Zicht op Maaleh Adumim, een Israëlische stad in Judea.
View of Maaleh Adumim, an Israeli city in Judea.
(AP/Bernat Armangue, Dossier)

Nederlands + English

Deze gemeenschappen bestaan al vele jaren; sommige bestaan al tientallen jaren.

Door World Israel News

Als reactie op de moorddadige terreuraanslagen in Jeruzalem heeft het Veiligheidskabinet unaniem besloten om negen gemeenschappen in Judea en Samaria toe te staan.

Dat zijn: Avigil, Bet Hogla, Givat Harel/Haroeh, Givat Arnon, Mitzpe Yehuda, Malachei Hashalom, Ashael, Sde Boaz en Shaharit.

In de komende dagen zal het hogere planningscomité van de civiele administratie worden bijeengeroepen om de bouw van nieuwe wooneenheden in bestaande gemeenschappen in Judea en Samaria goed te keuren.

Het veiligheidskabinet heeft een reeks aanvullende besluiten genomen in het kader van de vastberaden strijd tegen het terrorisme, waaronder versterking van de eenheden van de politie en de grenspolitie in Jeruzalem, en uitgebreide politieoperaties tegen ophitsers en aanhangers van terrorisme.

De besluiten werden genomen na overleg tussen de premier, de minister van Defensie, de minister van Financiën, de minister van Nationale Veiligheid en de minister van Strategische Zaken.

Premier Benjamin Netanyahu benadrukte dat de veiligheidstroepen gericht zullen optreden tegen terroristen en dat er geen sprake zal zijn van collectieve straffen.

*************************************

ENGLISH

These communities have existed for many years; some have existed for decades.

By World Israel News

In response to the murderous terrorist attacks in Jerusalem, the Security Cabinet decided unanimously to authorize nine communities in Judea and Samaria.

They are: Avigil, Bet Hogla, Givat Harel/Haroeh, Givat Arnon, Mitzpe Yehuda, Malachei Hashalom, Ashael, Sde Boaz and Shaharit.

The Civil Administration Higher Planning Committee will be convened in the coming days to approve the construction of new residential units in existing communities in Judea and Samaria.

The Security Cabinet made a series of additional decisions in the framework of the determined fight against terrorism, including reinforcing Police and Border Police units in Jerusalem, and expanded police operations against inciters and supporters of terrorism.

The decisions were made following consultations by the prime minister, defense minister, finance minister, national security minister and strategic affairs minister.

Prime Minister Benjamin Netanyahu emphasized that the security forces will take focused action against terrorists and that there will be no collective punishment.