het je onthult wat de demonische haat in het hart van Hamas drijft.

Het onthult ook het oordeel dat komt tegen ieder lid van Hamas – en iedere aanhanger van Hamas – die weigert zich te bekeren en zijn of haar leven aan Jezus Christus te geven.

De passage waar ik het over heb is Psalm 83.

 “O God, blijf niet stil; zwijg niet en, o God, wees niet stil. Want zie, Uw vijanden maken opschudding, en degenen die U haten hebben zichzelf verheven. Ze maken slimme plannen tegen Uw volk en spannen samen tegen Uw dierbaren. Ze hebben gezegd: ‘Kom, en laten we ze als natie wegvagen, zodat er niet meer aan de natie Israël wordt gedacht.’  (Psalm 83:1-4)

(Foto: screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

Vertel me niet dat de Bijbel een stoffig, oud boek is dat niet relevant is.

De krantenkoppen van vandaag komen rechtstreeks uit de verzen van Psalm 83.

In de verzen 6 tot en met 8 lezen we precies waar deze verschillende vijanden van Israël en het Joodse volk wonen.

“De tenten van Edom en de Ismaëlieten”  – dat zijn Zuid-Jordanië en Arabië.

“Moab en de Hagrieten”  – dat is centraal en noordelijk Jordanië.

“Gebal en Ammon en Amalek”  – dat zijn Libanon en Syrië en het Sinaï-schiereiland.

“Philistia”  – dat is de Gazastrook.

“Met de inwoners van Tyrus”  – dat is meer van Libanon.

“Assyrië heeft zich ook bij hen aangesloten”  – dat zijn Syrië, Libanon en Irak.

(Foto: screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

Hier, in deze korte profetische Psalm 83 – slechts 18 verzen in het Engels – waarschuwt God ons dat mensen die in deze landen wonen Israël en het Joodse volk zullen haten.

Waarom?

Omdat ze de God van Israël haten – de God van de Bijbel.

Is het waar?

Dat is wat de schrijver ons vertelt.

Geleid door de Heilige Geest zegt hij tegen God:  “Want zie, Uw vijanden maken opschudding, en degenen die U haten hebben zichzelf verhoogd” en “zij maken slimme plannen tegen Uw volk.”

Moorddadige plannen.

Genocidale plannen.

Deze doodsvijanden van de God van Israël – waaronder enkele van de Palestijnse leiders en het volk in Gaza, degenen die zich verbinden met de oude Filistijnen – zeggen: “Kom, en laten we  hen als natie wegvagen, zodat de naam Israël niet meer herinnerd wordt.”

Dat is precies wat Hamas wil.

Begrijp mij niet verkeerd; Ik geloof niet dat alle Palestijnen in Gaza het met Hamas eens zijn en willen dat Israël een genocide meemaakt.

Maar het is duidelijk dat sommigen dat wel doen.

En ze zullen verliezen.

Ze vallen de oogappel van God aan.

Ze weigeren te begrijpen wat God tegen Abraham zei in Genesis 12:  “Zij die u zegenen zal ik zegenen, maar zij die u vervloeken zal ik vervloeken.”

En wat bidt de schrijver – geleid door de Heilige Geest?

“O God, achtervolg hen met Uw storm.”

Hij vraagt ​​God om vuur over hen te brengen, en rampspoed, vernedering en schaamte.

Waarom?

Alleen maar zodat ze zullen verliezen?

Nee – ook zodat zij zich bekeren en zich tot de Heer keren.

Kijk naar vers 16 – de schrijver zorgt ervoor dat er een ramp zal komen over allen die proberen Israël van de kaart te vegen  “opdat zij Uw naam mogen zoeken, Heer.”

En opnieuw in vers 18  – “opdat zij mogen weten dat U alleen, wiens naam de Heer is, de Allerhoogste over de hele aarde bent.”

Amen.

Dat is een door de Geest geleid gebed.

En het gaat werkelijkheid worden.

Bid dus alstublieft met mij mee voor Israël – absoluut – maar ook voor de Palestijnen van Gaza, dat zij zich mogen afkeren van hun haat en hun leven mogen geven aan Jezus Christus, de Koning der koningen en de Heer der heren.

Joel C. Rosenberg  
Joel C. Rosenberg is de hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en de president en CEO van Near East Media. Hij is een bestsellerauteur van de New York Times, Midden-Oostenanalist en evangelisch leider en woont met zijn vrouw en zonen in Jeruzalem.

 

****************************************************


ENGLISH

Joel C. Rosenberg on TBN’s The Rosenberg Report (Photo: Screenshot)

Is the Gaza War part of End Times prophecy? What about Psalm 83? What do the Bible’s 20 references to Gaza tell us?

Source: Allisrael News – Joel C. Rosenberg

JERUSALEM, ISRAEL – As the situation here in Israel goes from bad to worse, and the death toll and number of wounded continues to climb on both sides of the border, Christians around the world are sending me great questions via email, text message, WhatsApp, and Twitter’s Direct Messaging.

