Enveloppen met geld overgemaakt aan Hamasleider Yahya Sinwar (Foto: IDF)

Tijdens zijn dagelijkse persbriefing heeft IDF-woordvoerder Brig.Gen. Daniel Harari bewijsmateriaal vrijgegeven dat volgens hem de directe connectie tussen het Iraanse regime en het Hamasleiderschap, in het bijzonder Yahya Sinwar, aan het licht brengt.

Bron: AllIsrael News

Hagari zei dat IDF-soldaten die in het terreurtunnelsysteem onder Khan Younis opereerden, inlichtingen ontdekten die de directe connectie aantoonden, inclusief financiële betalingen aan Hamas als organisatie en betalingen rechtstreeks aan Sinwar.

Speciale eenheden van de IDF, die samenwerkten met het Israëlische Veiligheidsagentschap, lokaliseerden strategische ondergrondse schuilplaatsen van Hamas, die waardevol inlichtingenmateriaal bevatten.

“We hebben schuilplaatsen gevonden waar Hamas-leiders zich schuilhielden en van waaruit ze de gevechten leidden, sommige schuilplaatsen bevatten gegijzelden, en andere schuilplaatsen bevatten inlichtingenmateriaal,” zei Hagari.

“We publiceren een deel van de inlichtingeninformatie die onze strijdkrachten daar hebben gevonden – wat wijst op een directe ‘connectie’ van Iran naar Hamas en meer nog – naar Yahya Sinwar.”

Verslagen van financiële transacties tussen 2014 en 2020 toonden directe betalingen van meer dan 150 miljoen dollar van Iran aan Hamas.

 

Er werden ook verzegelde pakketten met contant geld gevonden, sommige met een omslag waarop stond “Bestemd voor Yahya Sinwar.”

Samen met de kleinere verzegelde pakketten werden in een van de ondergrondse compounds grote zakken met contant geld gevonden, voornamelijk in Amerikaanse dollars en Israëlische shekels, met een totaal van tientallen miljoenen shekels en miljoenen dollars.

“Dit is weer een voorbeeld van hoe Iran terreur exporteert door het hele Midden-Oosten,” verklaarde Hagari.

“Dit is een terugkerend fenomeen,” vervolgde Hagari, “grote sommen contant geld worden bewaard in georganiseerde ondergrondse opslagplaatsen voor persoonlijk gebruik door hoge Hamas-functionarissen. Hamasleiders investeerden het geld in hun eigen voortbestaan en dat van hun families in het geheim.”

De woordvoerder van de IDF zei ook dat de informatie die tijdens deze invallen werd verzameld, al invloed heeft gehad op de operaties in de Gazastrook, waarbij hij zei: “We beginnen met verdere en nieuwe operaties en vernietigen nieuwe terreurinfrastructuur van Hamas.”

Hagari noemde in het bijzonder hernieuwde operaties in het Shati-gebied van Gaza Stad, waarvan hij zei dat ze binnenkort onthuld zullen worden.

“De strijdkrachten bereiken extra gevoelige Hamas-infrastructuur onder de grond, elimineren terroristen die nog in het gebied zijn en verijdelen de pogingen van Hamas om zijn capaciteiten opnieuw op te bouwen. Op deze plaatsen vinden we vanavond ook belangrijke inlichtingen, die we later zullen onthullen.”

Woensdagochtend beweerde de IDF tientallen Hamas-terroristen te hebben gedood tijdens gevechten in de afgelopen uren. Het is niet bekend of deze operaties verband houden met de nieuwe inlichtingenvondsten.