Nederlands + English

Memorial Day voor Israëls gevallen soldaten en slachtoffers van terrorisme wordt gememoreerd met een reeks staatsdiensten in het hele land tot dinsdagavond, wanneer de viering van Onafhankelijkheidsdag begint.

Door: Israel Hayom

De Israëli’s zullen maandagavond een sombere stilte in acht nemen, wanneer een sirene van één minuut zal klinken ter ere van de 24.213 gesneuvelde soldaten en de 4.255 slachtoffers van terreur van het land. Dit markeert het begin van de jaarlijkse rouwperiode van 24 uur waarin in het hele land officiële en burgerlijke ceremonies zullen plaatsvinden.

De eerste ceremonie ter ere van de gevallenen wordt om 16.30 uur gehouden in het Beit Yad Lebanim in Jeruzalem, in aanwezigheid van premier Benjamin Netanyahu, burgemeester Moshe Leon van Jeruzalem, politieke en militaire functionarissen en rouwende families.

De sirene van één minuut zal om 20.00 uur klinken, waarna een herdenkingsceremonie zal beginnen bij de Westelijke Muur, die zal worden bijgewoond door president Isaac Herzog en IDF-stafchef Lt. Gen. Herzi Halevi.

Memorial Day is een plechtige dag in Israël, waar rouw vaak openlijk wordt geuit in openbare ceremonies. In een land waar bijna iedereen iemand kent die in de strijd is omgekomen, rouwen de meeste mensen om iemand die ze persoonlijk hebben gekend.

Er zijn kaarslichtceremonies in scholen en openbare instellingen en op de openbare televisie worden rouwprogramma’s over Israëls oorlogen uitgezonden.

Op dinsdagochtend om 08.30 uur begint de herdenkingsceremonie op de Mt. Herzl in Jeruzalem. Om 11.00 uur zal de tweede sirene van één minuut klinken, gevolgd door een staatsceremonie in de Nationale Herdenkingshal voor Gevallen Soldaten en gedenktekens op begraafplaatsen in Israël.

Memorial Day zal dinsdag om 19.45 uur worden afgesloten, wanneer de Israëli’s hun droefheid zullen laten plaatsmaken voor vrolijkheid tijdens de viering van Israëls 75e onafhankelijkheidsdag met patriottische feesten en evenementen in het hele land.

Tijdens de slotceremonie zal rabbijn Leo Dee, die eerder deze maand zijn vrouw Leah en dochters Maia en Rina verloor, het Yizkor-herdenkingsgebed reciteren.

 

***************************************

ENGLISH

Memorial Day for Israel’s Fallen Soldiers and Victims of Terrorism will be marked with a series of state services nationwide until Tuesday night, at which point Independence Day celebrations are to begin.

By: Israel Hayom

Israelis will come to a somber pause on Monday evening, as a one-minute siren will sound in honor of the country’s 24,213 fallen soldiers and 4,255 victims of terror, marking the beginning of the annual 24-hour period of mourning during which official and civilian ceremonies will take place nationwide.

The first ceremony to honor the fallen will be held at 04:30 p.m. at the Beit Yad Lebanim in Jerusalem, with Prime Minister Benjamin Netanyahu, Jerusalem Mayor Moshe Leon, political and military officials, and grieving families in attendance.

The one-minute siren will sound at 08:00 p.m., after which a memorial ceremony will begin at the Western Wall, to be attended by President Isaac Herzog and IDF Chief of Staff Lt. Gen. Herzi Halevi.

Memorial Day is a solemn day in Israel, where grief is often openly expressed in public ceremonies. In a country where almost everyone knows someone who died fighting, most people are grieving for someone they knew personally.

There will be candlelight ceremonies in schools and public institutions and mournful programs about Israel’s wars broadcast on public television.

On Tuesday morning, at 08:30 a.m. will begin the memorial ceremony at Mt. Herzl in Jerusalem. At 11:00 a.m. the second one-minute siren will sound, followed by a state ceremony at the National Memorial Hall for Fallen Soldiers as well as memorials across cemeteries in Israel.

Memorial Day will come to a close at 7:45 p.m. on Tuesday when Israelis will allow their sadness to give way to mirth as they celebrate Israel’s 75th Independence Day with patriotic parties and events happening throughout the country.

At the closing ceremony, Rabbi Leo Dee, who lost his wife Leah and daughters Maia and Rina earlier this month, will recite the Yizkor memorial prayer.