NEDERLANDS + ENGLISH
Water betekent heel veel voor Israel en ook voor de omliggende landen.
De ontwikkeling in water beheer is astronomisch in Israel. Uitvindingen worden gedaan, ontzilting van zeewater voor het meer van Galilea. Bekijk deze clip met de laatste ontwikkelingen op het gebied van zoet waterbeheer.

ENGLISH
Water means a lot to Israel and also for the surrounding countries. The development in water management is astronomical in Israel. Inventions are done, desalination of seawater for the sea of Galilee. Watch this clip with the latest developments in the field of freshwater management