Christian leaders, journalists, and broadcasters also asking me during radio, TV, digital, and print interviews, and on podcasts.

Above all, they want to know not just what’s happening moment to moment but where is this all going and what it all means from a biblical perspective.

I’m so glad they’re interested.

It means they care.

My colleagues and I created ALL ISRAEL NEWS, ALL ARAB NEWS, and THE ROSENBERG REPORT on TBN to provide Christians with answers to these and similar questions.

In fact, on the special edition of THE ROSENBERG REPORT that I hosted on Saturday evening, I addressed three specific variations of these questions.

First, what exactly does the Bible say about Gaza’s past, and its future?

Second, is this horrific war in Gaza part of End Times Bible prophecy?

Third, what about Psalm 83 – does it reveal something important about the current Gaza war?

You can watch the full program here on YouTube.

Here, too, is a partial transcript of the program so you can study the answers more carefully.

Please share this article with family and friends on social media, and with your pastors and Bible study leaders so it can be a helpful resource to them, as well.

WHAT DOES THE BIBLE SAY ABOUT GAZA?

What’s interesting to me is that Gaza is actually mentioned no less than 20 times in the Bible – in both the Old Testament and the New.

Sadly, most references to Gaza are about how wicked its people and leaders are, how much they hate Israel and the Jewish people, and how God repeatedly sent His prophets to warn of Gaza’s impending judgment.

The first time Gaza is mentioned in the Bible is in Genesis, chapter 10, where God describes Gaza as part of the land occupied by the Canaanites, the mortal enemies of God.

“The territory of the Canaanite extended from Sidon as you go toward Gerar, as far as Gaza; as you go toward Sodom and Gomorrah…..” (Genesis 10:19)

Later in the scriptures, Gaza is described as the base camp of the Philistines, who were constantly attacking and terrorizing the Jews of Israel.

In the Book of Judges, chapter 1, the Lord directed the armies of the Israelites – specifically the armies of the tribe of Judah – to conquer Gaza, and they did.

In Judges 1:18-19, we read: “And Judah took Gaza with its territory and Ashkelon with its territory and Ekron with its territory. Now the Lord was with Judah, and they took possession of the hill country.”

(Photo: Screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

Later in Judges, of course, we read the famous stories of Samson.

Samson, admittedly, was a deeply flawed character.

But God used him to go into Gaza and destroy their wicked leaders, even though it cost Samson his own life.

In Jeremiah 47, we see that one of the Pharaohs of Egypt conquered Gaza, beginning a very long and complicated relationship between Egypt and Gaza that remains complicated to this day.

The Hebrew prophet Amos was told by God to write about the wickedness of Gaza and the divine judgment that was coming upon it.

“Thus says the Lord, ‘For three transgressions of Gaza and for four I will not revoke its punishment….So, I will send fire upon the wall of Gaza and it will consume her citadels.’” (Amos 1:6-7)

(Photo: Screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

God also told the Hebrew prophets Zephaniah and Zechariah to warn of judgment coming to Gaza and its nearby Philistine cities.

“For Gaza will be abandoned and Ashkelon a desolation; Ashdod will be driven out at noon and Ekron uprooted.” (Zephaniah 2:4)

(Photo: Screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

“Ashkelon will see it and be afraid. Gaza, too, will writhe in great pain; also Ekron….Moreover, the king will perish from Gaza….” (Zechariah 9:5)

(Photo: Screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

That said, the Bible does have at least one positive reference to Gaza, in the New Testament, in the Book of Acts.

“So, when they [the apostles] had solemnly testified and spoken the word of the Lord [all over Israel], they started back to Jerusalem, and were preaching the gospel to many villages of the Samaritans [in what is now known as the West Bank]. But an angel of the Lord spoke to Philip saying, ‘Get up and go south to the road that descends from Jerusalem to Gaza.’ (This is a desert road).” (Acts 8:25-26)

(Photo: Screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

And, of course, as he goes to Gaza, Philip comes upon someone who is reading a scroll written by the Hebrew prophet Isaiah.

The man is literally reading the Messianic prophecies of Isaiah 53 about the coming death and resurrection of Jesus.

But he doesn’t understand what he’s reading, so he asks Philip to explain the passage to him.

Being an evangelist filled with the Holy Spirit, Philip is more than happy to explain both the prophecies and how Jesus fulfilled them and how he is, in fact, the long-awaited Messiah.

And right there, on the road leading into Gaza, Philip helps the man repent of his sins and receive Jesus Christ as his Savior and Lord.

Then the man asks Philip to baptize him, and Philip does.

Just as Paul came to Christ on the road leading into the Arab city of Damascus, so this man came to Christ on the road leading into Gaza.

I love that story because it reveals an important truth.

Yes, many of the leaders and people of Gaza are wicked.

Yes, they hate Israel and the Jews.

And yes, if they don’t repent and turn to Christ, they will face judgment.

But God loves the people of Gaza.

Christ commands us to love Israel and her neighbors.

He sends His servants to bring the Gospel to Gaza.

