Een man betreedt een Egyptische militaire buitenpost aan de grens tussen Israël en Egypte, gezien vanuit Zuid-Israël 27 september 2021.
A man enters an Egyptian military outpost at the Israel-Egypt border as seen from southern Israel September 27, 2021. REUTERS/Amir Cohen

Nederlands + English

Het Israëlische leger zei donderdag dat het een grote poging tot drugssmokkel langs de zuidelijke grens van het land met Egypte heeft verijdeld, waarbij een betrokken agent werd gearresteerd.

Bron: The Algemeiner

Het IDF nam 230 pond drugs in beslag met een geschatte waarde van ongeveer 1 miljoen shekels (300.000 dollar). Het leger heeft ook een verdachte aangehouden die wordt beschuldigd van het plannen en uitvoeren van de smokkelpoging. IDF-troepen vonden nachtkijkers, twee mobiele telefoons en andere apparatuur die door smokkelaars in het gebied worden gebruikt.

De Israëlische veiligheidsdiensten hebben de voorbije maanden een aantal smokkelpogingen verijdeld langs de grenzen van het land, van het zuiden tot de noordelijke grens met Libanon. In maart heeft de IDF aan de Libanese grens een drugs- en wapensmokkelbende opgerold die werd geleid door de militante groep Hezbollah en Iran. Het leger ontdekte dat Israëlische en Palestijnse smokkelaars verscheidene malen Libanese agenten hadden ontmoet om wapens naar Israël over te brengen en terroristische activiteiten te coördineren.

Afzonderlijk zei de IDF dat bij een nachtelijke operatie die samen met de Israëlische politie en het Israëlisch veiligheidsagentschap in verschillende steden op de Westelijke Jordaanoever werd uitgevoerd, in totaal acht Palestijnen werden gearresteerd die verdacht werden van terreuractiviteiten en wapens in beslag werden genomen.

In de stad Jericho, in de Jordaanvallei, hebben IDF-soldaten een verdachte gearresteerd die in het bezit was van illegale wapens na inbeslagname van een handwapen en andere wapens.

Tijdens de contraterrorisme-operaties hebben veiligheidstroepen gezochte terreurverdachten aangehouden in de steden Yata, Al-Tahta, Bani Naim en Irtah op de Westelijke Jordaanoever. De IDF zei dat er geen gewonden zijn gevallen.

De Israëlische veiligheidstroepen hebben de terreuroperaties op de Westelijke Jordaanoever opgevoerd, na een reeks terreuraanslagen door Palestijnse en Israëlische Arabische daders sinds maart waarbij 19 mensen omkwamen.

 

ENGLISH

The Israeli army said Thursday it has thwarted a major drug smuggling attempt along the country’s southern border with Egypt, arresting an operative involved.

Source: The Algemeiner

The IDF confiscated 230 pounds of drugs worth an estimated worth of about 1 million shekels ($300,000). The army also apprehended a suspect who is accused of planning and carrying out the smuggling attempt. IDF troops found night-vision goggles, two cellphones used by smugglers in the area, and other equipment.

Israel’s security forces have in recent months foiled a number of smuggling attempts along the country’s frontiers, from the south to the northern border with Lebanon. Back in March, the IDF busted a drug and weapons-smuggling ring run by the Hezbollah militant group and Iran on the Lebanese border. The army discovered that Israeli and Palestinian smugglers had met with Lebanese operatives several times in order to transfer weapons into Israel and coordinate terrorist activity.

Separately, the IDF said, in an overnight operation conducted with the Israel Police and Israel Security Agency in several towns in the West Bank, a total of eight Palestinians suspected of terror activities were arrested and weapons were seized.

In the city of Jericho, in the Jordan Valley, IDF soldiers arrested a suspect in possession of illegal weapons after confiscating a handgun and other weapons.

During the counterterrorism operations, security forces apprehended wanted terror suspects in the West Bank towns of Yata, Al-Tahta, Bani Naim and Irtah. The IDF said no injuries were reported.

Israeli security forces have stepped up counter-terror operations in the West Bank, after a string of terrorist attacks by Palestinian and Israeli Arab perpetrators since March that killed 19 people.