Een eenzame fietser op de normaal gesproken overvolle Ayalon Highway van Tel Aviv op Jom Kippoer, 16 sept. 2021
(Miriam Alster/Flash90)
A lone cyclist on Tel Aviv’s normally congested Ayalon Highway on Yom Kippur, Sept. 16, 2021
(Miriam Alster/Flash90)

De autoriteiten hebben 80 waarschuwingen of inlichtingen ontvangen over mogelijke terreuraanslagen.

Door David Hellerman, World Israel News

Terwijl Israël zich voorbereidde op Jom Kippoer, bleven de veiligheidstroepen in een hogere staat van alertheid. Volgens berichten in de Hebreeuwse media hebben de autoriteiten meer dan 80 waarschuwingen of inlichtingen ontvangen over mogelijke terreuraanslagen.

De IDF zal Judea, Samaria en de Gazastrook gedurende de 24 uur durende feestdag afsluiten, een standaard veiligheidsmaatregel.

Volgens Shin Bet-statistieken die maandag zijn vrijgegeven, hebben zich in september in Judea en Samaria ongeveer 172 terreuraanslagen voorgedaan, waaronder 23 schietpartijen.

Na een golf van Palestijnse terreuraanslagen in het voorjaar waarbij 19 mensen omkwamen, lanceerde de IDF Operation Wave Breaker, waarbij haar aanwezigheid in Judea en Samaria werd verdubbeld van 13 naar 26 bataljons. In vijf maanden tijd hebben de Israëlische veiligheidstroepen meer dan 1.600 terreurverdachten gearresteerd en honderden aanslagen verijdeld.

Ook tijdens Jom Kippoer zal Israël zijn luchtruim sluiten. Vluchten van en naar Ben Gurion Airport worden dinsdagmiddag stopgezet en woensdagavond hervat. Ook de grensovergangen zijn gesloten.

Ook het openbaar vervoer en de televisie- en radio-uitzendingen zullen worden afgebouwd en tegen zonsondergang worden beëindigd.

Ondanks de sluitingen blijven de hulpdiensten bereikbaar.

 

ENGLISH

Authorities have received 80 warnings or intelligence tip-offs of possible terror attacks.

By David Hellerman, World Israel News

As Israel prepared for Yom Kippur, security forces remained on a higher state of alert. According to Hebrew media reports, authorities have received more than 80 warnings or intelligence tip offs of possible terror attacks.

The IDF will impose a closure on Judea, Samaria and the Gaza Strip during the 24-hour holiday, a standard security precaution.

According to Shin Bet statistics released on Monday, some 172 terror incidents — including 23 shooting attacks — occurred in Judea and Samaria in September.

Following a wave of Palestinian terror attacks in the spring that killed 19 people, the IDF launched Operation Wave Breaker, doubling its presence in Judea and Samaria from 13 battalions to 26. In five months, Israeli security forces have arrested more than 1,600 terror suspects and foiled hundreds of attacks.

Also during Yom Kippur, Israel will close its airspace. Flights in and out of Ben Gurion Airport will end on Tuesday afternoon and resume on Wednesday evening. Border crossings will also be closed.

Public transportation and television and radio broadcasts will taper off and end by sundown as well.

Despite the closures, emergency response services will be on call.