Marc Israel Sellem/POOLIsraëls premier Naftali Bennett leidt een kabinetsvergadering in het kabinet van de premier in Jeruzalem op 27 maart 2022.
Marc Israel Sellem/POOLIsrael’s Prime Minister Naftali Bennett leads a cabinet meeting at the Prime Minister’s Office in Jerusalem on March 27, 2022.

Nederlands + English

De ministers noemen hun resolutie “een belangrijke stap in het versterken van de nederzettingen in de Negev

Bron: i24News

Het Israëlische kabinet heeft zondag de oprichting van vijf nieuwe nederzettingen in de Negev goedgekeurd, enkele dagen nadat plannen voor de bouw van tien nederzettingen in het Arad-gebied werden bekendgemaakt.

Een van de vijf nederzettingen zal worden gereserveerd voor Bedoeïenen, een zal een coöperatieve woongemeenschap zijn die in Israël bekend staat als een kibboets, en de andere drie zullen gemeenschappelijke dorpen zijn.

Minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked en minister van Bouw en Huisvesting Zeev Elkin hebben het plan geïnitieerd. Het plan was om toelatingscommissies kandidaten te laten doorlichten die naar de woongemeenschappen wilden verhuizen, wat volgens Haaretz leidde tot verzet van linkse kabinetsleden.

Shaked en Elkin kondigden het plan voor de nederzettingen aan op woensdag, één dag na een terreuraanslag in Be’er Sheva waarbij vier mensen om het leven kwamen.

De ministers noemden hun resolutie “een belangrijke stap in het versterken van de nederzettingen in de Negev met de nadruk op de oostelijke Negev, die een regio van nationaal strategisch belang is,” meldde Haaretz.

“De vestiging van nieuwe nederzettingen zal bewoners uit het centrum van het land naar het zuiden verplaatsen, [wat] de economie van de Negev zal versterken en de veiligheid in de hele regio zal verhogen,” zei Elkin.

Het Israëlische kabinet heeft plannen om de andere vijf woongemeenschappen, gepland als Joodse wijken, goed te keuren. De plannen zouden echter slechts voorlopig zijn en zouden worden doorverwezen naar de Nationale Planning Administratie voor verdere beoordeling.

Het proces zal naar verwachting enkele jaren in beslag nemen.

 

ENGLISH

The ministers call their resolution ‘a significant step in strengthening settlement in the Negev’

Source: i24News

Israel’s cabinet approved the establishment of five new Negev communities on Sunday, just days after plans to build ten communities in the Arad area were revealed.

One of the five communities will be set aside for Bedouin, one will be a cooperative community known in Israel as a kibbutz, and the other three will be communal villages.

Interior Minister Ayelet Shaked and Construction and Housing Minister Zeev Elkin initiated the plan. The plan was to have admissions committees vet applicants seeking to move to the communities, prompting backlash from left-wing members of the cabinet, according to Haaretz.

Shaked and Elkin announced the plan for the communities on Wednesday, one day after a terror attack in Be’er Sheva left four people dead.

The ministers called their resolution “a significant step in strengthening settlement in the Negev with an emphasis on the eastern Negev, which is a region of national strategic importance,” Haaretz reported.

“The establishment of new settlements will move residents from the center of the country south, [which will] strengthen the Negev economy and increase security throughout the region,” Elkin said.

Israel’s cabinet has plans to approve the other five communities, planned as Jewish neighborhoods. However, any plans would only be preliminary and would be referred to the National Planning Administration for further consideration.

The process is expected to take several years.