Premier Naftali Bennett (Flash90) en leider van Hamas in Gaza Yahya Sinwar (AP/Adel Hana)
Prime Minister Naftali Bennett (Flash90) and Leader of Hamas in Gaza Yahya Sinwar (AP/Adel Hana)

Nederlands + English

De waarschuwingen werden naar verluidt naar de in Gaza gevestigde terreurgroep gestuurd door Egyptische veiligheidsfunctionarissen die nu op bezoek zijn bij de Palestijnse Autoriteit in Ramallah.

Door World Israel News

Israël heeft Hamas gedreigd met gerichte moordaanslagen als reactie op de recente golf van terreur in Jeruzalem, Judea en Samaria, meldde de Libanese krant Al-Akhbar op maandag, volgens i24 News.

Tot de recente terreuraanslagen behoorden bijvoorbeeld de dood door een schietpartij van Eli Kay in de Oude Stad van Jeruzalem in november en van Yehuda Dimentman in Samaria vorige week. In beide gevallen raakten andere slachtoffers gewond.

De waarschuwingen werden naar de in Gaza gevestigde terreurgroep gestuurd door Egyptische veiligheidsfunctionarissen die nu een bezoek brengen aan de Palestijnse Autoriteit in Ramallah, aldus het rapport. Hamas heeft hierop niet gereageerd.

De Egyptische delegatie was naar Gaza gereisd voor onderhandelingen met Hamas over het behoud van het staakt-het-vuren met Israël en over manieren om de Strook weer op te bouwen.

Hamas pleitte naar verluidt voor een “legitieme strijd totdat de bezetter van al het Palestijnse land is verdreven en de kolonisten zijn uitgezet,” voegde het rapport eraan toe.

Op zaterdag kwamen Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, ook gevestigd in Gaza, overeen om de samenwerking te vergroten en de terroristische aanvallen op te voeren, met name in Judea en Samaria.

 

ENGLISH

The warnings were reportedly sent to the Gaza-based terror group by Egyptian security officials who are now visiting the Palestinian Authority in Ramallah.

By World Israel News

Israel has threatened Hamas with targeted killings in response to the recent wave of terror in Jerusalem, Judea and Samaria, Lebanese newspaper Al-Akhbar reported on Monday, according to i24 News.

Recent terror attacks included, for example, the shooting deaths of Eli Kay in Jerusalem’s Old City in November and of Yehuda Dimentman in Samaria last week. In both instances, other victims were wounded.

The warnings were sent to the Gaza-based terror group by Egyptian security officials who are now visiting the Palestinian Authority in Ramallah, the report said. There was no comment from Hamas in response.

The Egyptian delegation had traveled to Gaza for negotiations with Hamas on preserving the ceasefire with Israel and on ways to rebuild the Strip.

Hamas reportedly pleaded for a “legitimate struggle until the occupier is expelled from all Palestinian lands and the settlers are evicted,” the report added.

On Saturday, Hamas and Palestinian Islamic Jihad, also based in Gaza, agreed to increase cooperation and ramp up terrorist attacks, particularly in Judea and Samaria.