De culinaire creaties van Beastro duren ongeveer ’twee tot vier minuten, afhankelijk van de complexiteit’

De in Tel Aviv gevestigde firma Kitchen Robotics bouwt aan de keukens van de toekomst met een geautomatiseerde “robotkok” die tot 60 gerechten per uur kan maken.

Beastro – een volledig programmeerbare keuken-“robot” ontwikkeld door het bedrijf – wil de bedrijfsvoering in restaurants goedkoper en eenvoudiger maken en ook de wachttijd verkorten door automatiseringstechnologie in het proces te introduceren.

Om de maaltijden van de dag te bereiden, laden de operatoren eerst alle nodige ingrediënten in de Beastro-containers, waarna het apparaat de maaltijdcomponenten verdeelt en bereidt – en zelfs de meer ingewikkelde culinaire taken uitvoert, zoals het sauteren van champignons.

De machine bespaart ook op arbeidskosten, omdat er slechts één personeelslid nodig is om de machine te bedienen.

“Een gemiddeld gerecht duurt tussen de twee en vier minuten, afhankelijk van de complexiteit”, legt de operator uit, en hij voegt eraan toe: “Als een gerecht klaar is, rolt het naar beneden… waar de operator die deze hele Beastro-machine bedient het verpakt om mee te nemen.”

De machine regelt zelfs zelfstandig het afwasproces, waardoor keukenpersoneel meer tijd overhoudt.

“Niemand doet de afwas – Beastro doet de afwas!”

Beastro bereidt de maaltijden niet alleen snel, maar kookt ook efficiënt, waardoor er minder voedsel wordt verspild en er minder foutieve bestellingen kunnen worden gedaan, wat vaak het geval is in restaurants die door mensen worden beheerd.

********************************************

********************************************

ENGLISH:

Israel-based firm builds robot kitchen of the future

Beastro’s culinary creations take around ’two to four minutes depending on complexity’

The Tel Aviv-based firm Kitchen Robotics is building the kitchens of the future with an automated “robot chef” that can make up to 60 dishes an hour.

Beastro – a fully programmable kitchen “robot” developed by the company – aims to make restaurant operations cheaper and easier while also cutting down on wait time by introducing automation technology to the process.

To make the day’s meals, operators first load all the necessary ingredients into the Beastro containers, and then the device dispenses and prepares meal components – even performing more complicated culinary tasks like sautéing mushrooms.

The machine cuts down on labor costs as well, requiring only one staff member to operate the machine.

“An average dish time is between two to four minutes depending on complexity,” the operator explained, adding that “When a dish is ready, it rolls down… where the one single operator that runs this entire Beastro machine packages it for takeaway.”

The machine even handles the clean up process independently, freeing up time for kitchen staff.

“No one washes the dishes – Beastro washes the dishes!”

Beastro doesn’t just prepare meals quickly – it cooks efficiently as well, reducing food waste and the possibility of mistaken order errors commonly seen in restaurants managed by humans.