CARSTEN REHDER / DPA / AFPA nieuwe onderzeeër (L) gebouwd voor de Israëlische marine in de dite van ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel, Noord-Duitsland, op 4 april 2013.

Nederlands + English

Oorspronkelijk zou Israël ongeveer 1,3 miljard dollar betalen, maar moet nu meer dan 2,7 miljard dollar uitgeven

Het Israëlische ministeriële comité voor defensie-aankopen heeft zondag toestemming gegeven voor een betaling waarbij de staat het dubbele zal betalen van het oorspronkelijke bedrag voor drie Duitse onderzeeërs.

Het Israëlische publiek noch de regering (Knesset) werd op de hoogte gebracht van de autorisatie, aldus Haaretz.

In 2017 ondertekende de Knesset een memorandum van overeenstemming waarin het ministerie van Defensie drie onderzeeërs zou kopen voor 2,05 miljard dollar.

De Duitse regering stemde ermee in om een derde van de kosten van de deal te dekken, zo’n 680 miljoen dollar.

Tijdens besloten hoorzittingen – waarbij Israël’s premier Naftali Bennett, minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid, minister van Defensie Benny Gantz en minister van Financiën Avigdor Lieberman betrokken waren – zeiden ambtenaren van het ministerie van Defensie echter dat ThyssenKrupp de prijs verhoogde tot meer dan $ 3,4 miljard en dat de Duitse regering haar subsidies niet zou verhogen.

Oorspronkelijk zou Israël ongeveer 1,3 miljard dollar betalen, maar het moet nu meer dan 2,7 miljard dollar uitgeven.

Het Israëlische defensie-apparaat keurde de deal goed ondanks bezwaren van Lapid.

De onderzeeërs moeten tegen het einde van het decennium geleverd worden aan de Israëlische marine, ter vervanging van de oudere modellen van de strijdkrachten, meldde Haaretz.

Ze zullen zich ook voegen bij drie nieuwe onderzeeërs die werden gekocht voor meer dan $ 1,7b en reeds werden geleverd aan de marine.

De vorige deal blijft in het middelpunt van de “onderzeeër affaire,” of Case 3000, die betrekking heeft op beschuldigingen van ThyssenKrupp van het omkopen van Israëlische ambtenaren bij de aankoop van onderzeeërs en raket schepen.

***************************

***************************

ENGLISH

Originally, Israel was to pay about $1.3 billion, but is now required to spend over $2.7b

Israel’s ministerial defense procurement committee on Sunday authorized a payment that will see the state pay double the original sum for three German submarines.

The Israeli public nor the government (Knesset) was notified of the authorization, according to Haaretz.

In 2017, the Knesset signed a memorandum of understanding in which the Defense Ministry would purchase three submarines for $2.05 billion.

Germany’s government agreed to cover a third of the cost of the deal, some $680m.

However, in closed hearings – which involved Israel’s Prime Minister Naftali Bennett, Foreign Minister Yair Lapid, Defense Minister Benny Gantz, and Finance Minister Avigdor Lieberman – Defense Ministry officials said that ThyssenKrupp raised the price to over $3.4b and that Germany’s government would not increase its subsidies.

Originally, Israel was to pay about $1.3b, but is now required to spend over $2.7b.

Israel’s defense establishment approved the deal despite objections raised by Lapid.

The submarines are due to be supplied to Israel’s Navy by the end of the decade, replacing the force’s older models, Haaretz reported.

They will also join three new submarines that were bought for over $1.7b and were already supplied to the navy.

The previous deal remains at the center of the “submarine affair,” or Case 3000, which involves allegations of ThyssenKrupp bribing Israeli officials in the purchase of submarines and missile ships.