Photo: Rafael, IMOD

Nederlands + English

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz heeft de toewijzing goedgekeurd van een budget van meerdere miljoenen sjekels voor de ontwikkeling en productie van het krachtige lasersysteem “Iron Beam”, ontworpen om raketten, mortieren en onbemande luchtvaartuigen ( UAV’s ) te onderscheppen .

Door TV7 Israel News – Erin Viner

“Vandaag zijn we onderweg naar een dramatische verandering op het slagveld en versterken we de veiligheid van Israël in het licht van de toenemende dreigingen vanuit Gaza, Libanon en Syrië, ondersteund door Iran en terroristische organisaties”, zei luitenant-generaal Gantz, volgens een verklaring van TV7. Dit is ontvangen van de Foreign Press Advisor, de woordvoerder van het Israëlische Ministerie van Defensie (IMOD) .

De Iron Beam vertegenwoordigt een “technologische doorbraak” van het directoraat van Defensie Onderzoek en Ontwikkeling (DDR&D) bij de IMOD , dat het ontwikkelingsplan zal leiden samen met Rafael Advanced Defense Systems Ltd. en Elbit Systems Ltd. Na de initiële investering zal de volgende fase de toewijzing van extra honderden miljoenen sjekels omvatten om het proces te voltooien, aldus de verklaring.

“Net als in het verleden blijven de DDR&D, de Israëlische industrie en het defensie-instituut de operationele voorsprong van Israël behouden en levens redden door middel van creativiteit, flexibiliteit en baanbrekende technologieën”, zei luitenant-generaal Gantz , terwijl hij benadrukte dat het defensie-instituut “er alles aan zal doen en de nodige middelen zal toewijzen om het proces zo snel mogelijk te voltooien. Ik ben er zeker van dat onze investering, naast de ongekende operationele en veiligheidswinst, ook zal leiden tot grote economische winst voor de staat Israël en baanbrekend zal zijn voor de samenwerking met onze bondgenoten.”

De Israëlische minister van Defensie nam deel aan een rondleiding door de Rafael-compound samen met het hoofd van Onderzoek en Ontwikkeling bij de DDR&D, brigadegeneraal Yaniv Rotem , Rafael CEO Maj. Gen. (Res.) Yoav Har-Even  en General Manager bij Elbit Systems ISTAR & EW, Oren Sabag , waar ze het systeem uitgelegd kregen.

“Het resultaat van dit programma op basis van krachtige lasertechnologie is het resultaat van jarenlange investeringen onder leiding van de DDR&D’s Research and Development Division samen met de defensie-industrie. Onze beslissing om lasersystemen op te nemen, zal leiden tot een aanzienlijke toename van de defensiecapaciteiten van Israël”, aldus Brig. Gen. Rotem.

Maj. Gen. (Res.) Har-Even zei dat “Rafael er trots op is leiding te geven aan de ontwikkeling en levering van het Iron Beam-systeem”, waarvan hij benadrukte dat het “het krachtigste lasersysteem in zijn soort ter wereld” zal zijn.

De Iron Beam zal uiteindelijk worden geïntegreerd in Israëls meerlagige luchtverdedigingssysteem en zal naar verwachting kosteneffectief en operationeel efficiënt zijn.

Na de IMOD te hebben bedankt “voor hun vertrouwen en voor het leiden van deze belangrijke stap”, zei de CEO van Rafael dat dit strategische plan “een belangrijke mijlpaal is in de luchtverdedigingscapaciteiten van Israël”.

Maj. Gen. (Res.) Har-Even onderstreepte dat: “Vergelijkbare mijlpalen in het afgelopen decennium zijn de ontwikkeling van Iron Dome en David’s Sling -systemen, die baanbrekende technologieën combineren waardoor  de staat Israël zich wereldwijd gezien plaatst in de voorhoede op het gebied van luchtverdediging.”

 

 

ENGLISH

Israeli Minister of Defense Benny Gantz has approved the allocation of a multi-million shekel budget for the development and production of the “Iron Beam” high-power laser system designed to intercept rockets, mortars and unmanned aerial vehicles (UAVs).

By TV7 Israel News – Erin Viner

“Today we are advancing towards a dramatic change in the battlefield and enhancing Israel’s security in the face of growing threats emanating from Gaza, Lebanon and Syria, supported by Iran and terrorist organizations,” said Lt. Gen. Gantz, according to a statement TV7 received from the Foreign Press Advisor for the Israeli Ministry of Defense (IMOD) Spokesperson’s Office.

The Iron Beam represents a “a technological breakthrough” by the Directorate of Defense Research and Development (DDR&D) at the IMOD, which will lead the development plan together with Rafael Advanced Defense Systems Ltd. and Elbit Systems Ltd. Following the initial investment, the next stage will include the allocation of additional hundreds of millions of shekels to complete the process, said the statement.

“As in the past, the DDR&D, Israeli industries, and the defense establishment continue to maintain Israel’s operational edge and save lives through creativity, flexibility, and ground-breaking technologies,” said Lt. Gen. Gantz, while stressing that the defense establishment “will do everything we can and allocate the necessary resources to complete the process as quickly as possible, and I am sure that along with the unprecedented operational and security gain, our investment will also lead to great economic gain for the State of Israel and ground-breaking collaborations with our allies.”

The Israeli Minister of Defense toured the Rafael compound together with the Head of Research and Development at the DDR&D, Brigadier General Yaniv RotemRafael CEO Maj. Gen. (Res.) Yoav Har-Even and General Manager at Elbit Systems ISTAR & EW, Oren Sabag, where they were presented with the system.

“The fruition of this program based on high-power laser technology is the product of many years of investment led by the DDR&D’s Research and Development Division together with the defense industries. Our decision to incorporate laser systems will lead to a significant increase in Israel’s defense capabilities,” said Brig. Gen. Rotem.

Maj. Gen. (Res.) Har-Even said that “Rafael is proud to lead the development and supply of the Iron Beam system,” which he emphasized will be “the most powerful laser system of its kind in the world.”

The Iron Beam will ultimately be integrated into Israel’s multi-tier air defense array and is expected to be cost-effective and operationally efficient.

After thanking the IMOD “for their trust and for leading this important move,” Rafael’s CEO said this strategic plan is “a significant milestone in Israel’s air defense capabilities.”

Maj. Gen. (Res.) Har-Even underscored that, “Similar milestones throughout the last decade include the development of Iron Dome and David’s Sling systems, which combine ground-breaking technologies that place the State of Israel at the global forefront of the air defense field.