llustratief – Nieuwe woningen in de Joodse nederzetting Kiryat Netafim, ten zuiden van Nablus.
Illustrative – New housing in the Jewish settlement of Kiryat Netafim, south of Nablus.
July 20, 2022. (Photo: Nasser Ishtayeh/Flash90)
Nederlands + English
De Hogere Planningsraad voor Judea en Samaria heeft woensdag de nieuwbouwplannen voor 4.600 kolonistenwoningen in Judea en Samaria vervroegd.Door: Allisrael NewsDe raad zal tegen het einde van de week de plannen voor 7.000 eenheden hebben vervroegd, waardoor dit het hoogste aantal nieuwe kolonistenwoningen in één week is.

Dit ondanks waarschuwingen van de VN, VS en de internationale gemeenschap.

De raad had het aantal goedgekeurde woningen aanzienlijk verminderd nadat de Amerikaanse president Joe Biden in functie was getreden. Deze laatste vooruitgang brengt het aantal goedkeuringen terug op hetzelfde tempo als onder voormalig president Donald Trump.

“Na maanden van bevriezing zal de voortgang van de bouwplannen een knelpunt opheffen en de ontwikkeling in alle gebieden van Judea en Samaria herstellen,” zei Yesha CEO Sarah Liebman.

De planningsraad heeft ook de plannen voor de onlangs opgerichte nederzetting Mevot Yericho in de Jordaanvallei vooruitgeschoven.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd dat de juiste reactie op terreuraanslagen het uitbreiden van nederzettingen is. Netanyahu is de afgelopen weken ondanks internationale verontwaardiging doorgegaan met de plannen voor nederzettingen.

Critici beweren dat de maatregel de spanningen alleen maar zal doen toenemen, wat zal leiden tot meer geweld van de Palestijnen.

Voormalig CIA-directeur en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo plaatste een verklaring op sociale media om die beweringen te weerleggen. “Israël is geen bezette natie, het is geen apartheidsland. Het is een democratie. En ik zal altijd achter Israël staan,” zei hij.

Er wordt algemeen verwacht dat Pompeo in de nabije toekomst een presidentiële campagne aankondigt. Velen geloven dat zijn verklaringen ter verdediging van Israël een poging zijn om steun te krijgen van de Evangelische gemeenschap.

 

*******************************************

ENGLISH

The Higher Planning Council for Judea and Samaria moved plans forward for 4,600 settler homes in Judea and Samaria on Wednesday. 

By: Allisrael News

The council will have advanced plans for 7,000 units by the end of the week, making it the highest number of new settler homes advanced in a single week.

The move comes despite warnings from the UN,  U.S. and the international community.

The council had significantly reduced the number of homes it approved after U.S. President Joe Biden entered office. This latest advancement returns the number of approvals to the same pace it had under former President Donald Trump.

“After months of a freeze, the advancement of the plans will release a bottleneck and restore development in all areas of Judea and Samaria,” said Yesha CEO Sarah Liebman.

The planning council also pushed forward plans for the recently created settlement of Mevot Yericho in the Jordan Valley.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that the correct response to terror attacks is to increase settlements. Netanyahu has continued settlement plans in recent weeks despite international outcry.

Critics argue that the move will only increases tensions, leading to more violence from Palestinians.

Former CIA Director and former Secretary of State Mike Pompeo posted a statement on social media countering those claims. “Israel is not an occupied nation, it is not an apartheid country. It is a democracy. And I will always stand with Israel,” he said. 

Pompeo is widely expected to make a presidential campaign announcement in the near future. Many believe his statements defending Israel are an attempt to gain support from the Evangelical community.