(Shutterstock)

Nederlands + Eglish

Zes Arabisch-Israëlische terroristen die verschillende aanslagen beraamden tegen christelijke, joodse en islamitische doelen werden gearresteerd.

Door Debbie Reiss -World Israel News

Een IS-cel die verschillende terreuraanslagen gepland had, waaronder het opblazen van een islamitische middelbare school, werd door de Israëlische autoriteiten in de noordelijke stad Nazareth overvallen, zo maakte de veiligheidsdienst Shin Bet zondag bekend.

Zes Arabische Israëlische terroristen werden gearresteerd: Muhammad Ihab Suleiman; 25 Afar Suleiman, 21; Moaman Nijam, 20; Ahmed Belal Suleiman, 18; Jahad Bakr, 20, en nog een niet-geïdentificeerde minderjarige. Muhammad Suleiman was eerder bij de autoriteiten bekend als banden hebbend met IS. De rest bleek zich bezig te houden met terroristische activiteiten met de terreurgroep online, zei de Shin Bet.

Ze ontmoetten elkaar in het geheim en beraamden een plan om verschillende terreuraanslagen uit te voeren, waarvan de belangrijkste tegen een islamitische middelbare school in Nazareth was, omdat ze ‘op de manier van ‘de ongelovigen’ opereerden”, zeiden de verdachten.

De verdachten planden ook een aanslag op joodse en christelijke doelen, waaronder een busstation in Nazareth, een politiebureau en een plaatselijk park.

Ze lieten zich inspireren door andere IS-aanvallen in Israël, onder meer in Beersheba, Hadera en Jeruzalem eerder dit jaar.

Deze potentiële aanvallers kregen wapens en probeerden meer mensen voor de cel te rekruteren.

De zes werden zondag beschuldigd van misdaden, van samenzwering, tot het plegen van een terroristische daad, het plannen van een terreurdaad en lidmaatschap van een terroristische organisatie.

“De Shin Bet en de Israëlische politie zullen alles blijven doen wat in hun macht ligt en alle maatregelen gebruiken die tot hun beschikking staan ​​om zaken aan te pakken die verband houden met radicale islamitische ideologieën, en preventief de intenties elimineren die de veiligheid van de staat Israël zouden schaden”, zei Shin Bet in een verklaring.

 

 

ENGLISH

Six Arab Israeli terror operatives plotting several attacks against Christian, Jewish and Muslim targets were arrested.

By Debbie Reiss, World Israel News

An Islamic State cell that was planning several terror attacks, including blowing up a Muslim high school, was raided by Israeli authorities in the northern city of Nazareth, the Shin Bet security agency announced on Sunday.

Six Arab Israeli terror operatives were arrested: Muhammad Ihab Suleiman; 25 Afar Suleiman, 21; Moaman Nijam, 20; Ahmed Belal Suleiman, 18; Jahad Bakr, 20, and another unidentified minor. Muhammad Suleiman was previously known to the authorities as having ties to IS. The rest were found to have engaged in terrorist activities with the terror group online, the Shin Bet said.

They met in secret and plotted to carry out several terror attacks, the most major being against a Muslim high school in Nazareth, for “operating in the way of ‘the infidels,’” the suspects were cited as saying.

The suspects also planned an attack against Jewish and Christian targets, including a bus station in Nazareth, a police station, as well as a local park.

They were inspired by other IS attacks in Israel, including in Beersheba, Hadera and Jerusalem earlier this year.

They would-be attackers obtained weapons and were seeking to recruit more people to the cell.

The six were charged on Sunday with crimes of conspiracy to commit an act of terrorism, planning an act of terror and membership in a terrorist organization.

“The Shin Bet and Israel Police will continue to do everything in their power and use all measures at their disposal to deal with matters related to radical Islamic ideologies, and preemptively eliminate intentions to harm the security of the State of Israel,” the Shin Bet said in a statement.