Sven Kuhn (R) head of the EU mission to the West Bank, Director of Jerusalem Waqf Department Sheikh Azzam Al-Khatib (C) and Director of Al-Aqsa Mosque Sheikh Omar Al-Kiswani (L) visit Al Aqsa compound after meeting the Jordanian Waqf representatives in the old city of Jerusalem, 18 January 2023 | Photo: EPA / Abir Sultan

Nederlands + English

Israëlische functionarissen hekelde dit weekend de EU en andere westerse landen nadat Europese diplomaten de Tempelberg hadden bezocht zonder voorafgaande communicatie via de relevante diplomatieke kanalen, waarbij de Israëlische controle over de heilige plaats en in Jeruzalem in het algemeen werd genegeerd.

Door JNS en Israel Hayom

De groep, die bestond uit ongeveer 30 leden uit EU-landen, Canada, Australië en Argentinië, coördineerde met de Islamitische Waqf op de berg, die daar het religieuze bestuursorgaan is, maar deed niet hetzelfde met de Israëlische autoriteiten en veiligheidsdiensten.

Het hoofd van de delegatie van de Europese Unie voor de Palestijnen in Ramallah, Sven Kuhn, coördineerde het bezoek, maar maakte het niet openbaar. Andere deelnemers deden dat wel. Het Britse consulaat in Jeruzalem tweette: “We hebben ons aangesloten bij gelijkgestemde diplomaten bij AlAqsa Moskee om steun te betuigen aan het Jordaanse bewind over de christelijke en islamitische heilige plaatsen in Jeruzalem. Wij blijven de historische Status Quo regelingen promoten die alle drie de Abrahamitische godsdiensten toestaan hun erediensten in de Oude Stad te houden.”

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken toonde zich verontwaardigd en zei tegen Israel Hayom: “Dit bezoek was onverantwoordelijk en had kunnen leiden tot provocatie en opruiing. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal zich via diplomatieke kanalen blijven inzetten om stappen te voorkomen die tot escalatie kunnen leiden en heeft de EU duidelijk gemaakt dat zij dit niet licht opvat.”

 

*******************************

ENGLISH

Israeli officials lambasted the EU and other Western countries over the weekend after European diplomats visited the Temple Mount without prior communication through the relevant diplomatic channels, all but ignoring the Israeli control over the holy site and in Jerusalem overall.

By JNS and Israel Hayom

The group, which comprised some 30 members from EU countries, Canada, Australia, and Argentina, coordinated with the Islamic Waqf on the mountain, which is the religious administrative body there, but did not do the same with the Israeli authorities and security agencies.

Head of the European Union Delegation to the Palestinians in Ramallah Sven Kuhn coordinated the visit but did not make it public. Other participants did. The UK Consulate in Jerusalem tweeted: “We joined like-minded diplomats at AlAqsa Mosque to demonstrate support for Jordanian Custodianship of Christian and Muslim holy sites in Jerusalem. We continue to promote historic Status Quo arrangements which permit all three Abrahamic faiths to worship in the Old City.”

A Foreign Ministry spokesman expressed outrage, telling Israel Hayom: “This visit was irresponsible and could have led to provocation and incitement. The Foreign Ministry will continue to engage via diplomatic channels in order to prevent steps that could lead to escalation and has made it clear to the EU that it does not take it lightly.”