Een groep Israëlische en Ethiopische burgers poseert voor een foto. (Israëlische ambassade in Ethiopië)
A group of Israeli and Ethiopian citizens pose for a photo. (Israeli Embassy in Ethiopia)

Nederlands + English

Israël zei dat het meer dan 200 mensen heeft geëvacueerd uit een noordelijke provincie van Ethiopië waar een militie tegen regeringstroepen vecht.

Door: JTA

Onder de geëvacueerden bevinden zich 174 mensen uit de stad Gondar in de provincie Amhara, die van oudsher een verzamelplaats is voor mensen die wachten op toestemming om naar Israël te verhuizen. Die groep omvatte zowel Israëlische burgers als mensen die in aanmerking kwamen om naar het land te emigreren.

Nog eens 30 Israëli’s werden geëvacueerd uit Bahir Dar, de hoofdstad van Amhara. De geëvacueerden werden allemaal naar de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba gevlogen en sommigen gingen verder naar Israël.

Ongeveer 150.000 Ethiopische Joden wonen in Israël, velen zijn betrokken bij of afstammelingen van hen die in de jaren ’80 en ’90 uit Ethiopië werden geëvacueerd. Duizenden anderen blijven in Ethiopië en willen graag naar Israël emigreren.

“De staat Israël zorgt voor zijn burgers, waar ze zich ook bevinden,” zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een verklaring. “In de afgelopen dagen raakten Israëlische burgers en mensen die in aanmerking komen voor aliyah [immigratie] uit Ethiopië in nood in gebieden waar gevochten wordt. Ik heb opdracht gegeven om hen daar weg te halen.”

Netanyahu’s aankondiging kwam een dag nadat een Ethiopisch-Israëlische belangengroep had aangekondigd dat het voor zijn huis zou protesteren namens de Ethiopische Joden in gevaar, aldus de Times of Israel.

Ethiopische troepen vechten tegen een militie in Amhara en de regering heeft daar vorige week de noodtoestand uitgeroepen. Dit conflict komt nadat Ethiopië afgelopen november een eind maakte aan een burgeroorlog door een wapenstilstand met rebellen.

*****************************************

ENGLISH

Israel said it has evacuated more 200 people from a northern province of Ethiopia where a militia is fighting government forces.

By JTA

The evacuees include 174 people from the city of Gondar in the Amhara province, which has historically been a gathering spot for people waiting for authorization to move to Israel. That group included both Israeli citizens and those eligible to immigrate to the country.

Another 30 Israelis were evacuated from Bahir Dar, Amhara’s capital. The evacuees were all flown to the Ethiopian capital of Addis Ababa, and some continued on to Israel.

Around 150,000 Ethiopian Jews live in Israel, many involved in or descendants of those airlifted from Ethiopia in the 1980s and ‘90s. Thousands more remain in Ethiopia who would like to immigrate to Israel.

“The State of Israel looks after its citizens wherever they are,” Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said in a statement. “In recent days, Israeli citizens and people eligible for aliyah [immigration] from Ethiopia became in distress in areas of combat. I directed that they be brought out of there.”

Netanyahu’s announcement came a day after an Ethiopian-Israeli advocacy group announced that it would protest outside his home on behalf of the at-risk Ethiopian Jews, according to the Times of Israel.

Ethiopian troops are fighting a militia in Amhara, and the government declared a state of emergency there last week. This conflict comes after Ethiopia ended a civil war last November in a truce with rebels.