Nederlands – English

Israël maakt een einde aan de importheffingen op groenten en fruit. De hervormingen moeten de dagelijkse boodschappen voor burgers goedkoper maken. De Israëlische regering heeft meer maatregelen aangekondigd die de stijgende kosten voor levensonderhoud moeten verzachten.

Bron: Jonet

De importheffingen gaan per direct in voor onder meer bonen, knoflook, avocado’s, paddenstoelen en zacht fruit. Dat meldt de Jerusalem Post. De komende vijf jaar gaan ook de tarieven voor verse groenten en fruit die nu nog niet op de lijst staan, omlaag. Ook de heffingen op diepvriesproducten en conserven verdwijnen.

Volgend minister Avigdor Liberman van Financiën is de afschaffing van de importheffingen slechts een van maatregelen om het besteedbaar inkomen van de Israëlische burgers te verhogen. Hij verwacht een besparing van zo’n 820 shekels (230 euro) per jaar op de huishouduitgaven. Daarnaast komen er aanvullende maatregelen om de stijgende kosten voor levensonderhoud op te vangen. De laagste inkomens ontvangen extra financiële ondersteuning.

Er komt aanvullende hulp voor lokale boeren en de regering verlengt het steunpakket aan bedrijven die zijn getroffen door de coronamaatregelen. De hervormingen zijn opgenomen in de begroting voor dit jaar.

Het initiatief is niet eenstemmig ontvangen. Een aantal politici in het Israëlische parlement vreest dat de afschaffing van de importheffingen juist nadelig uitvalt voor de lokale boeren. Ze vragen het kabinet de landbouwhervormingen ongedaan te maken.

ENGLISH

Israel is ending import taxes on fruits and vegetables. The reforms should make daily shopping cheaper for citizens. The Israeli government has announced more measures to ease the rising cost of living.

Source: Jonet

The import taxes go into effect immediately for beans, garlic, avocados, mushrooms and soft fruits, among others. The Jerusalem Post reports. Over the next five years, tariffs on fresh fruits and vegetables not currently on the list will also go down. Levies on frozen and canned goods will also disappear.

According to Finance Minister Avigdor Liberman, the elimination of import duties is just one of measures to increase the disposable income of Israeli citizens. He expects savings of some 820 shekels (230 euros) per year on household spending. There will also be additional measures to deal with the rising cost of living. The lowest income earners will receive additional financial support.

There will be additional help for local farmers, and the government is extending the support package to companies affected by the coronation measures. The reforms are included in this year’s budget.

The initiative has not received unanimous support. Some politicians in the Israeli parliament fear that the removal of import duties will actually harm local farmers. They are asking the cabinet to undo the agricultural reforms.