Nederlands + English (Video in English)

Premier Naftali Bennett heeft de wereld tijdens de Algemene Vergadering van de VN laten doorschemeren dat Israël voorbereidingen treft om de nucleaire sites van Iran te bombarderen.

Door Israel Unwired

“Woorden stoppen centrifuges niet,” kondigde de jonge premier aan in de zaal van afgevaardigden van de VN. Nu de tijd begint te dringen, heeft Israël misschien weinig tijd meer om een verrassingsaanval uit te voeren. Alsof de toespraak in NY nog niet genoeg was, is het nieuwe hoofd van de IAF – aangesteld door Bennett – voorstander van een preventieve aanval.

Bennett gebruikt zijn maidenspeech om de regering van Iran met zware taal aan te vallen. Hoewel het niet duidelijk is wat de regering Bennett zal doen aan maatregelen tegen Iran, is het wel duidelijk dat, in tegenstelling tot Bibi, er stappen worden ondernomen om het land klaar te stomen voor een echte oorlog met een toegewijde vijand.

Nu Bibi wacht om weer aan de macht te komen en een fragiele coalitie op het punt staat uiteen te vallen – kan Bennett opdracht geven tot een aanval.

 

-********************************
ENGLISH

ISRAEL PREPARES TO BOMB IRAN

PM Naftali Bennett hinted to the world at the UN General Assembly that Israel is preparing to bomb Iran’s nuclear sites.

“Words don’t stop centrifuges,” the young PM announced to the UN’s hall of delegates. With time running out, Israel may have little time left to pull a surprise attack. If the speech in NY was not enough, the the new IAF head – appointed by Bennett supports a preemptive attack.

Bennett uses his maiden speech to attackIran’s government with heavy language. While it is not clear what the Bennett government will do visa vi Iran, what is clear that unlike with Bibi, moves are being made to ready the country for real war with a dedicated foe.

With Bibi waiting to hop back in power and a fragile coalition on the verge of breaking apart – Bennett may order a strike.