Nederlands + English

Hamas heeft zaterdag twee raketten afgevuurd op Tel Aviv. In reactie daarop heeft de IDF Hamas-doelen getroffen. Dit is genoeg!

Bron: Israel Unwired

Wanneer zullen deze raketaanvallen stoppen? Deze raketten werden afgevuurd op Centraal Israël – op Tel Aviv! Hamas beweert dat ze Tel Aviv bereikten vanwege het weer, wat absoluut absurd is. Niemand kan terroristen vertrouwen. Kunt u zich voorstellen dat u gewoon uw dag doorbrengt en een sirene hoort die aangeeft dat u een beschermd gebied moet binnengaan om u te beschermen tegen raketten? Kunt u zich voorstellen dat u de ijzeren koepel raketten boven uw hoofd hoort doen ontploffen? Israël reageerde op de aanval door Hamas-doelen in Gaza te bombarderen.

De meesten, zo niet alle Israëli’s, hebben op enig moment een raketaanval meegemaakt in de afgelopen meer dan 16 jaar sinds Israël Gaza verliet. Sommigen, helaas, hebben het heel vaak meegemaakt.

Israël moet iets doen om ervoor te zorgen dat deze raketaanvallen nooit meer gebeuren. Nog één keer is al te veel. De Israëlische regering moet alle druk van de wereld om niet te reageren op aanvallen tegen haar volk en haar land negeren. Ze kunnen zich niet blijven inhouden uit angst voor wat de wereld zou kunnen zeggen. Want degene die daaronder lijdt is het Israëlische volk zelf.

 

ENGLISH

Hamas launched two rockets at Tel Aviv on Saturday. In response, the IDF struck Hamas targets. This is enough!

Sourcve: Israel Unwired

When will these rocket attacks end? These rockets were fired at Central Israel – at Tel Aviv! Hamas claims they reached Tel Aviv because of the weather, which is absolutely absurd. No one can trust terrorists! Can you imagine just going about your day and hearing a siren indicating that you have to enter a protected area to save you from rockets? Can you imagine hearing the iron dome explode rockets above your head? Israel responded to the attack by bombing Hamas targets in Gaza.

Majority, if not all Israelis, have experienced a rocket attack at some point over the last 16+ years since Israel left Gaza. Some, sadly, have experienced it quite often.

Israel needs to do something to ensure that these rocket attacks never happen again. Even one more time is one time too much. The Israeli government needs to ignore any world pressures not to respond to attacks against its people and its country. They can’t keep holding back out of fear of what the world might say. Because the ones who suffer from that is the Israeli people themselves.