Perhaps many Palestinians in Gaza will reject the Gospel.

But some won’t.

Some will receive Christ as their Savior and Lord.

Lynn and I personally know people from Gaza who have come to faith in Christ.

Through the work of The Joshua Fundwe have ministered to Christ-followers who live in Gaza.

We have welcomed some of them into our home.

We have given them platforms to share their remarkable stories with others.

So, please – as you pray for the Lord to give victory to Israel over the wicked leaders of Hamas – please also pray for the people of Gaza.

They need to be liberated from the slavery and oppression of Hamas.

And from the slavery and oppression of Satan and sin.

Pray, too, for the terrorist leaders and members of Hamas – pray that God would convert them to Christ before it’s too late.

I know former Muslim terrorists who have come to Christ and been radically changed.

I’ve interviewed them for my books – and prayed with them – and studied the scriptures with them – and ministered to them.

I even know a former Hamas leader who used to be a terrorist and Christ miraculously changed the entire direction of his life, turned him against Hamas, and used him to save many Israeli lives from Hamas terrorist attacks, including suicide bombers sent to kill them.

So, I know that God can do anything.

That’s why I’m telling you that it’s our job to pray without ceasing not just for the rescue, salvation, healing, and blessing of Israelis, but also for God to do miracles in the lives of Palestinians in Gaza, including the leaders and foot soldiers of Hamas.

“For,” as the scriptures teach us, “nothing is impossible with God.” (Luke 1:37)

WHAT DOES PSALM 83 TELL US ABOUT THE CURRENT WAR IN GAZA?

There is a specific Bible passage you need to study carefully.

Why?

Because it reveals to you what’s driving the demonic hatred in the heart of Hamas.

And the judgment coming against every member of Hamas – and every supporter of Hamas – who refuses to repent and give his or her life to Jesus Christ.

The passage I’m referring to is Psalm 83.

Starting in verse one we read: “O God, do not remain quiet; do not be silent and, O God, do not be still. For behold, Your enemies make an uproar, and those who hate You have exalted themselves. They make shrewd plans against Your people, and conspire together against Your treasured ones. They have said, ‘Come, and let us wipe them out as a nation, that the nation of Israel be remembered no more.” (Psalm 83:1-4)

(Photo: Screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

Don’t tell me the Bible is a dusty old book that isn’t relevant.

Today’s headlines are ripped right out of the verses in Psalm 83.

In verses 6 through 8, we read exactly where these various enemies of Israel and the Jewish people live.

“The tents of Edom and the Ishmaelites” – that’s southern Jordan and Arabia.

“Moab and the Hagrites” – that’s central and north Jordan.

“Gebal and Ammon and Amalek” – that’s Lebanon and Syria and the Sinai peninsula.

“Philistia” – that’s the Gaza Strip.

“With the inhabitants of Tyre” – that’s more of Lebanon.

“Assyria also has joined with them” – that’s Syria, Lebanon and Iraq.

(Photo: Screenshot/TBN’s The Rosenberg Report)

Right here, in this brief prophetic Psalm 83 – only 18 verses in English – God is warning us that people who live in these countries will hate Israel and the Jewish people.

Why?

Because they hate the God of Israel – the God of the Bible.

Right?

That’s what the writer tells us.

Led by the Holy Spirit, he is telling God, “For behold, Your enemies make an uproar, and those who hate You have exalted themselves” and “they make shrewd plans against Your people.”

Murderous plans.

Genocidal plans.

These mortal enemies of the God of Israel – including some of the Palestinian leaders and people in Gaza, those who connect themselves to the ancient Philistines – say, “Come, and let us wipe them out as a nation, that the name of Israel be remembered no more.”

That’s exactly what Hamas wants.

Don’t misunderstand me; I don’t believe that all Palestinians in Gaza agree with Hamas and want Israel to experience a genocide.

But clearly some do.

And they will lose.

They are attacking the apple of God’s eye.

They are refusing to understand what God told Abraham in Genesis 12 – “those who bless you I will bless, but those who curse you I will curse.”

And what does the writer – led by the Holy Spirit – pray?

“O God, pursue them with Your storm.”

He asks God to bring fire upon them, and disaster, and humiliation, and shame.

Why?

Just so they will lose?

No – also so that they will repent and turn to the Lord.

Look at verse 16 – the writer brings for disaster to come upon all who seek to wipe Israel off the map “that they may seek Your name, Lord.”

And again in verse 18 – “that they may know that You alone, whose name is the Lord, are the Most High over all the earth.”

Amen.

That is a Spirit-led prayer.

And it’s going to come true.

So, please join me in praying for Israel – absolutely – but also for the Palestinians of Gaza that they might turn away from their hatred and give their lives to Jesus Christ, the King of kings and the Lord of lords.

Joel C. Rosenberg          
Joel C. Rosenberg is the editor-in-chief of ALL ISRAEL NEWS and ALL ARAB NEWS and the President and CEO of Near East Media. A New York Times best-selling author, Middle East analyst, and Evangelical leader, he lives in Jerusalem with his wife and sons.