70 vrouwelijke Holocaust-overlevenden uit 70 verschillende Israëlische steden wonen een evenement ter ere van hen bij aan de Bar-Ilan Universiteit in aanloop naar Holocaust Herdenkingsdag 2018. (Tomer Neuberg/FLASH90)
70 female Holocaust survivors from 70 different Israeli cities attend an event in celebration of them at Bar-Ilan University ahead of Holocaust Remembrance Day 2018. (Tomer Neuberg/FLASH90)

Nederlands + English

Onder hen bevinden zich 521 immigranten uit Oekraïne die na de Russische invasie zijn gevlucht.

Door JNS

Het aantal overlevenden van de Holocaust in Israël bedraagt bijna 150.000, volgens statistieken die zondag werden gepubliceerd door de Holocaust Survivors’ Rights Authority in de aanloop naar Holocaust Remembrance Day.

Israël zal vanaf maandagavond de holocaustherdenkingsdag vieren.

De officiële openingsceremonie vindt plaats om 20 uur op het Ghetto-plein van Warschau in het Holocaustmuseum Yad Vashem, op de Herdenkingsberg in Jeruzalem.

Onder de 147.199 overlevenden van de Holocaust die in de Joodse staat verblijven, bevinden zich 521 nieuwe immigranten uit het door oorlog verscheurde Oekraïne die vorig jaar werden erkend als overlevenden van de genocide van de Nazi’s.

Holocaustherdenkingsdag, een jaarlijkse gebeurtenis in Israël ter herdenking van de zes miljoen Joden die door de Duitsers en hun collaborateurs werden vermoord, en van degenen die terugvochten en deelnamen aan reddingspogingen, vindt dit jaar plaats van maandagavond tot de volgende avond. Op deze sombere dag wordt om 10 uur plaatselijke tijd met een sirene van twee minuten het land stilgelegd.

Een van de centrale thema’s van de herdenking van dit jaar is het joodse verzet tijdens de Holocaust, nu de wereld 80 jaar na de opstand in het getto van Warschau herdenkt.

Volgens de gegevens vierden 462 overlevenden van de Holocaust vorig jaar hun 100e verjaardag. Ongeveer 31.000 zijn ouder dan 90 jaar. De gemiddelde leeftijd van de overlevenden is 85 jaar en de jongste overlevende is 76 jaar.

Haifa herbergt de grootste populatie Shoah-overlevenden in Israël, gevolgd door Jeruzalem en Tel Aviv.

Drieënzestig procent van de overlevenden van de Holocaust in Israël werd in Europa geboren. Een aanzienlijk aantal Holocaust-overlevenden kwam van buiten Europa, waaronder Marokko, Algerije, Libië, Tunesië en Irak.

 

***************************************

ENGLISH

They include 521 immigrants from Ukraine who fled after the Russian invasion.

By JNS

The number of Holocaust survivors living in Israel stands at nearly 150,000, according to statistics published on Sunday by the Holocaust Survivors’ Rights Authority ahead of Holocaust Remembrance Day.

Israel is set to mark Holocaust Remembrance Day beginning on Monday evening.

The official state opening ceremony will take place at 8 p.m. in Warsaw Ghetto Square at the Yad Vashem Holocaust Museum, on the Mount of Remembrance in Jerusalem.

The 147,199 Holocaust survivors residing in the Jewish state include 521 new immigrants from war-torn Ukraine who last year were recognized as survivors of the Nazi genocide.

Holocaust Remembrance Day, an annual event in Israel commemorating the six million Jews murdered by the Germans and their collaborators, and those who fought back and partook in rescue efforts, takes place this year from Monday evening until the following evening. The somber day features a two-minute siren at 10 a.m. local time when the country comes to a standstill.

One of the central themes of this year’s commemoration is Jewish resistance during the Holocaust, as the world marks 80 years since the Warsaw Ghetto Uprising.

According to the data, 462 Holocaust survivors celebrated their 100th birthdays last year. Around 31,000 are more than 90 years old. The average age of survivors is 85 and the youngest survivor is 76.

Haifa is home to the largest population of Shoah survivors in Israel, followed by Jerusalem and Tel Aviv.

Sixty-three percent of Holocaust survivors in Israel were born in Europe. Significant numbers of Holocaust survivors came from outside of Europe, including Morocco, Algeria, Libya, Tunisia and Iraq.