De maatregel maakt deel uit van Israëls  inspanningen om het “pay-for-slay”-beleid van de PA te bestrijden

Move is part of Israel’s ongoing efforts to fight the PA’s pay-for-slay policy | File photo: AFP

Nederlands + English

Israël lanceerde zondag een operatie om de fondsen in beslag te nemen die door de Palestijnse Autoriteit werden overgemaakt naar de privérekeningen van staatsgevangenen die dodelijke terreuraanslagen hadden gepleegd of daarbij betrokken waren.

Door: Israel Hayom

Eerder vaardigde minister van Defensie Benny Gantz opdrachten tot beslaglegging uit voor ongeveer 10 miljoen shekels (3 miljoen dollar) aan terreurgelieerde fondsen. De maatregel maakt deel uit van Israëls voortdurende inspanningen om het “pay-for-slay”-beleid van de PA te bestrijden.

Er zijn bevelen tot inbeslagname uitgevaardigd voor betalingen aan veiligheidsgevangenen die momenteel in Israël gevangen zitten, en aan vrijgelaten gevangenen, alsook aan families van gevangenen die het geld ontvangen voor terreurmisdrijven van een familielid.

Bij de inspanningen zijn de veiligheidsdienst Shin Bet, het Nationaal Bureau voor Terrorismebestrijding van het ministerie van Defensie, de Israëlische politie, de Belastingdienst en de Autoriteit voor het verbod op het witwassen van geld en de afdeling inbeslagneming van het ministerie van Justitie betrokken.

De autoriteiten hebben zondag contact opgenomen met de banken via welke de betalingen worden verricht, en geëist dat de middelen in beslag worden genomen. Ze zullen dan worden overgemaakt naar de bankrekening van de administrateur-generaal.

In totaal werden 86 bevelen tot inbeslagneming uitgevaardigd, onder meer voor de terroristen Walid Daka en twee anderen die in 1984 IDF-soldaat Moshe Tamm ontvoerden en vermoordden, en Haider Ziadna en Ahmed Ahmed, die in 2009 taxichauffeur Yafim Weinstein vermoordden.

Dit is de tweede keer dat Israël dergelijke maatregelen neemt om terreurgelden in beslag te nemen. Het veiligheidsapparaat verduidelijkte zondag dat dit geen eenmalige operatie is en dat het het pay-for-slay beleid zal blijven aanpakken.

“We zullen het geldkanaal van het terrorisme blijven bestrijden en het op alle mogelijke manieren aanpakken, en we zullen blijven optreden tegen iedereen die betrokken is bij terrorisme, maar tegelijkertijd zullen we ook het civiele en economische aspect blijven versterken van de inwoners van de Palestijnse Autoriteit die niet betrokken zijn bij terrorisme, uit een verlangen naar stabiliteit en welvaart,” zei Gantz.

 

ENGLISH

Israel launched an operation Sunday to confiscate the funds transferred by the Palestinian Authority to the private accounts of security prisoners who had perpetrated or were involved in deadly terror attacks.

By: Israel Hayom

Earlier, Defense Minister Benny Gantz issued seizure orders for approximately 10 million shekels ($3 million) of terror-linked funds. Move is part of Israel’s ongoing efforts to fight the PA’s pay-for-slay policy

Seizure orders have been issued for stipends of security prisoners currently in jail in Israel, released prisoners as well as families of prisoners who receive the funds for terror crimes committed by a relative.

Involved in the efforts are the Shin Bet security agency, the Defense Ministry’s National Bureau for Counter Terror Financing, the Israel Police, the Tax Authority, and the Justice Ministry’s Authority for the Prohibition of Money Laundering and confiscation department.

Authorities contacted the banks through which the payments are made on Sunday, demanding the funds be seized. They will then be transferred to the Administrator General’s bank account.

Altogether 86 seizure orders were issued, including for terrorists Walid Daka and two others who kidnapped and murdered IDF soldier Moshe Tamm in 1984 and Haider Ziadna and Ahmed Ahmed, who killed taxi driver Yafim Weinstein in 2009, and others.

This is the second time Israel has taken such measures to seize terror funds. The security establishment clarified on Sunday that this is not a one-time operation and that it will continue to tackle the pay-for-slay policy.

“We will continue to fight the money conduit of terrorism and hit it in every possible way, and we will continue to act against anyone who is involved in terrorism, but at the same time we will also continue to strengthen the civil and economic aspect of the residents of the Palestinian Authority who are not involved in terrorism, out of a desire for stability and prosperity,” Gantz said.