Nederlands + English

Het Hooggerechtshof heeft donderdag geoordeeld dat de staat Israël het staatsburgerschap van terrorismeveroordeelden mag intrekken, zelfs als ze geen ander staatsburgerschap hebben.

Volgens de uitspraak van de rechtbank “was er geen grondwettelijke fout in een regeling die de intrekking van het staatsburgerschap zou vergemakkelijken van een persoon die handelingen heeft gepleegd die een vertrouwensbreuk vormen tegen de staat Israël”, zoals geciteerd door Ynet.

Die daden omvatten terrorisme, verraad en ernstige spionage, evenals “verwerving van staatsburgerschap voor permanent verblijf in een vijandige natie of vijandig gebied.”

De intrekking is legaal, zelfs als een veroordeelde geen ander staatsburgerschap heeft. In dat geval zou de minister van Binnenlandse Zaken wel verplicht zijn een verblijfsvergunning af te geven.

De uitspraak kwam in reactie op het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de eerste twee verzoeken had ingediend om het staatsburgerschap te ontnemen van twee terroristen die waren veroordeeld voor terroristische aanslagen op Israëlische burgers.

  • Alaa Ziud werd veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor een steekpartij op de Gan Shmuel Junction op 11 oktober 2015, waarbij vier Israëli’s gewond raakten.

Sommige Israëlische politici verwelkomden de beslissing van de rechtbank al. Minister van Financiën Avigdor Liberman noemde het “een belangrijke stap in de uitroeiing van het terrorisme in de staat Israël”.

Hij voegde eraan toe dat “de situatie waarin terroristen die verantwoordelijk zijn voor brute terroristische daden het Israëlische staatsburgerschap hebben onhoudbaar is” en prees de rechtbank voor het stoppen van “deze absurditeit”.

Bronnen: Brabosh:

  • Naar een artikel “Israel may revoke terrorists’ citizenship, Supreme Court rules” van 22 juli 2022 op de site van Israel Hayom
  • naar een artikel “Israel’s top court allows revoking citizenship of terrorists” van 21 juli 2022 op de site van i24News

 

ENGLISH:

The Supreme Court ruled Thursday that the State of Israel may revoke the citizenship of terrorism convicts even if they have no other citizenship.

According to the court’s ruling, “there was no constitutional flaw in a regulation that would facilitate the revocation of citizenship of a person who has committed acts that constitute a breach of trust against the State of Israel,” as quoted by Ynet.

Those acts include terrorism, treason and serious espionage, as well as “acquisition of citizenship for permanent residence in a hostile nation or territory.”

The revocation is legal even if a convict has no other citizenship. In that case, however, the interior minister would be required to issue a residence permit.

The ruling came in response to the Interior Ministry submitting the first two requests to revoke the citizenship of two terrorists convicted of terrorist attacks against Israeli citizens.

  • Muhammad Mafaraja was convicted of an explosion on a bus in Tel Aviv on November 21, 2012 that injured 24 people (image above).
  • Alaa Ziud was sentenced to 25 years in prison for a stabbing attack at the Gan Shmuel Junction on October 11, 2015, in which four Israelis were injured.

Some Israeli politicians already welcomed the court’s decision. Finance Minister Avigdor Liberman called it “an important step in the eradication of terrorism in the State of Israel.”

He added that “the situation in which terrorists responsible for brutal terrorist acts have Israeli citizenship is untenable” and praised the court for stopping “this absurdity.”

  • Sources: Brabosh:
    to an article “Israel may revoke terrorists’ citizenship, Supreme Court rules” dated July 22, 2022 on the site of Israel Hayom
    to an article “Israel’s top court allows revoking citizenship of terrorists” dated July 21, 2022 on the site of i24News